‏יום חמישי ‏28 ‏ינואר ‏2021
הים התיכון
 
המישלמה
 
מפת יפו
 
פורטל יפו  עסקים ביפו  מכרזי נדל"ן חדשים ביפו
מכרזי נדל"ן חדשים ביפו
מספר מכרזי נדל"ן חדשים פורסמו ביפו לאחרונה.
 מאת: אריה שפר
‏יום שלישי ‏22 ‏ספטמבר ‏2009.
מגרש למגרש לתעשיה ברחוב שלבים
מגרש למגרש לתעשיה ברחוב שלבים
שתף |
 
מכרז מספר תא/214/2009
מכרז לרכישת 14 יח"ד בזכויות במכר  ו-7 יח"ד מתוך 14 במכר  במושעא
ברח' מיכאלאנג'לו 21, 23  – בתל אביב יפו
 
מספר גוש
מספר חלקה  (בשלמות)
שטח במ"ר בערך
מספר יח"ד
הוצאות פיתוח בש"ח
(כולל מע"מ)
7023
31
427
7
744,584
7023
32
857
14
1,489,168
 
14 יחידות דיור במיכאל אנג'לו
14 יחידות דיור במיכאל אנג'לו
מכרז ללא הצגת מחיר מינימום.
המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז הוא בתאריך 13/12/2009 בשעה 12:00 בצהרים.
שימו לב:
יש בעלות פרטית על מחצית מחלקה 31, שנרכשה ע"י יזם פרטי לטובת עיריית תל אביב.
הזכויות במגרש הן במושע.
 
מנהל מקרקעי ישראל פרסם למכרז זה מודעת הבהרה:
 
מינהל מקרקעי ישראל מודיע בזאת כי בשונה מהפרסום בחוברת המכרז, בחלקה 32 (רח' מיכאל אנגלו 21) ניתן לבנות 12 יח"ד בלבד ובמסגרת הקלה עד 4 יח"ד נוספות.
לאור האמור, הוצאות הפיתוח הם 1,276,430 ₪ עבור 12 יח"ד.
 
לגבי חלקה 31 (רח' מיכאל אנג'לו 23) בכלל החלקה ניתן לבנות 12 יח"ד בלבד  ובמסגרת ההקלה עד 4 יח"ד נוספות.
המינהל משווק 6 יח"ד בלבד מתוך 12 יח"ד ומחצית מיח"ד אשר ינתנו בהקלה ככל שינתנו, קרי, 2 יח"ד מתוך 4. סכום הוצ"פ הם 638,215 ₪ עבור 6 יח"ד שישווקו.
 
ביחס להוצאות הפיתוח עבור היח"ד בהקלה, לעניין זה המינהל יפעל בהתאם למפורט בחוברת המכרז , נספח א' סעיף 6 , תחת הכותרת "הוצאות הפיתוח" .
 
הוצאות הפיתוח צמודות למדד תשומות הבנייה לחודש יולי 2009 כפי שפורסם בחוברת המכרז.
 
ביתר תנאי המכרז אין כל שינוי.

מכרז מספר תא/195/2009
 מכרז לרכישת זכויות במכר  2 מגרשים למגורים
ברח' שם הגדולים מספרים 7 ו- 5-3  – בתל אביב יפו 
 
מספר גוש
מספר חלקה  (בשלמות)  
שטח במ"ר בערך
מספר יח"ד
הוצאות פיתוח בש"ח
(כולל מע"מ)
מחיר מינימום בש"ח
(לא כולל מע"מ)
גובה פקדון בש"ח
9006
16
590
8
848,202
390,000
85,000
9006
12
527
8
848,202
440,000
85,000

המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז הוא בתאריך 25/10/2009 בשעה 12:00 בצהרים.
שני מגרשים ברחוב שם בגדולים
שני מגרשים ברחוב שם בגדולים
שימו לב:
בחלקה 12 – בצלע הדרומית של המגרש מבנה בקו בנין 0 עם חלונות לכיוון החלקה.
בצלע הדרומית והמערבית של חלקה 12, שערי כניסה לדיירים מחלקות סמוכות.
בחלקה 16 – חלק תפוס ומוחזק ע"י הדייר מהחלקה הסמוכה, שחלק מביתו בנוי על חלקה 16.
בנוסף, על החלקה משטח מרוצף מבטון עם שער לחלקה סמוכה.
שני המגרשים מיועדים למגורים.

מכרז מספר
180/2009/תא
מכרז לרכישת זכויות במכר לתעשיה, מלאכה ותעשיה  עתירת ידע,
ברח' שלבים – בתל אביב יפו.
מספר חלקה  (חלק)
מספר מגרש
שטח במ"ר בערך
7052
153
6          א
1,000
מגרש לתעשיה ברחוב שלבים
מגרש לתעשיה ברחוב שלבים
מכרז ללא הצגת מחיר מינימום.
המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז הוא בתאריך 11/10/2009 בשעה 12:00 בצהרים.
שימו לב:
על החלקה רשומות הערות לזיקת הנאה למעבר רכבים והולכי רגל.
תגיות:   נדל"ן ביפו   מכרזי נדל"ן ביפו  

תגובות  לכתבה זו 0 תגובות  
תגובה לכתבה
שלחו כתבה
הדפסת כתבה
החברה מס' 1 לשיווק מגרשים ונכסים מורכבים
לקהל קוראינו - קטגורית המכרזים עברה כתובת
    
כתבה תמונה             
כתבו לנו |  תקנון האתר |  פרסמו אצלנו |  מפת אתר |  קישורים |  כתבים מובילים |