‏יום שני ‏08 ‏מרץ ‏2021
הים התיכון
 
המישלמה
 
מפת יפו
 
פורטל יפו  עסקים ביפו  תוצאות מכרזי נדל"ן ביפו
תוצאות מכרזי נדל"ן ביפו
שישה מכרזים הסתיימו ביפו. בשניים זכו הדיירים או מטעמם, בשלושה אין זוכים ורק בגג אחד לבניה ראינו מאבק אמיתי על זכויות הבניה.
 מאת: אריה שפר
‏יום ראשון ‏16 ‏מאי ‏2010. צילומים: פורטל יפו
שדרות ירושלים 29, יפו
שדרות ירושלים 29, יפו
שתף |
שישה מכרזים מטעם חברת עמידר הסתיימו ביפו.
להלן סיקור התוצאות והזוכים:

1. מכרז למכירת דירה, מחסן והצמדות שונות, ברחוב עבודת ישראל, ביפו: 
מס' מכרז
 
גוש / חלקה
ותת חלקה
כתובת
פרטי הנכס המוצע
מחיר
 מינימום
לא כולל מע"מ
ערבות בנקאית
א'
ב'
ג'
ד'
ה'
 
 
עמ/627/2010
 
7045/114/2
רח' עבודת ישראל מס' 7,
ת"א-יפו
מוצעות זכויות בעלות ב- 21/24 חלקים בלתי מסוימים במושע מכלל זכויות הבעלות בדירה ומחסן בשטח  כולל של כ - 152 מ"ר וכן צמידויות כמפורט בחוברת המכרז.
 
ללא הצגת מחיר מינימום
סכום השווה
ל- 10% מסכום ההצעה
 
הנכס מהווה דירת מגורים ומחסן בקומת הקרקע, בשטח כולל של 152 מ"ר.
ההצמדות הנמכרות יחד עם הנכס הן:
 • קרקע בשטח של 12 מ"ר.
 • קרקע מרוצפת בשטח של 5 מ"ר.
 • מרפסת פתוחה בשטח של 16 מ"ר.
 • מרפסת פתוחה בשטח של 15 מ"ר.
 • חדר בשטח של 16 מ"ר בצמידות משותפת עם יחידה סמוכה.
 • קרקע בשטח של 205 מ"ר בצמידות משותפת עם יחידה סמוכה.
לא נמכרו זכויות בניה בעסקה זו.

מכרז זה פורסם  ללא הצגת מחיר מינימום.
יחד עם שאר ההצעות, מוגשת מעטפה ובה שומת שמאי מטעם חברת עמידר.
הפרוצדורה היא שבמידה וההצעה הגבוהה ביותר לא  מגיעה למלוא הערכת השמאי לפחות, היא לא תזכה במכרז, וזה בדיוק מה שקרה במכרז זה.
למכרז הוגשה הצעה אחת בלבד, ע"ס 505,050 ₪, שלא הגיעה לסכום הערכת השמאי, ולכן לא זכתה.
חברת עמידר תוציא בוודאי את הנכס למכרז חוזר בחודשים הקרובים, כנהוג אצלה.
 
 2. מכרז למכירת דירה ברחוב יפת, יפו, עם הצמדות:
מס' מכרז
 
גוש / חלקה
ותת חלקה
כתובת
פרטי הנכס המוצע
מחיר
 מינימום
לא כולל מע"מ
ערבות בנקאית
א'
ב'
ג'
ד'
ה'
 
עמ/628/2010
 
7047/115/2
רח' יפת מס' 129,
ת"א-יפו
זכויות בעלות בדירה בשטח  של כ – 77 מ"ר וכן צמידויות כמפורט בחוברת המכרז.
הדירה  מוחזקת שלא כדין ע"י פולש.
 
 
487,500 ₪
 
 
סכום השווה
ל- 10% מסכום ההצעה
 
הדירה מוחזקת שלא כדין, ע"י פולש. ניתן פס"ד כנגדו, לפינוי לאלתר, במעמד צד אחד.
על הזוכה במכרז היה לפנות את הפולש באחריותו ועל חשבונו.
כמו כן, על הזוכה להתחייב לאפשר מעבר דרך חלקתו לחלקה הסמוכה.

יפת 129, יפו
יפת 129, יפו
ההצמדות שהוצעו יחד עם הנכס הן:
 • קרקע בשטח של 28 מ"ר.
 • קרקע מקורה בשטח של 17 מ"ר.
הנכס נמצא בקומת הקרקע בבניין ובו 5 יח"ד.
קיימת הפקעה לדרך, לצורך הרחבת רחוב יפת.
למבנה תוספות בניה, מעבר למבנה המקורי, ופלישות לדרכים.
לא נמכרו זכויות בניה בעסקה זו.

למכרז זה הוצעה הצעה אחת בלבד, ע"ס 500,000 ₪, בה הוכרז כזוכה חמאד זיאד.
לפי המידע שהתקבל אצלנו, הרי מדובר בפולש עצמו, ערבי תושב יפו,.
אנו מאחלים לזוכה שיעמוד בעלות הזכייה ובכך לא נחזה בפינוי נוסף של משפחה ערביה ביפו.
אשתו של זיאד – מונא, היא הזוכה בדירה הצמודה, במכרז הנוסף שהיה באותו מבנה.
 
 3. מכרז למכירת דירה נוספת ברחוב יפת 129, יפו, עם הצמדות:
מס' מכרז
 
גוש / חלקה
ותת חלקה
כתובת
פרטי הנכס המוצע
מחיר
 מינימום
לא כולל מע"מ
ערבות בנקאית
א'
ב'
ג'
ד'
ה'
 
עמ/629/2010
7047/115/3
רח' יפת מס' 129,
ת"א-יפו
זכויות בעלות בדירה בשטח  של
כ – 95 מ"ר וכן צמידויות כמפורט בחוברת המכרז.
 
 
293,500 ₪
 
 
סכום השווה
ל- 10% מסכום ההצעה
 
ההצמדות הנמכרות יחד עם הנכס הן:
 • קרקע בשטח של 25 מ"ר.
 • קרקע מקורה בשטח של 49 מ"ר.
 • גג בשטח של 4 מ"ר.
הנכס נמצא בקומת הקרקע בבניין ובו 5 יח"ד.
קיימת הפקעה לדרך, לצורך הרחבת רחוב יפת.
למבנה תוספות בניה, מעבר למבנה המקורי, ופלישות לדרכים.
לא נמכרו זכויות בניה בעסקה זו.
 
למכרז זה הוצעה הצעה אחת בלבד, ע"ס 400,000 ₪ והזוכה המאושרת היא חמאד מונא – כאמור, אשתו של זיאד, הזוכה הנוסף באותו המבנה.
 
 
 
 4. מכרז למכירת מחסן בשדרות ירושלים 29, יפו, עם זכויות בניה: 
מס' מכרז
 
גוש / חלקה
ותת חלקה
כתובת
פרטי הנכס המוצע
מחיר
 מינימום
לא כולל מע"מ
ערבות בנקאית
תאריך ושעת ביקור בנכס
א'
ב'
ג'
ד'
ה'
ו'
 
עמ/630/2010
 
7088/18/33
שד' ירושלים  מס' 29,
ת"א-יפו
מוצעות זכויות בעלות במחסן בשטח  של 11.50 מ"ר וכן צמידויות עפ"י צו הבית המשותף (כיום המחסן לא קיים על הגג).נמכרת יתרת זכויות בניה בחלקה, עפ"י תקנון צו הבית המשותף.
 
ללא הצגת מחיר מינימום 
סכום השווה
ל- 10% מסכום ההצעה
 
21.04.10
 
10:20
 
 
מכרז זה פורסם  ללא הצגת מחיר מינימום.
הנכס מהווה מחסן בשטח של 11.5 מ"ר אשר היה בנוי על גג בניין בן 33 יחידות דיור ועמידר לא
שדרות ירושלים 29, יפו
שדרות ירושלים 29, יפו
מתחייבים שעדיין המחסן קיים, או שניתן יהיה לבנותו.
ההצמדות שנמכרו יחד עם הנכס הן:
 • גג בשטח של 454 מ"ר.
 • גג בשטח של 11.5 מ"ר.
 • יתרת זכויות הבניה בחלקה, עפ"י צו בית משותף. על הזוכה היה לבדוק במה דברים אמורים, על אחריותו.

למכרז זה הוגשו 11 הצעות, לפי הפירוט הבא:
3 הצעות נמוכות מאד, בין 102,000 ₪ ל-251,000 ₪.
4 הצעות נמוכות, בין 355,000 ₪ ל- 422,000 ש,ח.
2 הצעות ע"ס 520,000 ₪ ו- 800,000 ₪.
הצעה אחת ע"ס כ- 1,578,000 ₪
וההצעה הזוכה של חברת  יורם ואביב יעקובוביץ לי. סב. חב' לבניין בע"מ, ע"ס 2,628,000 ₪.
מכרז זה הינו דוגמא להתעניינות הרבה שיש כיום ביפו.
מיקום כזה, בשדרות ירושלים, לפני שלוש שנים, לא היה זוכה לאף הצעה, בוודאי שלא במחיר כזה.
 
  5. מכרז למכירת חלק ממגרש בשדרות ירושלים 131, יפו, עם זכויות בניה: 
מס' מכרז
 
גוש / חלקה
ותת חלקה
כתובת
פרטי הנכס המוצע
מחיר
 מינימום
לא כולל מע"מ
ערבות בנקאית
א'
ב'
ג'
ד'
ה'
 
עמ/631/2010
 
 7073/1,2,3,4
(חלקי חלקות)
שד' ירושלים מס' 131,
ת"א-יפו
 
מוצעות זכויותיה היחסיות של רשות הפיתוח במגרש מס' 106 עפ"י תב"ע 2727 בשטח של כ – 2,220  מ"ר.במגרש 2 מבנים ובהם 6 יחידות המוחזקות ע"י דיירים מוגנים.
כמו כן, נמכרות זכויותיה  היחסיות של רשות הפיתוח בזכויות הבניה במגרש.
 
 
 
4,050,000 ₪
 
 
 
סכום השווה
ל- 10% מסכום ההצעה
 
מבנה צמוד לשד' ירושלים 131 יפו
מבנה צמוד לשד' ירושלים 131 יפו
במגרש תוכנית לאיחוד וחלוקה, ללא הסכמת הבעלים.
במגרש שני מבנים ובהם שש יחידות דיור, המוחזקות ע"י דיירים מוגנים.
רשות הפיתוח מוכרת את זכויותיה היחסיות, בהתאם לטבלת איזון.
שני השותפים הנוספים במגרש: עיריית תל אביב וחברת הכשרת הישוב לישראל.
חברת הכשרת הישוב כבר הגישה בקשה להיתר בניה.
ישנה אפשרות שהדיירים המוגנים יגישו בקשה לעיכוב הליכי המכרז.

נו, באמת - גם דיירים מוגנים העלולים להגיש התנגדות לזכייה ולמכרז בכלל, גם שותפים מונחתים כעיריית תל אביב וחברת הכשרת הישוב – נשמע כמו סוג של מכרז, כדי לצאת ידי חובה, ולכן לא פלא שלא הוגשה אף הצעה למכרז זה.
  6. מכרז למכירת בית עם קיר משותף, ברחוב השחף 4, יפו: 
מס' מכרז
 
גוש / חלקה
ותת חלקה
כתובת
פרטי הנכס המוצע
מחיר
 מינימום
לא כולל מע"מ
ערבות בנקאית
תאריך ושעת ביקור בנכס
א'
ב'
ג'
ד'
ה'
ו'
 
עמ/632/2010
 
9004/23/1
רח' שחף מס' 4,
ת"א-יפו
מוצעות זכויות בעלות בדירה בשטח של 222.26 מ"ר וכן צמידויות עפ"י צו הבית המשותף.
הנכס תפוס ע"י מחזיק שלא כדין ויפונה עפ"י הסכם פשרה כמפורט בחוברת המכרז.
 
 
,4,900,000 ₪
 
 
סכום השווה
ל- 10% מסכום ההצעה
 
22.04.10
 
14:00
 
 ההצמדות הנמכרות יחד עם הנכס הן:
 • קרקע בשטח של 7 מ"ר.
 • גג בשטח של 96 מ"ר.
 • גג בשטח של 10 מ"ר
יש לציין כי זו כבר פעם רביעית שהנכס מוצע למכירה במכרז, ולא נמכר עקב הצעות נמוכות, או שלא היו הצעות כלל.
למרות העניין הרב ביפו בכלל, ובשכונה המרונית בפרט, לא הוגשה אף הצעה למכרז זה.
 

תגיות:   נדל"ן ביפו   מכרזי נדל"ן ביפו  

תגובות  לכתבה זו 0 תגובות  
תגובה לכתבה
שלחו כתבה
הדפסת כתבה
לקהל קוראינו - קטגורית המכרזים עברה כתובת
המגרש ברחוב יפת 133
העתירה המנהלית שגרמה להקפאת המכרז ברחוב יפת 133 נמחקה, צו הביניים בוטל והתנאים השתנו, אך הלקוחות הצביעו ברגליים
    
כתבה תמונה             
כתבו לנו |  תקנון האתר |  פרסמו אצלנו |  מפת אתר |  קישורים |  כתבים מובילים |