‏יום שלישי ‏02 ‏מרץ ‏2021
הים התיכון
 
המישלמה
 
מפת יפו
 
פורטל יפו  עסקים ביפו  מכרזי נדל"ן חדשים ביפו
מכרזי נדל"ן חדשים ביפו
עמידר פרסם שישה מכרזים חדשים ועוד מגרש מוצע למכירה ע"י מנהל מקרקעי ישראל.
 מאת: אריה שפר
‏יום חמישי ‏29 ‏אפריל ‏2010.
בית למכירה ברחוב השחף, יפו
בית למכירה ברחוב השחף, יפו
שתף |
 שישה מכרזים חדשים פרסמה חברת עמידר ביפו:

1. מכרז למכירת דירה, מחסן והצמדות שונות, ברחוב עבודת ישראל, ביפו: 
מס' מכרז
 
גוש / חלקה
ותת חלקה
כתובת
פרטי הנכס המוצע
מחיר
 מינימום
לא כולל מע"מ
ערבות בנקאית
א'
ב'
ג'
ד'
ה'
 
 
עמ/627/2010
 
7045/114/2
רח' עבודת ישראל מס' 7,
ת"א-יפו
מוצעות זכויות בעלות ב- 21/24 חלקים בלתי מסוימים במושע מכלל זכויות הבעלות בדירה ומחסן בשטח  כולל של כ - 152 מ"ר וכן צמידויות כמפורט בחוברת המכרז.
 
ללא הצגת מחיר מינימום
סכום השווה
ל- 10% מסכום ההצעה
 
מכרז זה פורסם  ללא הצגת מחיר מינימום.
יחד עם שאר ההצעות, תוגש מעטפה ובה שומת שמאי המזמינה.
במידה וההצעה הגבוהה ביותר לא  תגיע ל- 100% מהערכת השמאי, היא לא תזכה במכרז.
הנכס מהווה דירת מגורים ומחסן בקומת הקרקע, בשטח כולל של 152 מ"ר.
ההצמדות הנמכרות יחד עם הנכס הן:
 • קרקע בשטח של 12 מ"ר.
 • קרקע מרוצפת בשטח של 5 מ"ר.
 • מרפסת פתוחה בשטח של 16 מ"ר.
 • מרפסת פתוחה בשטח של 15 מ"ר.
 • חדר בשטח של 16 מ"ר בצמידות משותפת עם יחידה סמוכה.
 • קרקע בשטח של 205 מ"ר בצמידות משותפת עם יחידה סמוכה.

לא נמכרות זכויות בניה בעסקה זו.

לחוברת המכרז - לחצו כאן.

 2. מכרז למכירת דירה ברחוב יפת, יפו, עם הצמדות:
מס' מכרז
 
גוש / חלקה
ותת חלקה
כתובת
פרטי הנכס המוצע
מחיר
 מינימום
לא כולל מע"מ
ערבות בנקאית
א'
ב'
ג'
ד'
ה'
 
עמ/628/2010
 
7047/115/2
רח' יפת מס' 129,
ת"א-יפו
זכויות בעלות בדירה בשטח  של כ – 77 מ"ר וכן צמידויות כמפורט בחוברת המכרז.
הדירה  מוחזקת שלא כדין ע"י פולש.
 
 
487,500 ₪
 
 
סכום השווה
ל- 10% מסכום ההצעה
 
הדירה מוחזקת שלא כדין, ע"י פולש. ניתן פס"ד כנגדו, לפינוי לאלתר, במעמד צד אחד. על הזוכה יהיה לפנות את הפולש באחריותו ועל חשבונו.
הזוכה מתחייב לאפשר מעבר דרך חלקתו לחלקה הסמוכה.
ההצמדות הנמכרות יחד עם הנכס הן:
 • קרקע בשטח של 28 מ"ר.
 • קרקע מקורה בשטח של 17 מ"ר.

הנכס נמצא בקומת הקרקע בבניין ובו 5 יח"ד.
קיימת הפקעה לדרך, לצורך הרחבת רחוב יפת.
למבנה תוספות בניה, מעבר למבנה המקורי, ופלישות לדרכים.
לא נמכרות זכויות בניה בעסקה זו.

 
לחוברת המכרז – לחצו כאן.

 3. מכרז למכירת דירה נוספת ברחוב יפת 129, יפו, עם הצמדות:
מס' מכרז
 
גוש / חלקה
ותת חלקה
כתובת
פרטי הנכס המוצע
מחיר
 מינימום
לא כולל מע"מ
ערבות בנקאית
א'
ב'
ג'
ד'
ה'
 
עמ/629/2010
7047/115/3
רח' יפת מס' 129,
ת"א-יפו
זכויות בעלות בדירה בשטח  של
כ – 95 מ"ר וכן צמידויות כמפורט בחוברת המכרז.
 
 
293,500 ₪
 
 
סכום השווה
ל- 10% מסכום ההצעה
 
ההצמדות הנמכרות יחד עם הנכס הן:
 • קרקע בשטח של 25 מ"ר.
 • קרקע מקורה בשטח של 49 מ"ר.
 • גג בשטח של 4 מ"ר.
הנכס נמצא בקומת הקרקע בבניין ובו 5 יח"ד.
קיימת הפקעה לדרך, לצורך הרחבת רחוב יפת.
למבנה תוספות בניה, מעבר למבנה המקורי, ופלישות לדרכים.
לא נמכרות זכויות בניה בעסקה זו.
 
לחוברת המכרז – לחצו כאן.

 4. מכרז למכירת מחסן בשדרות ירושלים 29, יפו, עם זכויות בניה: 
מס' מכרז
 
גוש / חלקה
ותת חלקה
כתובת
פרטי הנכס המוצע
מחיר
 מינימום
לא כולל מע"מ
ערבות בנקאית
תאריך ושעת ביקור בנכס
א'
ב'
ג'
ד'
ה'
ו'
 
עמ/630/2010
 
7088/18/33
שד' ירושלים  מס' 29,
ת"א-יפו
מוצעות זכויות בעלות במחסן בשטח  של 11.50 מ"ר וכן צמידויות עפ"י צו הבית המשותף (כיום המחסן לא קיים על הגג).נמכרת יתרת זכויות בניה בחלקה, עפ"י תקנון צו הבית המשותף.
 
ללא הצגת מחיר מינימום 
סכום השווה
ל- 10% מסכום ההצעה
 
21.04.10
 
10:20
 
 
מכרז זה פורסם  ללא הצגת מחיר מינימום.
יחד עם שאר ההצעות, תוגש מעטפה ובה שומת שמאי  מטעם מנהל מקרקעי ישראל.
במידה וההצעה הגבוהה ביותר לא  תגיע ל- 50% מהערכת השמאי, לא תזכה במכרז.
הנכס מהווה מחסן בשטח של 11.5 מ"ר אשר היה בנוי על גג בניין בן 33 יחידות דיור ועמידר לא מתחייבים שעדיין המחסן קיים, או שניתן יהיה לבנותו.
ההצמדות הנמכרות יחד עם הנכס הן:
 • גג בשטח של 454 מ"ר.
 • גג בשטח של 11.5 מ"ר.
 • יתרת זכויות הבניה בחלקה, עפ"י צו בית משותף. על הזוכה לבדוק במה דברים אמורים, על אחריותו.
 
לחוברת המכרז – לחצו כאן.

  5. מכרז למכירת חלק ממגרש בשדרות ירושלים 131, יפו, עם זכויות בניה: 
מס' מכרז
 
גוש / חלקה
ותת חלקה
כתובת
פרטי הנכס המוצע
מחיר
 מינימום
לא כולל מע"מ
ערבות בנקאית
א'
ב'
ג'
ד'
ה'
 
עמ/631/2010
 
 7073/1,2,3,4
(חלקי חלקות)
שד' ירושלים מס' 131,
ת"א-יפו
 
מוצעות זכויותיה היחסיות של רשות הפיתוח במגרש מס' 106 עפ"י תב"ע 2727 בשטח של כ – 2,220  מ"ר.במגרש 2 מבנים ובהם 6 יחידות המוחזקות ע"י דיירים מוגנים.
כמו כן, נמכרות זכויותיה  היחסיות של רשות הפיתוח בזכויות הבניה במגרש.
 
 
 
4,050,000 ₪
 
 
 
סכום השווה
ל- 10% מסכום ההצעה
 
במגרש תוכנית לאיחוד וחלוקה, ללא הסכמת הבעלים.
במגרש שני מבנים ובהם שש יחידות דיור, המוחזקות ע"י דיירים מוגנים.
רשות הפיתוח מוכרת את זכויותיה היחסיות, בהתאם לטבלת איזון.
שני השותפים הנוספים במגרש: עיריית תל אביב וחברת הכשרת הישוב לישראל.
חברת הכשרת הישוב כבר הגישה בקשה להיתר בניה.
ישנה אפשרות שהדיירים המוגנים יגישו בקשה לעיכוב הליכי המכרז.


לחוברת המכרז – לחצו כאן.

  6. מכרז למכירת בית עם קיר משותף, ברחוב השחף 4, יפו: 
מס' מכרז
 
גוש / חלקה
ותת חלקה
כתובת
פרטי הנכס המוצע
מחיר
 מינימום
לא כולל מע"מ
ערבות בנקאית
תאריך ושעת ביקור בנכס
א'
ב'
ג'
ד'
ה'
ו'
 
עמ/632/2010
 
9004/23/1
רח' שחף מס' 4,
ת"א-יפו
מוצעות זכויות בעלות בדירה בשטח של 222.26 מ"ר וכן צמידויות עפ"י צו הבית המשותף.
הנכס תפוס ע"י מחזיק שלא כדין ויפונה עפ"י הסכם פשרה כמפורט בחוברת המכרז.
 
 
,4,900,000 ₪
 
 
סכום השווה
ל- 10% מסכום ההצעה
 
22.04.10
 
14:00
 
 ההצמדות הנמכרות יחד עם הנכס הן:
 • קרקע בשטח של 7 מ"ר.
 • גג בשטח של 96 מ"ר.
 • גג בשטח של 10 מ"ר
יש לציין כי זו כבר פעם רביעית שהנכס מוצע למכירה במכרז, ולא נמכר עקב הצעות נמוכות, או שלא היו הצעות כלל.
עם זאת, ההרגשה היא שהפעם יימכר הנכס, לאור העניין הרב ביפו בכלל, ובשכונה המרונית בפרט.

לחוברת המכרז - לחצו כאן.
 
לכל ששת המכרזים הללו, המועד האחרון להגשת ההצעות הוא: יום א' 9 במאי 2010 בשעה 13:00. 

7. מכרז למכירת מגרש לבניית 2 יחידות דיור ברחוב שטרנהרץ 3, יפו: 
מכרז מספר תא/70/2010
מינהל מקרקעי ישראל מזמין הצעות לחתימה על חוזה מכר, בגין השטח שפרטיו בעת פרסום המכרז הם כדלהלן:
מספר גוש
מספר חלקה  (חלק)
מספר מגרש
שטח במ"ר בערך
מספר יח"ד
הוצאות פיתוח בש"ח (כולל מע"מ)
מחיר מינימום בש"ח (לא כולל מע"מ)
8997
27
2361 א
192.75
2.25
239,074
531,000

לא תתקבלנה הצעות מתחת למחיר המינימום.
על המגרש חלה תב"ע תא/2660, תא/ח, תא/ע/1, יתר פרטי המכרז מפורטים בחוברת המכרז, שטרם פורסמה.

תגיות:   נדל"ן ביפו   מכרזי נדל"ן ביפו  

תגובות  לכתבה זו 0 תגובות  
תגובה לכתבה
שלחו כתבה
הדפסת כתבה
החברה מס' 1 לשיווק מגרשים ונכסים מורכבים
לקהל קוראינו - קטגורית המכרזים עברה כתובת
    
כתבה תמונה             
כתבו לנו |  תקנון האתר |  פרסמו אצלנו |  מפת אתר |  קישורים |  כתבים מובילים |