‏יום שלישי ‏19 ‏ינואר ‏2021
הים התיכון
 
המישלמה
 
מפת יפו
 
פורטל יפו  עסקים ביפו  מכרז למסעדה ביפו העתיקה
מכרז למסעדה ביפו העתיקה
ב- 15.11.10 סיור מציעים למכרז להפעלת מסעדת "ויא מאריס" לשעבר, לתקופה של 5 שנים לפחות
 מאת: מערכת הפורטל
‏יום שלישי ‏02 ‏נובמבר ‏2010. צילומים: פורטל יפו
מסעדת ויא מאריס ביפו העתיקה
מסעדת ויא מאריס ביפו העתיקה
שתף |

החברה לפיתוח יפו העתיקה פרסמה הליך פומבי למתן זכות שימוש במבנה לצורך הפעלת מסעדה ו/או בית קפה ו/או ביסטרו, בזו הלשון:

1.החברה לפיתוח יפו העתיקה בע"מ (להלן - "החברה") מזמינה את הציבור להציע הצעות
מסעדת ויא מאריס בתקופת הפריחה
מסעדת ויא מאריס בתקופת הפריחה
בהליך פומבי להפעלה וניהול של מבנה מסחרי ששימש בעבר כמסעדה המצוי ברחוב כיכר קדומים 6, יפו העתיקה (גוש 7040, חלקות 220 ו-221), המורכב מ-3 חלקים עיקריים:
קומה א' - בשטח של כ-87 מ"ר,
קומת מרתף בשטח של כ-43 מ"ר
מרפסת עץ פתוחה בשטח של כ-4.7 מ"ר (להלן - "המבנה") כהגדרת מונחים אלו במסמכי ההליך שבנדון (להלן - "ההליך").

2. בכפוף למילוי כל התחייבויותיו על פי ההסכם המצורף כחלק ממסמכי ההליך ובהתאם לתנאיו, רשות השימוש המוענקת לזוכה הינה לתקופה קצובה מיום 01.01.2011 ועד ליום 31.12.2015 (להלן - "תקופת השימוש").

3. לחברה הזכות הבלעדית ושיקול הדעת המוחלט להאריך את תקופת ההתקשרות לפי ההסכם לתקופה של עד חמש שנים נוספות, בין אם בפעם אחת ובין אם במספר פעמים, והכל כמפורט בהסכם ובמסמכי ההליך.

4. רשאים
מסעדת ויא מאריס בתקופת הפריחה
מסעדת ויא מאריס בתקופת הפריחה
להגיש הצעות משתתפים העונים על כל תנאי הסף, כדלקמן:
4.1 צירפו להצעתם ערבות בנקאית בהתאם לתנאי המכרז.
4.2 השתתפו בסיור מציעים.
4.3 רכשו את מסמכי ההליך.
4.4 מטרת העסק המוצעת על-ידיו היא במסגרת השימושים המותרים, כמפורט בסעיף 2 להזמנה להציע הצעות.
4.5 בעלי ניסיון קודם מוכח של ניהול והפעלת עסק מהסוג שהמפעיל מציע להפעיל במבנה בתקופה רצופה של 5 שנים לפחות במהלך 7 השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות בהליך.
בכפוף להוראות ההליך, ניתן להגיש הצעות במשותף.

5. את מסמכי ההליך ניתן לרכוש החל מיום שני ה-1.11.2010 ועד ליום רביעי ה-17.11.2010 בין השעות 09.00 ל-16.00 תמורת סך של 200 ₪ כולל מע"מ - שבכל מקרה לא יוחזר, במשרדי החברה בסמטת מזל דגים 17, יפו העתיקה (טלפון: 03-6828006).

6. סיור
מסעדת ויא מאריס בתקופת הפריחה
מסעדת ויא מאריס בתקופת הפריחה
מציעים ייערך ביום שני ה-15.11.2010 בשעה: 11:00 מקום המפגש: משרדי החברה בסמטת מזל דגים 17, יפו העתיקה.

7. את ההצעה יש להגיש במשרדי החברה, עד לא יאוחר מיום שני ה- 29.11.2010 בשעה 12:00 הצעות שתוגשנה לאחר מועד זה לא ידונו.

8. כמפורט בהזמנה להציע הצעות, שקלול ההצעות לצורך בחירת ההצעה הזוכה, ייעשה תוך התחשבות באיכות ההצעה ובמחיר המוצע ולפי המשקולות ואמות המידה כקבוע שם.

9. החברה איננה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או הצעה כל שהיא, לרבות מטעם של חריגה מהאומדן, ככל שיהיה. כמו כן, החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את ההליך לפי שיקול דעתה.

10. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי ההליך, האמור במסמכי ההליך יגבר.

מודעה זו מנוסחת בלשון זכר, מטעמי נוחות בלבד, והיא מופנית לכל אחד ואחת.
 

תגיות:   מכרזים ביפו   מכרז למסעדה ביפו   עסקים ביפו   מסעדות ביפו   ויא מאריס  

תגובות  לכתבה זו 1 תגובות  
תגובה לכתבה
שלחו כתבה
הדפסת כתבה
 1.  סביר להניח שהמכרז כבר נתפר
באבי, יפו העתיקה, (07/11/2010)
יריד תוצרת הארץ
קיבוץ גלויות של טעמים,אוספים ומוצרים
החברה מס' 1 לשיווק מגרשים ונכסים מורכבים
    
כתבה תמונה             
כתבו לנו |  תקנון האתר |  פרסמו אצלנו |  מפת אתר |  קישורים |  כתבים מובילים |