‏יום ראשון ‏07 ‏מרץ ‏2021
הים התיכון
 
המישלמה
 
מפת יפו
 
פורטל יפו  עסקים ביפו  שורת כשלונות במכרזי נדל"ן
שורת כשלונות במכרזי נדל"ן
מתוך שישה מכרזי נדל"ן ביפו שהוצאו ע"י עמידר והמינהל נרכשו רק שניים
 מאת: אריה שפר
‏יום רביעי ‏22 ‏אוגוסט ‏2012. צילומים: פורטל יפו
שטח לבניה בשד' ירושלים 58, יפו
שטח לבניה בשד' ירושלים 58, יפו
שתף |
 
שישה מכרזי נדל"ן הוצאו לשוק לאחרונה ע"י המינהל ועמידר.
במכרז חוזר ליפת 12, לא הוגשה אף הצעה בפעם השניה, למרות שהמתחם נחשב לחם מאד בשוק.

בעג'מי, ברחוב ולנסיה פינת האשכולית, לא הוגשה אף הצעה למגרש, בפעם השלישית ברציפות.

עוד שני מכרזים – אחד לשטח קטן בתוך מבנה של דייר מוגן בגבעת עליה, עם זכויות בנייה, והשני מגרש עם זכויות בניה במרכז שדרות ירושלים - לא זכו לאף הצעה.

שני מגרשים אחרים, שהוצאו ונכשלו מספר רב של פעמים, נמכרו סוף סוף במחיר הקרוב מאד למחיר המינימום.


1. מכרז  עמ/670/2012
מכרז למכירת זכויות בעלות במבנה בגודל 39 מ"ר ובמגרש, כולל זכויות בניה, ברחוב בית פלט 24,  ת"א – יפו
גוש / חלקה וכתובת
פרטי הנכס המוצע
8999/15/2
רח' בית פלט מס' 24, ת"א-יפו
מוצעות זכויות בעלות בנכס בשטח של כ - 39 מ"ר הכולל 2 מחסנים בשטח של כ – 1 מ"ר ובשטח של כ – 2 מ"ר, וכן צמידויות כמפורט בחוברת המכרז.
נמכרות זכויות הבנייה בהיקף של עד כ - 142 מ"ר שטח עיקרי ושטחי שירות בהיקף של עד כ - 36 מ"ר ובנוסף נמכרות למימוש בסבירות נמוכה כ - 58 מ"ר שטח עיקרי ושטחי שירות של עד כ - 51 מ"ר.

השטח ברח' בית פלט 24, יפו
השטח ברח' בית פלט 24, יפו

מחיר המינימום
מחיר המינימום לנכס זה עמד על: 1,177,000 ₪ בתוספת מע"מ.

פרטי הנכס
הנכס המוצע נמצא בקומת הקרקע והוא בשטח כולל של כ- 39 מ"ר.
השטח כולל 2 מחסנים בשטח של כ- 1 מ"ר ובשטח של כ- 2 מ"ר.
מצבו של הנכס ירוד ויש להרסו לצורך מימוש זכויות הבניה.

צמידויות
לנכס מוצמדות הצמידויות הבאות:
1. צמידות המסומנת באות ז' - גג בטון בשטח של כ- 40 מ"ר.
2. צמידות המסומנת באות ח' - גג אסבסט בשטח של כ- 2 מ"ר.
3. צמידות המסומנת באות ו' - קרקע בשטח של כ- 15 מ"ר.
4. צמידות המסומנת באות ו' - קרקע בשטח של כ- 6 מ"ר.
5. צמידות המסומנת באות יא' - קרקע מקורה בשטח של כ- 21 מ"ר.
6. צמידות המסומנת באות ה' - גג פח בשטח של כ- 18 מ"ר.
7. זכויות בניה בהיקף של עד כ- 142 מ"ר שטחים עיקריים ושטחי שירות בשטח של עד כ- 36 מ"ר.
בנוסף נמכות זכויות בניה למימוש בסבירות נמוכה בשטח של כ- 58 מ"ר שטח עיקרי ושטחי שירות בשטח של כ- 51 מ"ר.

תוצאות המכרז
למכרז זה לא הוגשה אף הצעה.

לחוברת המכרז - לחצו כאן

2. מכרז מספר תא/671/2012 
מכרז למכירת קרקע עם זכויות בניה במרכז שדרות ירושלים 
ביפו
חברת עמידר, מבקשת בזאת לקבל הצעות לרכישת זכויות בעלות בנכס:
גוש / חלקה ויחידה
כתובת
פרטי הנכס המוצע
7076/40/7
שד' ירושלים מס' 58, ת"א-יפו
מוצעות זכויות בעלות בקרקע בשטח של כ - 111 מ"ר וזכויות הבנייה בהיקף של עד כ - 375 מ"ר עיקרי ושטחי שירות של עד כ -  145 מ"ר.
כ – 12 מ"ר מתוך שטח הקרקע מוחזק ע"י מחזיק לא כדין.


מחיר מינימום
מחיר המינימום לנכס זה עמד על: 2,000,000 ₪ בתוספת מע"מ.

פרטי הנכס
הנכס מהווה קרקע בשטח של כ- 111 מ"ר המסומנת באות ח' בתשריט.
נמכרות זכויות בניה בהיקף של עד 375 מ"ר שטח עיקרי ובהיקף של עד 145 מ"ר שטחי שירות, עפ"י תב"ע 2570.
על הקרקע קיים מבנה המהווה תוספת בניה שנבנתה שלא כדין בשטח של כ- 12 מ"ר הכלול בזכויות הבניה.
אחד המבנים בחלקה בה נמכרות זכויות הבניה, מיועד לשימור ב'.

תוצאות המכרז
למכרז זה לא הוגשה אף הצעה.

לחוברת המכרז - לחצו כאן

3. מכרז חוזר, מספר תא/654/2012 למכירת נכס בשטח של 180 מ"ר במתחם הצורפים המבוקש
 חברת עמידר, מבקשת בזאת לקבל הצעות לרכישת זכויות בעלות בנכס בת"א – יפו :
גוש / חלקה ויחידה כתובת
פרטי הנכס המוצע
7463/80,66/16
רח' יפת מס' 12 , ת"א-יפו
מוצעות זכויות הבעלות של ר"פ בחלק מיחידה המצויה בחלקות 66 ו- 80 בשטח של כ-180 מ"ר. חלק מהיחידה, בשטח של כ- 15 מ"ר, המצוי בחלקה 91 אשר הבעלות בה טרם הוכרעה, אינה נמכרת במסגרת המכרז והזוכה יתחייב לרכוש את החלק הנ"ל ככל שיוכרע כי חלקה 91 היא בבעלות המזמינה. כמו כן, חלק מהיחידה, בשטח של כ- 30 מ"ר, מוחזק ע"י מחזיק לא כדין.

הנכס ברחוב יפת 12, יפו
הנכס ברחוב יפת 12, יפו

מחיר מינימום
מכרז זה יצא בשנית במחיר מינימום של 2,260,000 ₪ בתוספת מע"מ.
המכרז הוצא לשוק שבוע לאחר נפתחה תיבת המכרזים ונמצא כי איש לא הגיש הצעה למכרז הקודם, שיצא באותו המחיר.

פרטים על הנכס
מדובר במבנה ובו 24 יחידות דיור.
הנכס נמצא בקומת ביניים, מעל קומת קרקע וראשונה, בשטח של כ- 180 מ"ר המסומן כיחידה 16 בתשריט.
בעבר כלל הנכס של נוסף של כ- 15 מ"ר נוספים, שנמצא בתחום חלקה 61 והבעלות עליו טרם הוסדרה ונמצאת בדיון משפטי. חוברת המכרז מתייחסת במפורט לשטח זה. בכל מקרה, תידרש הפקדה של 30,000 ש"ח כביטחון לכך שהזוכה לא יפלוש לשטח זה.
חלק מהנכס, בשטח של כ- 30 מ"ר, מוחזק ע"י פולש, דרכו מתנהלים הליכים משפטיים לפינוי.
לא נמכרות זכויות בנייה במסגרת המכרז.
הנכס נמצא מחוץ לגבולות יפו העתיקה.

שימושים מותרים בנכס
הנכס נמצא בתחום אזור לתכנון בעתיד - אזור בידור, אמנות ושעשועים. ספק אם העירייה תאפשר שימוש למגורים עקב הגדרות יעוד אלו.

תוצאות המכרז
בפעם השניה לא הוגשה אף הצעה לנכס זה.

לחוברת המכרז - לחצו כאן

מכרז מספר תא/174/2012 לחכירת מגרש לבניה עצמית (2 יח"ד) ברח' ולנסיה 13 פ' האשכולית 14 – בתל אביב יפו
מנהל מקרקעי ישראל הפגין נחישות בשיווק מגרש בעייתי ביפו, והוציא אותו לשוק בשלישית, אלא שגם הפעם, לא ניגש איש למכרז.

וזו לשון המכרז שהוציא המינהל:

מינהל מקרקעי ישראל מזמין הצעות לחתימה על חוזה חכירה ל – 98 שנים עם אופציה להארכה לעוד 98 שנים, בגין השטח שפרטיו בעת פרסום המכרז הם כדלהלן:
מספר חלקה  (בחלק)
מספר מגרש
שטח במ"ר בערך
7032
77, 80
077בנ
176
2

המגרש ברחוב געש 10
המגרש ברחוב געש 10
מחיר מינימום
מחיר המינימום במכרז זה : 1,789,145 ₪ בתוספת מע"מ.
בנוסף, נדרשות הוצאות הפיתוח בסך של 271,407 ₪ כולל מע"מ.

תאור המגרש
המגרש תפוס ע"י מחזיק ללא זכויות.
בצלע המערבית קיים חלק מבית מגורים, מסלעה ועצים.
בחלק המזרחי - משטח אספלט.
בתאריך 7.9.11 נשלח למחזיק מכתב התרעה לפני הגשת תביעה. לא ננקטו צעדים משפטיים.
פינוי המחזיק - על חשבון ובאחריות הזוכה.


מידע תכנוני
על המגרש חלות תבעו"ת תא/2660, תא/ח, תא/ע/1.
קווי בנין עפ"י תכנית:
קדמי: 0 מטר
צדדי מערבי: 2.5 מטר
צדדי מזרחי: 0 מטר
אחורי: 0 מטר.
קו מים נמצא במרחק הקטן מ- 2 מטר מקו החלקה.
קיימת תשתית תת קרקעית של בזק.

הוצאות פיתוח
הוצאות פיתוח המכרז זה היו בסך של 271,407 ₪ כולל מע"מ

תוצאות המכרז
כאמור, לא הוגשה אף הצעה למכרז זה, בפעם השלישית ברציפות.

לחוברת המכרז - לחצו כאן


מכרז מספר תא/161/2012
לרכישת זכויות במכר למגורים (2 יח"ד) ברחוב געש 10 –
בתל אביב יפו
מדובר בעוד מכרז שיוצא בפעם המי יודע כמה, לאחר שלא הוגשו הצעות במכרזים הקודמים.
הפעם, לשם שינוי, הוגשה הצעה אחת, 16,000 ש"ח מעל מחיר המינימום, ויש סיכוי שמגרש זה נמכר סוף כל סוף, אם הסכום אכן ישולם במועדו.

מספר חלקה
מספר מגרש
שטח במ"ר בערך
מספר יח"ד
הוצאות פיתוח בש"ח
(כולל מע"מ)
7428
10
2135       א
150
2
228,364

מחיר מינימום
המגרש ברחוב געש 10
המגרש ברחוב געש 10
בפעמים הראשונות הוצע מגרש זה ללא הצגת מחיר מינימום.
בפעמיים האחרונות שיצא המכרז עמד מחיר המינימום על סך 735,000 ש"ח בתוספת מע"מ.

תאור המגרש
המגרש פנוי וריק מלבד ערימת פסולת בניין.

לפרטים מלאים על מכרז זה - לחצו כאן

תוצאות המכרז
כאמור, הוגשה לראשונה הצעה לרכישת המגרש.
הזוכה המאושר - אבו חביש עבדאל קאדר, הוסיף 16,000 ש"ח למחיר המינימום וקטף את המגרש במחיר של כ- 1.01 מליון ש"ח, כולל מע"מ ופיתוח.

לחוברת המכרז - לחצו כאן


מכרז תא/160/2012 לרכישת זכויות בעלות במושעא ברחוב עגור 13, ת"א-יפו
מגרש בעייתי זה הוצא בפעם הרביעית למכרז והפעם זכה לשתי הצעות צמודות, מעט מעל מחיר המינימום, ונמכר סוף סוף.
מספר גוש
מספר חלקה  (חלק)
מספר מגרש
שטח יחסי במ"ר בערך
מספר יח"ד (יחסי)
הוצאות פיתוח בש"ח (כולל מע"מ)
8994
48, 2
617
112
0.8953
102,234

הגדרת הזכויות הנמכרות ע"י המינהל
המגרש ברחוב עגור 13
המגרש ברחוב עגור 13

מדובר במגרש בשטח כולל של 125 מ"ר.
הבעלות במגרש מתחלקת כדלקמן:
ח"ח 2 בגוש 8994 בשטח של 105 מ"ר - בעלות משותפת של המינהל ובעלים לא מוסדר.
ח"ח 48 בגוש 8994 בשטח של 20 מ"ר - בעלות  של המינהל.
לצורך מימוש בנייה יש לבנות יחד עם השותף או לרכוש את חלקו.

תיאור המגרש
המגרש ברובו ריק פרט ל:
*חלקו המזרחי של המגרש מוחזק ע"י המחזיקים במגרש ממזרח. בתחום החלק המוחזק על ידם קיימת חצר, ובה סככות כניסה/שער לבית בחלקה הגובלת ממזרח.

*בצלע הדרומית של המגרש קיר/חומה העומדת בקו "0" עם המגרש. כמו כן בצלע המערבית קיים מבנה מגורים העומד בקו "0" עם המגרש.

לא ננקטו הליכים כנגד המחזיקים הנ"ל.


מידע תכנוני
על המגרש  חלות תב"עות תא/2660, תא/ח, תא/ע/1.
קווי הבניין לפי התב"ע:
קדמי - 0 מטר
אחורי - 0 מטר
צדדי - 0 מטר

המגרש מוגדר כאזור מגורים ב'.

מחיר מינימום
בפעם הראשונה פורסם מכרז זה ללא מחיר מינימום.
בפעמים הבאות נדרש מחיר מינימום של 320,000 ש"ח בתוספת מע"מ.

תוצאות המכרז
הפעם הוגשו שתי הצעות צמודות, מעט על מחיר המינימום הנדרש. 
הצעה אחת, על סך 321,915 ש"ח
וההצעה הזוכה, של 323,275 ש"ח - שעלותה, בתוספת מע"מ ופיתוח, כ- 477,000 ש"ח.

לחוברת המכרז  - לחצו כאן

הכותב הינו הבעלים של משרד נדל"ן הים התיכון ביפו.
המשרד מציע שרותי יעוץ וליווי למעוניינים בזכיה במכרזים.

תגיות:   מכרזים ביפו   נדל"ן ביפו   אריה שפר   נדל"ן הים התיכון  

תגובות  לכתבה זו 0 תגובות  
תגובה לכתבה
שלחו כתבה
הדפסת כתבה
לקהל קוראינו - קטגורית המכרזים עברה כתובת
המגרש ברחוב יפת 133
העתירה המנהלית שגרמה להקפאת המכרז ברחוב יפת 133 נמחקה, צו הביניים בוטל והתנאים השתנו, אך הלקוחות הצביעו ברגליים
    
כתבה תמונה             
כתבו לנו |  תקנון האתר |  פרסמו אצלנו |  מפת אתר |  קישורים |  כתבים מובילים |