‏יום שני ‏08 ‏מרץ ‏2021
הים התיכון
 
המישלמה
 
מפת יפו
 
פורטל יפו  עסקים ביפו  תוצאות מכרזים ביפו ות"א
תוצאות מכרזים ביפו ות"א
פרסמו תוצאות מכרזים ביפו ובדרום ת"א. מתחם הגדנ"ע יהפוך לבית הבראה
 מאת: אריה שפר
‏יום רביעי ‏15 ‏יוני ‏2011. צילומים: פורטל יפו
דירה למכירה ברחוב יפת 88
דירה למכירה ברחוב יפת 88
שתף |
 
חברת עמידר פרסמה תוצאות מכרזים ביפו ובדרום תל אביב.
בית הגדנ"ע במזרח יפו, שיצא למכרז חוזר, נמכר לארגון נכי תאונות עבודה ואלמנותיהם - שמתכוון להפוך את הקומפלקס למרכז נופש ארצי לחבריו.

1. מכרז מספר עמ/643/2011 למכירת דירה תפוסה ע"י פולש ברחוב יפת
גוש / חלקה
ותת חלקה, כתובת
 פרטי הנכס המוצע
מחיר מינימום לא כולל מע"מ
9014/25/10
רח' יפת  מס' 88, ת"א-יפו
מוצעות זכויות בעלות בדירה בשטח של 102.13 מ"ר עפ"י צו הבית המשותף. הדירה  מוחזקת שלא כדין ע"י פולש.
 
1,163,000 ₪

דירה למכירה ברחוב יפת 88
דירה למכירה ברחוב יפת 88
 
מדובר על דירה בקומה ראשונה בבניין בן 12 יח"ד.
בנכס יש שלוש מרפסות וכן גגונים החורגים מקו החלקה מצד מזרח.
קיים צו בית משותף ותקנון מוסכם.
הנכס תפוס ע"י פולשת. במסגרת הסכם פשרה אשר קיבל תוקף פס"ד, יפנה הפולש את הנכס לאחר ההודעה על מכירתו.
לא נכללות זכויות בניה במסגרת עסקה זו.
ביום המכרז התאספו כמה וכמה מתעניינים מתחת לבניין, והמתינו יחד עם אנשי עמידר לדיירת, כדי לקיים את הסיור המתואם בנכס.
אלא שלמרבה הצער, הדיירת "הלכה לקופת חולים" ולא הצליחה לחזור בזמן, מה לעשות.
לפיכך לא התקיים סיור בנכס, ובהמשך - גם לא הוגשה אף הצעה לנכס זה.
 
 
2. מכרז מספר עמ/643/2011 למכירת שתי דירות ברחוב גר צדק ביפו
גוש / חלקה  ותת חלקה כתובת
 פרטי הנכס המוצע
מחיר מינימום לא כולל מע"מ
 7073/36/1,2
רח' גר צדק מס' 12, ת"א-יפו
מוצעות זכויות בעלות ב -2 דירות וגלריה בשטח  של 29.70 מ"ר ובשטח  כולל של 47.66 מ"ר,  וכן צמידויות עפ"י צו הבית המשותף.
ללא הצגת מחיר מינימום
 
דירות למכירה ברחוב גר צדק 12
דירות למכירה ברחוב גר צדק 12

מכרז זה פורסם ללא הצגת מחיר מינימום.
במקביל להצעות המוגשות במכרז, הוגשה גם מעטפה אטומה אשר כללה את שומת שמאי המזמינה. 
בדיעבד, עמדה השומה על סך
של 388,000 ש"ח.

שתי הדירות נמצאות במבנה בן שמונה יחידות דיור סה"כ.
לדירה הגדולה – תת חלקה 2, מוצמד גג אסבסט (א' בתשריט) בשטח של 29.70 מ"ר.
לשתי הדירות הצמדה משותפת של קרקע (טז' בתשריט) בשטח 19.50 מ"ר.
בפועל מחוברות שתי הדירות ומהוות דירה אחת למעשה.
לא נכללות זכויות בניה במסגרת עסקה זו.
קיים צו בית משותף ותקנון מוסכם.
חלקים מהחלקה מיועדים להפקעה עפ"י תכניות מאושרות.
 
כ- 50 איש התגודדו מחוץ למבנה הקטן והמוזנח בבוקר יום הסיור.
בסופו של דבר, למכרז זה הוגשו 3 הצעות.
הצעה אחת נמוכה ביותר, ע"ס 163,500 ש"ח
ושתי הצעות קרובות מאד: 525,000 ש"ח וההצעה הזוכה של אסף כהן, ע"ס 537,660 ש"ח בתוספת מע"מ. 
 
3. מכרז מספר עמ/643/2011 למכירת נכס שאינו למגורים ברחוב הרצל בתל אביב 
גוש / חלקה  ותת חלקה כתובת
 פרטי הנכס המוצע
מחיר מינימום לא כולל מע"מ
7061/1,2/1
רח' הרצל  מס' 95,
ת"א - יפו
מוצעות זכויות בעלות בנכס בשטח   של כ - 124 מ"ר וכן צמידויות כמפורט בחוברת המכרז.  
 ללא הצגת מחיר מינימום
 
הנכס למכירה ברחוב הרצל 95
הנכס למכירה ברחוב הרצל 95
מכרז זה פורסם ללא הצגת מחיר מינימום.
במקביל להצעות המוגשות במכרז, הוגשה גם מעטפה אטומה אשר כללה את שומת שמאי המזמינה.
בדיעבד, עמדה השומה על סך של 1,160,000 ש"ח.
 
הנכס נמצא בקומת הקרקע במבנה ובו 2 יח"ד ולו ההצמדות הבאות:
* משטח לא מקורה (א' בתשריט) בשטח של כ- 19 מ"ר.
* מעבר (ב' בתשריט)  בשטח של כ- 16 מ"ר.
* משטח מקורה (ג' בתשריט) בשטח של כ- 5 מ"ר.
* משטח לא מקורה (ה' בתשריט) בשטח של כ- 11 מ"ר.
* משטח מקורה (ו' בתשריט) בשטח של כ- 7 מ"ר.
* גג (ז' בתשריט) בשטח של כ- 86 מ"ר.
* גג בטון (ח' בתשריט) בשטח של כ- 65 מ"ר.
לא נכללות זכויות בניה במסגרת עסקה זו.
הכניסה לנכס מחלקה 229 אינה חוקית.
הנכס ממוקם על שתי חלקות שייעודן תעשיה זעירה ומלאכה וכן אזור מסחרי וחניה.
לפי תב"ע 446 לא יותר שימוש למגורים. לא תתאפשר בנייה חדשה.

כמה עשרות באו לחזות במבנה בית הכנסת שכרגע עמד מוזנח.
מתוכם, שבעה הגישו הצעות, לפי הפירוט הבא:
הצעה אחת מגוחכת להפליא ע"ס 60,100 ש"ח ועוד שתיים של 180,000 ש"ח ו- 277,000 ש"ח.
שלוש הצעות נוספות עמדו ע"ס של 635,500 ש"ח,  737,000 ש"ח, ו- 818,000 ש"ח.
ההצעה הזוכה, בפער משמעותי מהבאות אחריה, היא של דוד אשר, שהציע לא פחות מ- 1,229,000 ש"ח בתוספת מע"מ.

4. מכרז מספר עמ/645/2011 - מכרז חוזר למכירת מתחם הגדנ"ע
בחודש מרץ השנה הוציאה חברת עמידר למכרז את מתחם הגדנ"ע אשר במזרח יפו, בסמוך לשכונת נווה עופר ובית המעצר אבו כביר, במחיר מינימום של 10,000,000 ₪ בתוספת מע"מ.
עם פתיחת תיבת במכרזים נתגלה שהיא ריקה - לא הוגשה אף הצעה למכרז זה.
כעת נמכר הקומפלקס לארגון ישראלי, אשר מתכנן להפוך אותו לפינת חמד נדירה - פרטים בהמשך הכתבה.

גוש / חלקה וכתובת
פרטי הנכס המוצע
7055/14,27 (חלקי חלקות)
רח' בנטוב מרדכי מס' 12, ת"א-יפו
מוצעות זכויותיהן של רשות הפיתוח  ושל מדינת ישראל  במגרש מס' 10 עפ"י  תב"ע  2659  "מתחם הגדנ"ע"  בשטח של כ-  3,750 מ"ר , וכן נמכרות זכויות הבניה במגרש.
החלקים הצפונים והמערבים של המגרש תפוסים שלא כדין.

כיום עומד במקום בית קאסר העתיק, בית באר מהמפוארים ביפו, אשר שימש עד 2009 את מרחב המרכז של הגדנ"ע .הבית נבנה במאה ה-19 בידי סלים קאסר, סוחר ערבי-נוצרי עשיר שמוצא משפחתו במלטה, ושימש כארמון קיץ לאירוח ונופש.
המבנה שימש את חיל החינוךהבית נחשב לאחד הבתים המפוארים באזור יפו, והוא גם המפואר ביותר מבין בתי הבאר ששרדו.
המבנה שימש את צה"ל מסיום מלחמת העצמאות ועד שנת 2009, שאז פינה אותו והחזירו למינהל מקרקעי ישראל.
המבנה בן שתי קומות, בשטח כולל של כ־900 מ"ר ומוגדר כבניין לשימור שלא ניתן להרחיבו.
גם חלק מהעצים במגרש מיועדים לשימור.
את זכויות הבנייה של 2,100 מ"ר ניתן יהיה לנצל על שאר שטח המגרש, כנראה שבכפוף לשימור המבנה בהתאם לדרישות מחלקת שימור מבנים בעיריית תל אביב והריסת המבנים שנבנו ללא היתר.התב"ע אינה מאפשרת מגורים במקום, אך יתאפשר שימוש למטרות אחרות כגון מוזיאון, גלריות או פעילות לשימוש ציבורי. כרגע מקודמת תב"ע חדשה ובה גם רפרצלציה של המגרשים.
למתחם אין עלויות פיתוח שקבע מינהל מקרקעי ישראל, אך ייתכנו עלויות פיתוח שתטיל העירייה.
בכוונת האירגון להפוך את הקומפלקס למרכז ראשון מסוגו בארץ, לרווחת החברים בארגון.
בין השאר ישומר המבנה ויהפוך לקפיטריה, במקום תיבנה בריכה אולימפית והוא ישמש את החברים גם כמלונית
הגישה בפועל לשטח המגרש אינה תואמת את יעודי המגרשים הגובלים במגרש המוצע למכרז ועל הזוכה במכרז יהיה להכשיר גישה חוקית למגרש.
חלק משטח המגרש מוחזק שלא כדין ומתנהל משפט בעניין תביעת פינוי שהוגשה ע"י המינהל כנגד המחזיקים.
כל אזור אבו כביר צפוי לעבור שינוי משמעותי בשנים הקרובות בזכות פארק עירוני שישתרע על שטח של כ־230 דונם בין השכונות קריית שלום, נווה עופר, שפירא, פלורנטין ומבואות יפו ושמו: פארק החורשות.
כרגע גם מקודמת תוכנית פינוי־בינוי בשכונת נווה עופר ע"י עיריית תל אביב ונציגי התושבים, במסגרתה ייבנו 2,130 יחידות דיור ב־16 מגדלים.

והנה, לאחר שלא הוגשה אף הצעה במכרז הקודם, יש לנו זוכה מפתיע מאד במכרז זה - אירגון נכי תאונות עבודה ואלמנות נפגעי עבודה בישראל, שהציע סך של 10,555,555 ש"ח וזכה בתור מציע יחיד.

יוקם מרכז ארצי ביפו לאירגון נכי תאונות עבודה ואלמנותיהם
לוגו הארגון
לוגו הארגון
בראיון טלפוני עם יוסי דדוש, יו"ר הארגון, סיפר דדוש כי הארגון קנה את המקום במימון עצמי, היות ומדובר בארגון יציג עפ"י חוק, אשר נהנה מדמי חבר מכ- 36,000 חברים ברחבי הארץ.
בכוונת האירגון להפוך את הקומפלקס למרכז ראשון מסוגו בארץ, לרווחת החברים בארגון.
בין השאר ישומר המבנה ויהפוך לקפיטריה, במקום תיבנה בריכה אולימפית והוא ישמש את החברים גם כמלונית, מה שהיה נקרא פעם "בית הבראה".
"אנחנו נעשה מזה מקום יפיפה" מבטיח דדוש, ,ועוד לפני שנתחיל בתכנון נדאג שיהיה נעים ואסתטי".
נראה כי בהמשך יעברו גם משרדי הארגון למקום.
מטבע הדברים, אין עדיין תכניות מסודרות או לוח זמנים לשיפוץ.
בהצלחה לארגון ולחבריו.
 
 
הכותב הינו בעל משרד נדל"ן הים התיכון
המשרד מציע שירותי יעוץ והכנה למכרזים.

תגיות:   מכרזים ביפו   נדל"ן ביפו  

תגובות  לכתבה זו 0 תגובות  
תגובה לכתבה
שלחו כתבה
הדפסת כתבה
לקהל קוראינו - קטגורית המכרזים עברה כתובת
המגרש ברחוב יפת 133
העתירה המנהלית שגרמה להקפאת המכרז ברחוב יפת 133 נמחקה, צו הביניים בוטל והתנאים השתנו, אך הלקוחות הצביעו ברגליים
    
כתבה תמונה             
כתבו לנו |  תקנון האתר |  פרסמו אצלנו |  מפת אתר |  קישורים |  כתבים מובילים |