‏יום שישי ‏21 ‏יוני ‏2024
הגודל לא קובע
פורטל יפו  תקנון האתר
תקנון האתר
תנאי שימוש באתר יפו - פורטל יפו
השימוש באתר ובתכנים המוצגים בו כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן.
אנא קרא תנאים אלה בעיון ובקפידה,שכן תחילת השימוש באתר ותכניו מעידה על הסכמתך ואישורך לאמור בתנאי שימוש אלו.
האמור בתקנון זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אולם הוא כמובן מיועד גם לנשים.

הרשמה לניוזלטר
בהרשמה לקבלת ניוזלטר אני מאשר למערכת פורטל יפו לשלוח לי מדי שבוע מייל ובו אינפורמציה לגבי האירועים וההתרחשויות ביפו, כמו גם כתבות תוכן והצעות רכישה, הטבות לגולשים ועוד.
בכל זמן אני יכול לבטל את רישומי לניוזלטר, ע"י לחיצה על "הסרה" במייל שהתקבל אצלי.

בתקנון זה: "תכנים" - כתבות, סקירות, נתונים, ידיעות, ניתוחים, תכנים, הערכות, - כולם או חלקם בטקסט, בתמונות ו/או בקול, שיועמדו לרשות הגולשים באתר ובמכשירי הקצה השונים בכל אמצעי שהוא הקיים כיום, או יהיה קיים בעתיד, בין אם הוא בבעלות מפעילי האתר ובין אם הוא בבעלות צד ג', המאפשר למפעילי האתר זכות שימוש בו.

חופש הביטוי הוא מאבני היסוד של האתר אך גם השמירה על חוקי מדינת ישראל. לפיכך, אין מלפרסם באתר את התכנים (הודעות, תמונות, קבצים מסוגים שונים, קישורים, טקסטים וכל מידע אחר) הבאים:
·     תכנים בעלי אופי מיני בוטה, מאיימים, גזעניים ומוציאי לשון הרע.
·    תכנים המעודדים לביצוע עבירות, פליליות או אזרחיות.
·    תכנים הפוגעים בפרטיות, מזיקים ופוגעים ברגשות הציבור.
·    תכנים אשר מהווים הפרה כלשהי של החוק.
·    תכנים בעלי אופי מסחרי ו/או המכילים מידע פרסומי כלשהו.
·    תכנים אשר זכויות הקניין הרוחני בהם אינן שייכות לך.
·    תכנים אשר מכילים וירוסי מחשב מכל סוג שהוא.
·    תכנים אשר אינם רלוונטיים לפורום או לצ'ט בו הנך נמצא.
פורטל יפו רשאי לסרב לפרסם תכנים אשר לדעתו מפרים מי מהתנאים הנ"ל ו/או עלולים לפגוע באתר ו/או בצד שלישי כלשהו, והוא רשאי למחוק תכנים כאלו בכל עת, על פי שיקול דעתו הבלעדי.

זכור: התכנים שאתה מוסר לפרסום יהיו חשופים לכל משתמשי האינטרנט ואין לדעת אילו תגובות הנך עלול לקבל בעקבות מסירת התכנים, מי יגיב, ובאיזה אופן. על כן, מפעילי האתר לא ישאו כלפיך (או כלפי מי מטעמך) באחריות לתגובות אלו, או לכל תוצאה שתגרם לך או לרכושך בעקבות התגובות הנ"ל.

מפעילי האתר לא ישאו בכל אחריות ביחס לתכנים הנמצאים באתר ובכל מכשיר קצה בהם הם מופיעים, תוכנם, מהימנותן, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המחשבים של הגולשים באתר וכן לכל נזק, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות שייגרמו לך, לרכושך או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים אלו.

מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני בעיצוב האתר, ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלול בו - הינן של מפעילי האתר בלבד.
אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתה של מפעילי האתר, בכתב ומראש.
סימני המסחר באתר הינם של קניינם מפעילי האתר בלבד - או, במידה שפורסמו מטעמם של מפרסמים, קניינם של מפרסמים אלה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמתם, בכתב ומראש.
מפעילי האתר ממליצים לנהוג משנה זהירות בקשר עם התכנים המתפרסמים באתר ובמכשירי הקצה השונים. בפרט אמורים הדברים בכל הנוגע למידע מקצועי הניתן על ידי מומחים (משפטנים, רופאים, ביטוח, פסיכולוגיה וכו').
זכור: מידע זה אינו מהווה עצה מקצועית התלוי בעובדותיו של כל מקרה ומקרה. כאמור לעיל, מפעילי האתר אינם אחראים לתכנים אלו ולתוצאות, ישירות או עקיפות שעלולות להיגרם לך או לצד שלישי כלשהו אם החלטת לפעול על בסיס תכנים אלו וחלה עליך אחריות המלאה והבלעדית לפעולותיך ותוצאותיהן.

השימוש באתר ובתכנים ניתן לשימוש כמות שהוא (AS IS) בהתאם להחלטת מפעילי האתר, ולא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מפעילי האתר בגין תכונות השימוש, המגבלות או התגובות שיעורר הפרסום באתר ובמכשירי הקצה. השימוש, איפוא, בתכנים המוצגים באתר ובמכשירי הקצה ובשירותי האתר, יעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה.


    
כתבה תמונה             

לחצו על התאריך וקבלו את אירועי היום

? ? ? ? ? ? ?
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10
11
12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             
מתאריך עד תאריך
כתבו לנו |  תקנון האתר |  פרסמו אצלנו |  מפת אתר |  קישורים |  כתבים מובילים |