‏יום שני ‏21 ‏ספטמבר ‏2020
הים התיכון
 
המישלמה
 
מפת יפו
 
פורטל יפו  עסקים ביפו  פורסמו תוצאות מכרזי נדל"ן
פורסמו תוצאות מכרזי נדל"ן
מנהל מקרקעי ישראל פרסם תוצאות מכרזים לנכסים המיועדים ליזמים, ביפו ובדרום ת"א
 מאת: אריה שפר
‏יום שני ‏11 ‏אפריל ‏2011. צילומים: פורטל יפו
פושקין 22,יפו
פושקין 22,יפו
שתף |

המגרש הבעייתי בשדרות ירושלים הוצע בפעם השלישית למכרז, והפעם נמכר.
זוכה אחת בשני נכסים עם זכויות בניה צמודות, אחד ביפו ואחד בשוק הכרמל בתל אביב, אחד על חוט השערה והשני בהפרש ניכר ממתחריו.
 
1. מכרז למכירת מחסן, גגות ויתרת זכויות הבניה, ברחוב פושקין, בלב יפו: 
מס' מכרז
 
גוש / חלקה
ותת חלקה
כתובת
פרטי הנכס המוצע
מחיר
 מינימום
לא כולל מע"מ
ערבות בנקאית
א'
ב'
ג'
ד'
ה'
 עמ/622/2011
70424/24/4 רח' פושקין מס' 22,
ת"א-יפו
מוצעות זכויות בעלות במחסן בשטח של כ- 18 מ"ר וכן גגות בשטח כולל של כ- 189 מ"ר.
נמכרת יתרת זכויות הבניה בחלקה. 
ללא מחיר מינימום
סכום השווה לפחות 
ל- 10% מסכום ההצעה


מחסן למכירה ברחוב פושקין ביפו
מחסן למכירה ברחוב פושקין ביפו
הנכס הינו מחסן בקומת בגג, בשטח של כ- 18 מ"ר, במבנה ובו 4 יחידות דיור.
לנכס הצמידויות הבאות:
-גג פח בשטח של כ- 18 מ"ר
-גג בשטח של 171 מ"ר
-צמידות משותפת עם יחידה נוספת – קרקע בשטח של כ- 33 מ"ר.
 
מכרז זה פורסם ללא הצגת מחיר מינימום.
בדיעבד, מחיר המינימום הסודי היה כ- 170,000 ש"ח.
למגרש זה הוגשו 7 הצעות, כדלקמן:
שתי הצעות ע"ס 60,000 ו- 70,000 ש"ח.
הצעה אחת ע"ס 155,000 ש"ח.
שתי הצעות ע"ס 199,500 ו- 200,000 ש"ח.
הצעה אחת ע"ס 355,555 ש"ח,
וההצעה הזוכה של רינת לייבוביץ ע"ס 687,777 ש"ח, שבתוספת מע"מ  זה כמעט 800,000 ש"ח.
אותה רינת גם זכתה במכרז לנכס בכרם - ראו בהמשך. 


2. מכרז למכירת חלק ממגרש בשדרות ירושלים 131, יפו, עם זכויות בניה: 
מס' מכרז
 
גוש / חלקה
ותת חלקה
כתובת
פרטי הנכס המוצע
מחיר
 מינימום
לא כולל מע"מ
ערבות בנקאית
א'
ב'
ג'
ד'
ה'
עמ/623/2011
 7073/1,2,3,4
(חלקי חלקות)
שד' ירושלים מס' 131,
ת"א-יפו
 
מוצעות זכויותיה היחסיות של רשות הפיתוח במגרש מס' 106 עפ"י תב"ע 2727 בשטח של כ – 2,220  מ"ר.במגרש 2 מבנים ובהם 6 יחידות המוחזקות ע"י דיירים מוגנים.
כמו כן, נמכרות זכויותיה  היחסיות של רשות הפיתוח בזכויות הבניה במגרש.
 
 
 
3,230,000 ₪
 
 
 
סכום השווה לפחות
ל- 10% מסכום ההצעה
 
מגרשים בשדרות ירושלים 131, יפו
מגרשים בשדרות ירושלים 131, יפו
מדובר במגרש ובו תוכנית לאיחוד וחלוקה, ללא הסכמת הבעלים.
במגרש שני מבנים ובהם שש יחידות דיור, המוחזקות ע"י דיירים מוגנים.
רשות הפיתוח מוכרת את זכויותיה היחסיות, בהתאם לטבלת איזון.
שני השותפים הנוספים במגרש: עיריית תל אביב וחברת הכשרת הישוב לישראל.
חברת הכשרת הישוב כבר הגישה בקשה להיתר בניה.
ישנה אפשרות שהדיירים המוגנים יגישו בקשה לעיכוב הליכי המכרז.

לאור כל הבעייתיות הכרוכה במכרז שכזה, לא הוגשו הצעות למגרש בשתי הפעמים הקודמות שהוצע למכירה, אלא שאז היה המחיר 4.05 מליון ש"ח. כעת הפחית המינהל את המחיר ל: 3.23 מליון ש"ח, בתוספת מע"מ.
המכרז הנוכחי זהה לקודם בשאר התנאים, אלא שהפעם, לצרכי פוליטיקלי קורקט כנראה, פרסם מנהל מקרקעי ישראל עדכון בזו הלשון:
הרינו להודיעכם, כי התנאי להלן יתווסף ליתר תנאי המכרז כפי שמופיעים בחוברת המכרז ויהווה חלק בלתי נפרד ממנו:
למען הסר ספק, הזוכה מתחייב להימנע מלנקוט אפליה פסולה בעת שיווק יחידות הדיור, והוא מצהיר בזאת, כי הוא יודע, שאם יפר התחייבות זו, המינהל יוכל לבטל זכייתו במכרז ולבטל את החוזה שיחתם עמו בעקבות הזכיה, ולא יהיו לו כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כלפי המינהל במקרה כזה.

והנה, שינוי המחיר עשה את שלו.
הפעם הוגשו לא פחות מארבע הצעות, קרובות למדי זו לזו:
הצעה אחת ע"ס 3.718 מליון ש"ח.
שתי הצעות ע"ס 4 מליון ש"ח ו- 4,022,222 ש"ח,
וההצעה הזוכה של משפחת אליהו - מרדכי, סיגל, עוז ונועם, ע"ס 4,111,000 ש"ח, שבתוספת מע"מ יוצא לנו כ- 4.77 מליון ש"ח.
  
3. מכרז למכירת זכויות בעלות בנכס קטן עם הצמדות, ברחוב ישכון 39, כרם התימנים, תל אביב: 
מס' מכרז
 
גוש / חלקה
ותת חלקה
כתובת
פרטי הנכס המוצע
מחיר
 מינימום
לא כולל מע"מ
ערבות בנקאית
 
א'
ב'
ג'
ד'
ה'
 
עמ/624/2011
 
7001/71/5
רח' ישכוןמס' 39,
ת"א-יפו
מוצעות זכויות בעלות בנכס בשטח של 25.70 מ"ר וכן צמידויות עפ"י צו הבית המשותף.
נמכרות יתרת זכויות הבניה לפי הסכם בית משותף.
 ללא הצגת מחיר מינימום. 
 
סכום השווה לפחות 
ל- 10% מסכום ההצעה
 
 
על החלקה מבנה אחד בן 5 יחידות דיור.
הנכס הנמכר הינו בקומת הקרקע, בשטח של 25.70 מ"ר.
לנכס מוצמד גג בשטח של 181.70 מ"ר וכן יתרת זכויות הבניה בחלקה.
הנכס הנמכר מוגדר במסמכים כחנות, אך התב"ע מאשרת שימוש למגורים בלבד.
נקודות חשובות:
- הקיר שבמערב הנכס נמצא מחוץ לקו חלקה.
- הזוכה נדרש לאטום פתחים בקו 0.

מכרז זה פורסם ללא הצגת מחיר מינימום.
ישכון 39,כרם התימנים
ישכון 39,כרם התימנים
בדיעבד, היה מחיר המינימום הסודי לנכס זה, כ- 500,000 ש"ח.
הכרם נחשב לסקסי ואטרקטיבי במיוחד בימים אלו, ובהתאם הוגשו שתים עשר הצעות למכרז, כלהלן:
חמש הצעות בסכומים שבין 106,000 לכ- 162,000 ש"ח.
שתי הצעות ע"ס כ- 193,000 וכ- 255,000 ש"ח.
שתי הצעות ע"ס כ- 520,000 - 620,000 ש"ח,
הצעה אחת ע"ס 1,105,555 ש"ח,
הצעה אחת ע"ס 1,200,000 ש"ח
וההצעה הזוכה על חוט השערה, ע"ש 1,207,000 ש"ח של אותה רינת לייבוביץ, שזכתה גם במכרז הגג ברחוב פושקין ביפו.

בהצלחה לזוכים!

הכותב הינו הבעלים של משרד נדל"ן הים התיכון ביפו
המשרד נותן שרותי יעוץ לניגשים למכרזים.
 

תגיות:   נדל"ן ביפו   מכרזי נדל"ן ביפו   מכרזי נדל"ן בתל אביב  

תגובות  לכתבה זו 0 תגובות  
תגובה לכתבה
שלחו כתבה
הדפסת כתבה
לקהל קוראינו - קטגורית המכרזים עברה כתובת
המגרש ברחוב יפת 133
העתירה המנהלית שגרמה להקפאת המכרז ברחוב יפת 133 נמחקה, צו הביניים בוטל והתנאים השתנו, אך הלקוחות הצביעו ברגליים
    
כתבה תמונה             
כתבו לנו |  תקנון האתר |  פרסמו אצלנו |  מפת אתר |  קישורים |  כתבים מובילים |