‏יום רביעי ‏27 ‏ינואר ‏2021
הים התיכון
 
המישלמה
 
מפת יפו
 
פורטל יפו  עסקים ביפו  תוצאות מכרזי נדל"ן ביפו
תוצאות מכרזי נדל"ן ביפו
תוצאות מכרזי הנדל"ן שהיו ביפו, הזוכים, הזכיות, וניתוח התוצאות.
 מאת: אריה שפר
‏יום חמישי ‏11 ‏יוני ‏2009.
תוצאות מכרזי הנדל"ן ביפו
תוצאות מכרזי הנדל"ן ביפו
שתף |
  
תוצאות מכרז לרכישת זכויות בעלות במושעא ברח' שבטי ישראל 67 - בתל אביב יפו

מכרז מספר תא/75/2009 
מספר גוש
מספר חלקה  (חלק)
מספר מגרש
שטח במ"ר בערך
מספר יח"ד
הוצאות פיתוח בש"ח
(כולל מע"מ)
מחיר מינימום בש"ח
(לא כולל מע"מ)
גובה פקדון בש"ח
7045
52, 55
2050       א
411
5
550,588
247,000
56,000
 
למגרש זה הוצעו שתי הצעות קרובות ביותר.
הצעה אחת ע"ס 420,100 ש"ח וההצעה הזוכה של חברת אטלס אבנים בע"מ ע"ס 437,200 ש"ח.
הצעה זו מגלמת ערך של כ- 200,000 ש"ח ליחידת דיור.
 

לא היו הצעות למכרז לרכישת זכויות בעלות במושעא בשכונת  שפתי ישנים  ביפו.
 
מכרז מספר תא/81/2009
 
מספר גוש
מספר חלקה 
מספר מגרש
שטח במ"ר בערך
מספר יח"ד
הוצאות פיתוח בש"ח
(כולל מע"מ)
7043
32 חלק,
 34
2004
518
9
1,002,887
 
מכרז ללא הצגת מחיר מינימום.
 
כאמור - מכרז זה הסתיים ללא אף הצעה.
 
גם למכרז לרכישת זכויות במקרקעין במושעא (מכר) לבניית 66 יח"ד (מתוך 70 יח"ד) וביצוע שימור מבנים במגרשים ב'ו-ג' ברח' סלמה 6 בתל אביב, לא הוגשה אף הצעה.
 
מכרז מספר תא/85/2009
 
מספר גוש
מספר חלקה  (חלק)
מספר מגרש
שטח במ"ר בערך
מספר יח"ד
מחיר מינימום בש"ח
(לא כולל מע"מ)
גובה פקדון בש"ח
7088
21-22, 88
ב, ג
3,331
66
20,062,500
2,007,000
 
כפי הנראה, היזמים ה"כבדים" אינם מעוניינים להכנס בסכומים גבוהים כל כך כאשר מבנים לשימור מעורבים בעיסקה.

רחוב 3895, יפו
רחוב 3895, יפו
תוצאות מכרז למכירת מגרש למגורים רח' 3895 מס' 6  – בתל אביב יפו
 
מכרז מספר תא/95/2009
 
מספר גוש
מספר חלקה  (בשלמות)
שטח במ"ר בערך
מספר יח"ד
הוצאות פיתוח בש"ח
(כולל מע"מ)
מחיר מינימום בש"ח
(לא כולל מע"מ)
7045
57
430
5
527,280
680,200
 
למכרז זה הוגשה הצעה אחת בלבד ע"ס 807,555 ש"ח בה זכתה חברת גן השיקמים בע"מ.
הזכיה מגלמת עלות של כ- 290,000 ש"ח קרקע ליחידת דיור.
זו זכיה אטרקיטיבית, במיקום ההולך ומתפתח, לאור הבניה העתידית המסיבית במתחם רחוב ירחינאי.


תוצאות מכרז  לרכישת חנות בשטח של כ- 20 מ"ר ברחוב הסלסילה:
 
מס' מכרז
 
גוש / חלקה
ותת חלקה
כתובת
פרטי הנכס המוצע
מחיר
 מינימום
א'
 
ב'
ג'
ד'
 
עמ/657/2009
7030/11/1
רח' סלסלה מס' 26,
ת"א-יפו
 
מוצעות זכויות בעלות בחנות בשטח של 19.60 מ"ר עפ"י צו הבית המשותף.
58,500 ₪
 
 
 
לאחר שבמכרז הקודם לא נרשם מחיר מינימום והוגשו רק שתי הצעות במחיר של פחות מ- 50,000 ש"ח כל אחת, אשר לא הגיע לסף המחיר המבוקש, הוצעה החנות למכירה במכרז חוזר, עם מחיר מינמום של 58,500 ש"ח.
הפעם הוגשו 11 (!) הצעות, והזוכה הוא בדוי גמאל, אשר הציע 102,000 ש"ח.
פירוט ההצעות:
75,555 77,777 78,100 102,000
66,666 67,000 70,555 72,600
  61,602 65,718 66,000


רחוב לוזים, יפו
רחוב לוזים, יפו
תוצאות מכרז  לרכישת זכויות בעלות/חכירה על מגרש קרוב לים בעג'מי :
 
מס' מכרז
 
גוש / חלקה
ותת חלקה
כתובת
פרטי הנכס המוצע
א'
 
ב'
ג'
 
עמ/658/2009
(חלק)99(חלק)100/ 7032
 
חלק ממגרש תכנוני
עפ"י תב"ע 2660,
רח' לוזים מס' 4,
ת"א-יפו
מוצעות זכויות בעלות בחלק ממגרש  תכנוני עפ"י תב"ע 2660 בשטח של כ- 145 מ"ר וכן זכויות הבנייה הנגזרות ממנו. יתרת המגרש  בשטח כ- 18 מ"ר, הנמצא מחוץ לשטח חלקות 99 ו- 100, אינו נכלל בעסקה והבעלות בו תוכרע רק במסגרת הליך ההסדר.
חלק קטן מהמגרש (כ- 6.5 מ"ר) משמש כגינה המוחזקת שלא כדין על ידי בעל זכויות בחלקה צמודה .
 
המכרז פורסם ללא הצגת מחיר מינימום.
הוגשו 4 הצעות.
במקום הראשון, שוב - בהפרש זעום ביותר, זכה אנדרוס חבש אשר הציע 1,255,500 ש"ח.
פירוט ההצעות:
588,888 833,417 1,215,000 1,255,500


  
תוצאות מכרז לרכישת מגרש לבניה בלב יפו:
 
מס' מכרז
 
גוש / חלקה
ותת חלקה
כתובת
פרטי הנכס המוצע
א'
 
ב'
ג'
 
עמ/659/2009
7047/86
 
רח' אוהב ישראל מס' 15,
ת"א-יפו
חלקה בשלמות המהווה מגרש תכנוני בשטח של כ-1,208 מ"ר ועליו שטחים מבונים בשטח של כ-111 מ"ר.
נמכרות כל יתרת זכויות הבנייה בחלקה על-פי תב"ע 2563.
בפינתה המזרחית של החלקה קיימת פלישה של מבנה בית-כנסת בשטח של כ-20 מ"ר המוחזק שלא כדין.
 
המכרז פורסם ללא הצגת מחיר מינימום.
הוגשו 8 הצעות, מתוכן 2 מעל ל- 3 מליון ש"ח.
במקום הראשון זכו עלי יונס ודאוד מחמוד בהצעה ע"ס 3,250,000 ש"ח.
פירוט ההצעות:
2,281,922 2,525,500 3,025,000 3,250,000
188,880 1,000,260 1,506,018 2,100,000


 
רחוב ליב בן שרה, יפו
רחוב ליב בן שרה, יפו
תוצאות מכרז לרכישת  דירה עם זכויות בניה, בסמוך לעירוני ז', בלב יפו, שכונת צהלון:
 
מס' מכרז
 
גוש / חלקה
ותת חלקה
כתובת
פרטי הנכס המוצע
א'
 
ב'
ג'
 
עמ/660/2009
7045/10/2
 
רח' ליב בן שרה מס' 3
ת"א-יפו
 
מוצעות זכויות בעלות בדירה בשטח כולל של כ- 45  מ"ר וכן גג בטון בשטח של כ- 218 מ"ר.
נמכרות יתרת זכויות הבניה בחלקה עפ"י תב"ע 2563.
 
המכרז פורסם ללא הצגת מחיר מינימום.
הוגשו 3 הצעות.
ההצעה הזוכה היא של כרמון מיכאל משה, ע"ס 277,000 ש"ח.
פירוט ההצעות:
118,180 238,000 277,010
  

תוצאות מכרז לרכישת דירה קטנטנה עם הצמדות ברחוב שבטי ישראל ביפו :
 
מס' מכרז
 
גוש / חלקה
ותת חלקה
כתובת
פרטי הנכס המוצע
א'
 
ב'
ג'
 
עמ/661/2009
7023/85/3
 
רח' שבטי ישראל מס' 44
ת"א-יפו
מוצעות זכויות בעלות בדירה בשטח כולל של כ- 20 מ"ר וכן צמידויות עפ"י צו הבית המשותף.
 
 
 
המכרז פורסם ללא הצגת מחיר מינימום.
הוגשו 2 הצעות.
הזוכה: טארק אבו אל עאפיה שהציע את הסכום העגול של 100,000 ש"ח, וההצעה היחידה הנוספת היתה ע"ס 77,000 ש"ח.
  
תוצאות מכרז לרכישת חנות קטנטנה מתחת לחדר מדרגות ברחוב רזיאל ביפו:
 
מס' מכרז
 
גוש / חלקה
ותת חלקה
כתובת
פרטי הנכס המוצע
מחיר
 מינימום
א'
 
ב'
ג'
ד'
עמ/662/2009
 
7017/45/4
רח' רזיאל מס' 5,
ת"א-יפו
מוצעות זכויות בעלות במחסן בשטח של 7 מ"ר  עפ"י צו הבית המשותף.
16,000 ₪
 
 

הוגשו 6 הצעות.
הזוכה המאושר הוא רוני סיון - רו"ח.
להלן פירוט ההצעות:
26,100 34,643 50,000 61,150
  23,000 25,557
 

תגיות:   מכרזי נדל"ן ביפו   נדל"ן ביפו  

תגובות  לכתבה זו 0 תגובות  
תגובה לכתבה
שלחו כתבה
הדפסת כתבה
לקהל קוראינו - קטגורית המכרזים עברה כתובת
המגרש ברחוב יפת 133
העתירה המנהלית שגרמה להקפאת המכרז ברחוב יפת 133 נמחקה, צו הביניים בוטל והתנאים השתנו, אך הלקוחות הצביעו ברגליים
    
כתבה תמונה             
כתבו לנו |  תקנון האתר |  פרסמו אצלנו |  מפת אתר |  קישורים |  כתבים מובילים |