‏יום ראשון ‏28 ‏פברואר ‏2021
הים התיכון
 
המישלמה
 
מפת יפו
 
פורטל יפו  עסקים ביפו  הצלחה למכרזי נדל"ן ביפו
הצלחה למכרזי נדל"ן ביפו
שלושה מכרזים זכו להיענות רבה. 25 הצעות לדירה ברחוב עזה
 מאת: אריה שפר
‏יום רביעי ‏14 ‏מרץ ‏2012.
עשרות מבקרים בדירה ברחוב עזה
עשרות מבקרים בדירה ברחוב עזה
שתף |

לאחר שבמשך תקופה לא קצרה נכשלו מכרזי הנדל"ן שהוציאו חברת עמידר ומינהל מקרקעי
לאחר שבמשך תקופה לא קצרה נכשלו מכרזי הנדל"ן שהוציאו חברת עמידר ומינהל מקרקעי ישראל, רובם מכרזים שנטחנו שוב ושוב, ללא תוצאות, הוכיחו המשקיעים התעניינות גדולה מאד במכרזים חדשים שיוצאים לשוק
ישראל, רובם מכרזים שנטחנו שוב ושוב, ללא תוצאות, הוכיחו המשקיעים התעניינות גדולה מאד במכרזים חדשים שיוצאים לשוק.
שלושה מכרזים נמכרו, חלקם במחירים גבוהים בהרבה ממחיר המינימום המבוקש. המכרז הרביעי זכה גם לעניין רב אך נדחה ליום א' הקרוב, עקב קשיים בהצגת הנכס.

להלן תוצאות המכרזים:
1. מכרז עמ/606/2012 למכירת מגרש ומבנה עם זכויות בניה במערב דרך שלמה (רחוב סלמה)
גוש / חלקה ותת חלקה
כתובת
פרטי הנכס המוצע
6,(חלק) 7052/5
רח' דרך שלמה מס' 28, ת"א - יפו
מוצעות זכויות בעלות בחלקות 5 (חלק)ו – 6 הכוללות את זכויותיה היחסיות של רשות הפיתוח במגרש 302 עפ"י תב"ע תא/2649. בחלקה 6 קיים מבנה בשטח של כ – 200 מ"ר.
נמכרות זכויותיה של רשות הפיתוח בשיעור של 4627/15720 חלקים בלתי מסוימים מכלל זכויות בזכויות בניה במגרש בהיקף של עד 1,386 מ"ר ושטחי שרות 277 מ"ר.

תאור הממכר:
על המגרש חלה תב"ע תא/2649.
דרך שלמה 28
דרך שלמה 28

התוכנית מהווה תכנית לאיחוד וחלוקה מחדש ללא הסכמת הבעלים.
במגרש מצויים מבנים המוחזקים ע"י מחזיקים בעלי זכויות שונות. מבנים אלו מיועדים להריסה.
חלק מהמבנים נמצאים מחוץ לגבולות המגרש ופינוים יהיה תנאי להיתר.
חלקים מהממכר מיועדים להפקעה עפ"י תכניות מאושרות.
עפ"י תב"ע קיימת אפשרות להפקעה נוספת, להרחבת דרך שלמה וקיבוץ גלויות.
תירשם זיקת הנאה לטובת הציבור, בין היתר בחלקה 302.

מחיר מינימום:
מכרז זה פורסם ללא מחיר מינימום.
בדיעבד, היתה הערכת השמאי הנסתרת בסך 3,900,000 ש"ח ומחיר המינימום היה מחצית הסכום - 1,950,000 ש"ח.

פירוט ההצעות
למכרז זה הוגשו ארבע הצעות, לפי הפירוט הבא:
שלוש הצעות סביב שני מליון ש"ח: 1,818,000, 2,000,000 ו- 2,250,000 ש"ח בקרוב.
ההצעה הזוכה היא של חברת טיהל נכסים בע"מ ע"ס 3,110,000 ש"ח.
הצעה זו נמוכה מהערכת השמאי, אך גבוהה משמעותית משאר ההצעות.

2. מכרז עמ/607/2012 למכירת דירה והגג מעל במתחם שוק הפשפשים
גוש / חלקה ותת חלקה
כתובת
פרטי הנכס המוצע
7017/13/9 רח' שמעון בן זומא מס' 1 פינת רח' חנינה בן דוסא מס' 17, ת"א - יפו
מוצעות זכויות בעלות בדירה בשטח של 85.40 מ"ר וכן צמידות גג בשטח של 106.70 מ"ר עפ"י צו הבית המשותף ותקנון מוסכם.
 

תאור הנכס:
על החלקה בנוי מבנה אחד בן תשע יחידות דיור.
שמעון בן זומא פ. בן דוסא
שמעון בן זומא פ. בן דוסא

הנכס נמצא בקומה שנייה.
שטח הנכס 85.40 מ"ר בתוספת מרפסת לא מקורה בשטח של 9.10 מ"ר.
החלק הדרומי של הבניין, בו מצוי הנכס, הינו מחוץ לקו החלקה.
הבניין ממוקם על גבי מגרש לשימוש מיוחד, המיועד עפ"י תב"ע קיימת לשימוש בכל הקומות למגורים, אכסון מלונאי ושימושים בעלי אופי ציבורי במסגרת שימוש חורג.

הצמידויות לנכס:
גג (אות ז' בתשריט) בשטח של 106.70 מ"ר.

לא נמכרות זכויות בנייה במכרז זה.

מחיר מינימום:
מכרז זה פורסם ללא מחיר מינימום.

מבקרים בגג הנכס - המוצמד אליו, במהלך ביקור חוזר השבוע

המכרז נדחה
 מכרז זה נדחה, משום שלא ניתן היה להציג למתעניינים את הגג הצמוד לדירה. השכנים, שבידם היה המפתח, לא ממש שיתפו פעולה עם הרשויות
מכרז זה נדחה, משום שלא ניתן היה להציג למתעניינים את הגג הצמוד לדירה. השכנים, שבידם היה המפתח, לא ממש שיתפו פעולה עם הרשויות.
לפיכך נערך סיור נוסף בנכס השבוע והמועד האחרון נדחה ליום א' הקרוב - 18.3.12.
בסיור השני נצפו כחמישים מתעניינים שעלו וירדו במדרגות הבניין ואנו מצפים ללא מעט הצעות, עם סיום המכרז.

3. מכרז
עמ/608/2012
למכירת נכס וצמידויות ברחוב יפת, קרוב לשעון
גוש / חלקה ותת חלקה
כתובת
פרטי הנכס המוצע
7463/57,58,60/6
רח' יפת מס'20-22, ת"א-יפו
מוצעות זכויות בעלות בנכס בשטח של כ – 81 מ"ר וכן צמידויות  כמפורט בחוברת המכרז.

תאור הנכס:
הנכס ברחוב יפת 20-22
הנכס ברחוב יפת 20-22
על החלקה בנוי מבנה אחד בן שמונה יחידות דיור.
הנכס נמצא בקומה ראשונה, מעל קומת הקרקע וקומת הביניים.
ייתכן כי הזוכה יידרש להשתתף בשיפוץ חיצוני של הנכס, עפ"י חלקו היחסי במבנה.
הנכס מצוי באזור לתכנון בעתיד.
תנאי לביצוע העיסקה הינו פינוי חלקים החורגים לתחומי השטח הציבורי או חלקות גובלות.

הצמידויות לנכס:
מדרגות (האות ד' בתשריט) בשטח של כ- 6 מ"ר.
מעבר לא מקורה (האות ג' בתשריט) בשטח של כ- 13 מ"ר.
מדרגות (האות ב' בתשריט) בשטח של כ- 7 מ"ר.
גג (אות ה' בתשריט) בשטח של כ- 74 מ"ר.
גג (אות ו' בתשריט) בשטח של כ- 6 מ"ר.
לא נמכרות זכויות בנייה במכרז זה.

מחיר המינימום במכרז זה:
1,012,500 ₪ בתוספת מע"מ.

תוצאות המכרז
למכרז זה הוגשו ארבע הצעות.
שלוש הצעות מעל למליון ש"ח - 1,100,000, 1,250,000 ו- 1,310,000 ש"ח בקירוב.
ההצעה הזוכה היא של תמיר גולדנר ואייל כהן, שני שותפים שכבר רכשו נכס אחר במתחם זה המכרז קודם.
סכום הזכיה: 1,578,000 ש"ח בתוספת מע"מ = 1,830,000 ש"ח בערך.

4. מכרז עמ/609/2012 למכירת נכס קטן ומחסן הרוס ברחוב עזה
גוש / חלקה ותת חלקה כתובת
פרטי הנכס המוצע
7089/36/4 רח' עזה מס' 35, ת"א-יפו
מוצעות זכויות בעלות בנכס בשטח של 31.74 מ"ר ובמחסן הרוס בשטח  של 16.90 מ"ר, וכן צמידויות עפ"י צו הבית המשותף ותקנון מוסכם.

תאור הנכס:
מדובר
רחוב עזה 35
רחוב עזה 35
 על מבנה בן 10 יחידות דיור.
חלקים מהחלקה מיועדים להפקעה, עפ"י תוכניות מאושרות.
חלקה 36 מקבלת זיקת הנאה מחלקה 34 לזכות מעבר להולכי רגל בשטח של כ- 20 מ"ר.
היחידה הנמכרת נמצאת החלקו האחורי של המבנה.

הצמידויות לנכס:
קרקע (אות יב' בתשריט) בשטח של 18.52 מ"ר.
גג בטון (אות יג' בתשריט) בשטח של 17.93 מ"ר.
גג פיברגלס (אות יד' בתשריט) בשטח של 4.72 מ"ר.
לא נמכרות זכויות בנייה במכרז זה.

מחיר המינימום במכרז זה:
208,500 ₪ בתוספת מע"מ.

תוצאות המכרז
נראה כי המחיר ההתחלתי הנמוך, החצר הצמודה והקירבה למכללה האקדמית של תל אביב-יפו, גירו את עצבי ההשקעה של המוני בית ישראל
עשרות מתעניינים ביקרו בנכס, ולא פחות מ- 25 הצעות נמצאו בתיבת המכרזים, לגבי נכס זה.
נראה כי המחיר ההתחלתי הנמוך, החצר הצמודה והקירבה למכללה האקדמית של תל אביב-יפו, גירו את עצבי ההשקעה של המוני בית ישראל.
כנהוג במכרזים שכאלה, רוב ההצעות היו לא ראליות וחסרות סיכוי.

עשרות מבקרים בדירה ברחוב עזה כהכנה למכרז

פירוט ההצעות:
חמש הצעות בין 230,000 ש"ח ל- 280,000 ש"ח בקירוב.
שתים עשרה הצעות בין 310,000 ש"ח ל- 390,000 ש"ח בקירוב.
שלוש הצעות בין 410,000 ש"ח ל- 425,000 ש"ח.
שתי הצעות ע"ס 451,000 ש"ח ו- 452,000 ש"ח.
שתי הצעות ע"ס 470,000 ש"ח ו- 475,000 ש"ח בקירוב.
וההצעה הזוכה ע"ס 504,990 ש"ח של חברת פלדמן משה ובניו חב' לבניין בע"מ.
הצעה זו מגלמת מחיר של כ- 586,000 ש"ח לנכס הרוס בשטח של כ- 48 מ"ר, שהם מעט יותר מ- 12,000 ש"ח למ"ר.

ברכות לזוכים.

הכותב הינו הבעלים של משרד נדל"ן הים התיכון ביפו.
המשרד מציע שרותי יעוץ וליווי למעוניינים בזכיה במכרזים

תגיות:   מכרזים ביפו   נדל"ן ביפו  

תגובות  לכתבה זו 3 תגובות  
תגובה לכתבה
שלחו כתבה
הדפסת כתבה
 1.  זה בדיוק בית לתושבים ערבים
עלי, יפו, (15/03/2012)
 2.  עלו והצליחו
יואב, (26/03/2012)
 3.  בהצלחה
יואב , (26/03/2012)
לקהל קוראינו - קטגורית המכרזים עברה כתובת
המגרש ברחוב יפת 133
העתירה המנהלית שגרמה להקפאת המכרז ברחוב יפת 133 נמחקה, צו הביניים בוטל והתנאים השתנו, אך הלקוחות הצביעו ברגליים
    
כתבה תמונה             
כתבו לנו |  תקנון האתר |  פרסמו אצלנו |  מפת אתר |  קישורים |  כתבים מובילים |