‏יום שני ‏19 ‏אוקטובר ‏2020
הים התיכון
 
המישלמה
 
מפת יפו
 
פורטל יפו  עסקים ביפו  מכרזי נדל"ן חדשים ביפו
מכרזי נדל"ן חדשים ביפו
חברת עמידר פרסמה מספר מכרזים חדשים למגרשים ודירות ביפו
 מאת: אריה שפר
‏יום רביעי ‏24 ‏נובמבר ‏2010. צילומים: פורטל יפו
המבנה ברחוב גר צדק 12, יפו
המבנה ברחוב גר צדק 12, יפו
שתף |
חברת עמידר פרסמה מספר מכרזים מעניינים ביפו, ובהם דירות, מגרשים וגגות עם זכויות בניה.
 
1.      מכרז עמ/698/2010 למכירת גגות וזכויות בניה 
גוש / חלקה וכתובת
פרטי הנכס המוצע
7073/36/7
רח' גר צדק מס' 12,
ת"א-יפו
מוצעות זכויות בעלות במחסן (הרוס) בשטח של 9.00 מ"ר וכן גגות בשטח כולל של 89.50 מ"ר עפ"י צו הבית המשותף.
נמכרות זכויות בניה עפ"י תקנון הבית המשותף.
 
המבנה ברחוב גר צדק 12, יפו
המבנה ברחוב גר צדק 12, יפו
מכרז זה פורסם ללא מחיר מינימום.
יחד עם שאר ההצעות, מוגשת מעטפה ובה שומת שמאי מטעם המציעה.
הפרוצדורה היא שבמידה וההצעה הגבוהה ביותר לא מגיעה ל- 50% הערכת השמאי לפחות, היא לא תזכה במכרז.
על החלקה בנוי מבנה אחד בן 8 יח"ד.
הנכס המוצע למכירה מהווה מחסן הרוס בקומה א', מעל קומת קרקע.
הנכס משווק ללא תשתית למים/חשמל/ביוב.
ההצמדות הנמכרות יחד עם הנכס הן גג בשטח 9 מ"ר ועוד גג בשטח של 80.50 מ"ר.
המחסן עצמו והגג שמעליו נהרסו בפועל ואינם קייימים, למרות שהם מופיעים בצב"מ.
קיים תקנון מוסכם לבית המשותף.
נדרשת ערבות בנקאית בסך של 10% מסכום ההצעה.
תאריך ושעת ביקור בנכס: 29.11.10 בשעה 09:00
המועד האחרון להגשת ההצעות: יום א' 12 בדצמבר 2010  בשעה : 13:00.
לחוברת המכרז – לחצו כאן והמתינו בסבלנות
 
2.      מכרז עמ/699/2010 למכירת דירה וצמידויות 
גוש / חלקה וכתובת
פרטי הנכס המוצע
7047/42/1
רח' מאור עיניים מס' 12,
ת"א-יפו
מוצעות זכויות בעלות בדירה בשטח של 59.43 מ"ר וכן צמידויות עפ"י צו הבית המשותף.
 
המבנה ברחוב מאור עיניים 12 יפו
המבנה ברחוב מאור עיניים 12 יפו
על החלקה בנוי מבנה אחד בן 5 יח"ד.
הנכס המוצע למכירה הינו דירת מגורים בשטח של 59.43 מ"ר.
לנכס הצמידויות הבאות:
* קרקע (א') בשטח 27.76 מ"ר.
* גג (ב') בשטח של 36.80 מ"ר.
* גג (ג') בשטח של 18.72 מ"ר.
* גג (ד') בשטח של 5.72 מ"ר.
לא נמכרות זכויות בניה בעסקה זו.
מכרז זה פורסם עם מחיר מינימום של 299,000₪ .
נדרשת ערבות בנקאית בסך של 10% מסכום ההצעה.
תאריך ושעת ביקור בנכס: 29.11.10 בשעה 09:45
המועד האחרון להגשת ההצעות: יום א' 12 בדצמבר 2010  בשעה : 13:00.
לחוברת המכרז – לחצו כאן והמתינו בסבלנות

3.      מכרז עמ/700/2010 למכירת מחסן, קרקע וזכויות בניה 
גוש / חלקה וכתובת
פרטי הנכס המוצע
7047/22/3
שד' חב"ד מס' 26,
ת"א-יפו
מוצעות זכויות בעלות במחסן (הרוס ) בשטח של 9.00 מ"ר וכן קרקע  בשטח של 250.00 מ"ר עפ"י צו הבית המשותף.
נמכרת יתרת זכויות הבניה בחלקה למעט 104 מ"ר עפ"י תקנון הבית המשותף.
 
שד' חב"ד 26, יפו
שד' חב"ד 26, יפו
על החלקה בנוי מבנה אחד בן 3 יח"ד.
הנכס המוצע למכירה הינו מחסן הרוס בקומת הקרקע, בשטח של 9.00 מ"ר.
יחד עימו נמכרות ההצמדות הבאות:
* גג (ז') בשטח של 11.50 מ"ר.
* קרקע (ו') בשטח של 250 מ"ר.
קיימת פלישה למכס מכיוון חלקה 23 בצד מערב.
מכרז זה פורסם ללא מחיר מינימום.
יחד עם שאר ההצעות, מוגשת מעטפה ובה שומת שמאי מטעם המציעה.
הפרוצדורה היא שבמידה וההצעה הגבוהה ביותר לא מגיעה ל- 50% הערכת השמאי לפחות, היא לא תזכה במכרז.
נדרשת ערבות בנקאית בסך של 10% מסכום ההצעה.
תאריך ושעת ביקור בנכס: 29.11.10 בשעה 10:25
המועד האחרון להגשת ההצעות: יום א' 12 בדצמבר 2010  בשעה : 13:00
לחוברת המכרז – לחצו כאן והמתינו בסבלנות.

4.      מכרז עמ/701/2010 למכירת גג עם זכויות בניה 
גוש / חלקה וכתובת
פרטי הנכס המוצע
7022/17/6
רח' שערי ניקנור מס' 42,
ת"א-יפו
מוצעות זכויות בעלות בדירה ו – 2 מחסנים  בשטח  כולל של 23.20 מ"ר וכן צמידויות עפ"י צו הבית המשותף.
 
על החלקה בנויים שני מבנים ובהם 7 יח"ד.
הנכס הנמכר הינו דירת מגורים ו- 2 מחסנים בקומת הקרקע במבנה מספר 1, בשטח כולל של 23.30 מ"ר.
יחד עימו נמכרות ההצמדות הבאות:
* גג (ז') בשטח של 1.70 מ"ר.
* גג (ח')בשטח של 5.00 מ"ר.
* צמידות משותפת עם תת חלקה 7 – משטח (כ"') בשטח של 11.10 מ"ר.
שני המחסנים הוסבו לשימוש כחדר שירותים ומטבח.
בעסקה זו לא נמכרות זכויות בניה כלשהן.
מכרז זה פורסם ללא מחיר מינימום.
יחד עם שאר ההצעות, מוגשת מעטפה ובה שומת שמאי מטעם המציעה.
הפרוצדורה היא שבמידה וההצעה הגבוהה ביותר לא מגיעה ל- 50% הערכת השמאי לפחות, היא לא תזכה במכרז.
נדרשת ערבות בנקאית בסך של 10% מסכום ההצעה.
תאריך ושעת ביקור בנכס: 29.11.10 בשעה 11:10
המועד האחרון להגשת ההצעות: יום א' 12 בדצמבר 2010  בשעה : 13:00
לחוברת המכרז – לחצו כאן והמתינו בסבלנות.

5.     מכרז עמ/702/2010 למכירת דירה קטנה ברחוב יפת עם גגות וזכויות בניה 
גוש / חלקה וכתובת
פרטי הנכס המוצע
9006/6/4
רח' יפת מס' 234,
ת"א-יפו
מוצעות זכויות בעלות בנכס  בשטח של 12.10 מ"ר וכן גגות   בשטח  כולל של 178.26 מ"ר עפ"י צו הבית המשותף.
נמכרת יתרת זכויות הבניה בחלקה למעט 4.60 מ"ר עפ"י תקנון הבית המשותף.
 
הבניין ברחוב יפת 234, יפו
הבניין ברחוב יפת 234, יפו
על החלקה בנוי מבנה אחד בן 4 יח"ד.
הנכס הנמכר (תת חלקה 4) הינו בשטח של 12.10 מ"ר, נמצא בקומה שנייה ונרשם על חלקת משנה 124/4 בגוש 7044 טרם הליך ההסדר.
לנכס ההצמדות הבאות:
* גג (ז) בשטח של 16.00 מ"ר.
* גג (ו') בשטח של 162.26 מ"ר.
קיים פסק דין לפיו הדיירים האחרים בבניין יחזיקו במפח ויאפשרו לחברת עמידר גישה בכל עת לנכס.
נמכרות עם הנכס יתרת זכויות הבניה בנכס, למעט 4.60 מ"ר הצמודות לתת חלקה 2 כזכות לבניית מחסן.
מימוש זכויות הבניה מחייב שיפוץ הבניין באחריות ועל חשבון הזוכה.
ייתכן ולצורך מימוש זכויות הבניה יידרשו הקלה בגובה והקלה בתכסית הגג.
מכרז זה פורסם ללא מחיר מינימום.
יחד עם שאר ההצעות, מוגשת מעטפה ובה שומת שמאי מטעם המציעה.
הפרוצדורה היא שבמידה וההצעה הגבוהה ביותר לא מגיעה ל- 50% הערכת השמאי לפחות, היא לא תזכה במכרז.
נדרשת ערבות בנקאית בסך של 10% מסכום ההצעה.
תאריך ושעת ביקור בנכס: 29.11.10 בשעה 11:55
המועד האחרון להגשת ההצעות: יום א' 12 בדצמבר 2010  בשעה : 11:00
לחוברת המכרז – לחצו כאן והמתינו בסבלנות. 

6.      מכרז עמ/703/2010 למכירת בית ברחוב השחף 
גוש / חלקה וכתובת
פרטי הנכס המוצע
9006/23/1
רח' השחף מס' 4,
ת"א-יפו
מוצעות זכויות בעלות בדירה בשטח של 222.26 מ"ר וכן צמידויות עפ"י צו הבית המשותף.
הנכס תפוס ע"י מחזיק שלא כדין ויפונה עפ"י הסכם פשרה כמפורט בחוברת המכרז.
 
הבית ברחוב השחף שוב מוצע למכרז
הבית ברחוב השחף שוב מוצע למכרז
שטח החלקה 143 מ"ר.
הנכס הנמכר הינו דירת מגורים הכוללת מרפסת לא מקורה בקומה ראשונה, מסומנת כתת חלקה 1 בשטח כולל של 222.26 מ"ר.
הנכס נמכר עם ההצמדות הבאות:
* קרקע (א') בשטח של 7 מ"ר.
* גג (ב') בשטח של 95.99 מ"ר.
* גג (ג') בשטח של 9.96 מ"ר.
הנכס מוחזק שלא כדין ע"י דיירת, עימה נחתם הסכם פשרה המחייב אותה לפנות את הנכס לאחר מכירתו בשוק החופשי.
מכרז זה פורסם עם מחיר מינימום של 4,900,000₪.
יש לציין ולהדגיש כי מכרז זה כבר פורסם 4 פעמים בעבר ולא זכה לאף הצעה!
נדרשת ערבות בנקאית בסך של 10% מסכום ההצעה.
תאריך ושעת ביקור בנכס: 29.11.10 בשעה 12:45
המועד האחרון להגשת ההצעות: יום א' 12 בדצמבר 2010  בשעה : 11:00
לחוברת המכרז – לחצו כאן והמתינו בסבלנות. 

הכותב הינו הבעלים של משרד נדל"ן הים התיכון ביפו.
המשרד מציע שרותי יעוץ וליווי למעוניינים בזכיה במכרזים.

תגיות:   מכרזים ביפו   נדל"ן ביפו  

תגובות  לכתבה זו 0 תגובות  
תגובה לכתבה
שלחו כתבה
הדפסת כתבה
החברה מס' 1 לשיווק מגרשים ונכסים מורכבים
לקהל קוראינו - קטגורית המכרזים עברה כתובת
    
כתבה תמונה             
כתבו לנו |  תקנון האתר |  פרסמו אצלנו |  מפת אתר |  קישורים |  כתבים מובילים |