‏יום שישי ‏25 ‏מאי ‏2018
הים התיכון
 
המישלמה
 
מפת יפו
 
פורטל יפו  עסקים ביפו  מכרזים חדשים ביפו ות"א
מכרזים חדשים ביפו ות"א
חברת עמידר פרסמה מכרזים חדשים ביפו ובדרום ת"א
 מאת: אריה שפר
‏יום שישי ‏06 ‏מאי ‏2011. צילומים: פורטל יפו
דירה למכירה ברחוב יפת 88
דירה למכירה ברחוב יפת 88
שתף |
 
חברת עמידר פרסמה שני מכרזים חדשים ביפו ואחד בדרום תל אביב, וכן הוציאה את בית הגדנ"ע במזרח יפו למכרז חוזר, לאחר שלא הוגשו הצעות למכרז הקודם.

1. מכרז מספר עמ/643/2011 למכירת דירה תפוסה ע"י פולש ברחוב יפת
גוש / חלקה
ותת חלקה, כתובת
 פרטי הנכס המוצע
מחיר מינימום לא כולל מע"מ
9014/25/10
רח' יפת  מס' 88, ת"א-יפו
מוצעות זכויות בעלות בדירה בשטח של 102.13 מ"ר עפ"י צו הבית המשותף. הדירה  מוחזקת שלא כדין ע"י פולש.
 
1,163,000 ₪

דירה למכירה ברחוב יפת 88
דירה למכירה ברחוב יפת 88
 
מדובר על דירה בקומה ראשונה בבניין בן 12 יח"ד.
בנכס יש שלוש מרפסות וכן גגונים החורגים מקו החלקה מצד מזרח.
קיים צו בית משותף ותקנון מוסכם.
הנכס תפוס ע"י פולש. במסגרת הסכם פשרה אשר קיבל תוקף פס"ד, יפנה הפולש את הנכס לאחר ההודעה על מכירתו.
לא נכללות זכויות בניה במסגרת עסקה זו.
 
לחוברת המכרז לחצו כאן והמתינו בסבלנות
סיור בנכס ייערך בתאריך 16.5.11 בשעה 09:00

 
2. מכרז מספר עמ/643/2011 למכירת שתי דירות ברחוב גר צדק ביפו
גוש / חלקה  ותת חלקה כתובת
 פרטי הנכס המוצע
מחיר מינימום לא כולל מע"מ
 7073/36/1,2
רח' גר צדק מס' 12, ת"א-יפו
מוצעות זכויות בעלות ב -2 דירות וגלריה בשטח  של 29.70 מ"ר ובשטח  כולל של 47.66 מ"ר,  וכן צמידויות עפ"י צו הבית המשותף.
ללא הצגת מחיר מינימום
 
דירות למכירה ברחוב גר צדק 12
דירות למכירה ברחוב גר צדק 12

מכרז זה פורסם ללא הצגת מחיר מינימום.
במקביל להצעות המוגשות במכרז, תוגש גם מעטפה אטומה אשר תכלול את שומת שמאי המזמינה.
הצעה אשר לא תגיע ל- 50% משומת שמאי המזמינה, לא תזכה במכרז. 
שתי הדירות נמצאות במבנה בן שמונה יחידות דיור סה"כ.
לדירה הגדולה – תת חלקה 2, מוצמד גג אסבסט (א' בתשריט) בשטח של 29.70 מ"ר.
לשתי הדירות הצמדה משותפת של קרקע (טז' בתשריט) בשטח 19.50 מ"ר.
בפועל מחוברות שתי הדירות ומהוות דירה אחת למעשה.
לא נכללות זכויות בניה במסגרת עסקה זו.
תשריט הנכס ברחוב גר צדק 12
תשריט הנכס ברחוב גר צדק 12
קיים צו בית משותף ותקנון מוסכם.
חלקים מהחלקה מיועדים להפקעה עפ"י תכניות מאושרות.
 
לחוברת המכרז לחצו כאן והמתינו בסבלנות
סיור בנכס ייערך בתאריך 16.5.11 בשעה 09:45
 
 

3. מכרז מספר עמ/643/2011 למכירת נכס שאינו למגורים ברחוב הרצל בתל אביב 
גוש / חלקה  ותת חלקה כתובת
 פרטי הנכס המוצע
מחיר מינימום לא כולל מע"מ
7061/1,2/1
רח' הרצל  מס' 95,
ת"א - יפו
מוצעות זכויות בעלות בנכס בשטח   של כ - 124 מ"ר וכן צמידויות כמפורט בחוברת המכרז.  
 ללא הצגת מחיר מינימום
 
נכס למכירה ברחוב הרצל 95
נכס למכירה ברחוב הרצל 95
מכרז זה פורסם ללא הצגת מחיר מינימום.
במקביל להצעות המוגשות במכרז, תוגש גם מעטפה אטומה אשר תכלול את שומת שמאי המזמינה.
הצעה אשר לא תגיע ל- 50% משומת שמאי המזמינה, לא תזכה במכרז. 
הנכס נמצא בקומת הקרקע במבנה ובו 2 יח"ד ולו ההצמדות הבאות:
* משטח לא מקורה (א' בתשריט) בשטח של כ- 19 מ"ר.
* מעבר (ב' בתשריט)  בשטח של כ- 16 מ"ר.
* משטח מקורה (ג' בתשריט) בשטח של כ- 5 מ"ר.
* משטח לא מקורה (ה' בתשריט) בשטח של כ- 11 מ"ר.
* משטח מקורה (ו' בתשריט) בשטח של כ- 7 מ"ר.
* גג (ז' בתשריט) בשטח של כ- 86 מ"ר.
* גג בטון (ח' בתשריט) בשטח של כ- 65 מ"ר.
לא נכללות זכויות בניה במסגרת עסקה זו.
הכניסה לנכס מחלקה 229 אינה חוקית.
הנכס ממוקם על שתי חלקות שייעודן תעשיה זעירה ומלאכה וכן אזור מסחרי וחניה.
לפי תב"ע 446 לא יותר שימוש למגורים. לא תתאפשר בנייה חדשה.

לחוברת המכרז לחצו כאן והמתינו בסבלנות
סיור בנכס ייערך בתאריך 16.5.11 בשעה 11:154. מכרז מספר עמ/645/2011 - מכרז חוזר למכירת מתחם הגדנ"ע
בחודש מרץ השנה הוציאה חברת עמידר למכרז את מתחם הגדנ"ע אשר במזרח יפו, בסמוך לשכונת נווה עופר ובית המעצר אבו כביר, במחיר מינימום של 10,000,000 ₪ בתוספת מע"מ.
עם פתיחת תיבת במכרזים נתגלה שהיא ריקה - לא הוגשה אף הצעה למכרז זה.
כעת הוציאה עמידר את הנכס למכרז חוזר.

גוש / חלקה וכתובת
פרטי הנכס המוצע
7055/14,27 (חלקי חלקות)
רח' בנטוב מרדכי מס' 12, ת"א-יפו
מוצעות זכויותיהן של רשות הפיתוח  ושל מדינת ישראל  במגרש מס' 10 עפ"י  תב"ע  2659  "מתחם הגדנ"ע"  בשטח של כ-  3,750 מ"ר , וכן נמכרות זכויות הבניה במגרש.
החלקים הצפונים והמערבים של המגרש תפוסים שלא כדין.

בית קאסר העתיק במתחם הגדנ"ע
בית קאסר העתיק במתחם הגדנ"ע
כיום עומד במקום בית קאסר העתיק, בית באר מהמפוארים ביפו, אשר שימש עד 2009 את מרחב המרכז של הגדנ"ע .הבית נבנה במאה ה-19 בידי סלים קאסר, סוחר ערבי-נוצרי עשיר שמוצא משפחתו במלטה, ושימש כארמון קיץ לאירוח ונופש.
המבנה שימש את חיל החינוךהבית נחשב לאחד הבתים המפוארים באזור יפו, והוא גם המפואר ביותר מבין בתי הבאר ששרדו.
המבנה שימש את צה"ל מסיום מלחמת העצמאות ועד שנת 2009, שאז פינה אותו והחזירו למינהל מקרקעי ישראל.
המבנה בן שתי קומות, בשטח כולל של כ־900 מ"ר ומוגדר כבניין לשימור שלא ניתן להרחיבו.
גם חלק מהעצים במגרש מיועדים לשימור.
את זכויות הבנייה של 2,100 מ"ר ניתן יהיה לנצל על שאר שטח המגרש, כנראה שבכפוף לשימור המבנה בהתאם לדרישות מחלקת שימור מבנים בעיריית תל אביב והריסת המבנים שנבנו ללא היתר.התב"ע אינה מאפשרת מגורים במקום, אך יתאפשר שימוש למטרות אחרות כגון מוזיאון, גלריות או פעילות לשימוש ציבורי. כרגע מקודמת תב"ע חדשה ובה גם רפרצלציה של המגרשים.
למתחם אין עלויות פיתוח שקבע מינהל מקרקעי ישראל, אך ייתכנו עלויות פיתוח שתטיל העירייה.
הגישה בפועל לשטח המגרש אינה תואמת את יעודי המגרשים הגובלים במגרש המוצע למכרז ועל הזוכה במכרז יהיה להכשיר גישה חוקית למגרש.
חלק משטח המגרש מוחזק שלא כדין ומתנהל משפט בעניין תביעת פינוי שהוגשה ע"י המינהל כנגד המחזיקים.
כל אזור אבו כביר צפוי לעבור שינוי משמעותי בשנים הקרובות בזכות פארק עירוני שישתרע על שטח של כ־230 דונם בין השכונות קריית שלום, נווה עופר, שפירא, פלורנטין ומבואות יפו ושמו: פארק החורשות.
כרגע גם מקודמת תוכנית פינוי־בינוי בשכונת נווה עופר ע"י עיריית תל אביב ונציגי התושבים, במסגרתה ייבנו 2,130 יחידות דיור ב־16 מגדלים.

לחוברת המכרז – לחצו כאן והמתינו בסבלנות
סיור בנכס ייערך בתאריך 16.5.11 בשעה 10:30
 
המועד האחרון להגשת הצעות לכל המכרזים: 29.5.2011 בשעה 13:00.
 
הכותב הינו בעל משרד נדל"ן הים התיכון
המשרד מציע שירותי יעוץ והכנה למכרזים.

תגיות:   מכרזים ביפו   נדל"ן ביפו  

תגובות  לכתבה זו 2 תגובות  
תגובה לכתבה
שלחו כתבה
הדפסת כתבה
 1.  מתחם הגדנ"ע
ספי, יפו, (06/05/2011)
 2.  אוייי ספי
יוסי, יפו, (06/05/2011)
המגרש ברחוב בן עדיה 8 יפו
חברת עמידר פרסמה מכרז למכירת מגרש עם מבנה עליו, דייר מוגן וזכויות בנייה
המגרש ברחוב יפת 133
לאחר שבמכרז הקודם הוגשה עתירה מנהלית שגרמה להקפאת המכרז, צו הביניים בוטל והתנאים השתנו. למרות זאת לא הוגשה אף הצעה. כעת שוב יוצא המכרז לשוק
    
כתבה תמונה             
כתבו לנו |  תקנון האתר |  פרסמו אצלנו |  מפת אתר |  קישורים |  כתבים מובילים |