‏שבת ‏16 ‏ינואר ‏2021
הים התיכון
 
המישלמה
 
מפת יפו
 
פורטל יפו  עסקים ביפו  פרסום חוזר למכרזי נדל"ן
פרסום חוזר למכרזי נדל"ן
מחיר מינימום נמוך בכ- 20% בשניים מתוך שלושה מכרזי נדל"ן שנכשלו כבר בעבר, המוצאים שוב למכירה
 מאת: אריה שפר
‏יום ראשון ‏09 ‏ספטמבר ‏2012. צילומים: פורטל יפו
שטח לבניה בשד' ירושלים 58, יפו
שטח לבניה בשד' ירושלים 58, יפו
שתף |
 
שלושה מכרזי נדל"ן, שהוצאו לשוק לאחרונה ע"י ועמידר, ונכשלו לאחר שלא הוגשה להם אף הצעה, יצאו שוב במכרז, כשהפעם הופחת המחיר באופן משמעותי, כ- 20%, בשניים מהם.
 
המכרז ליפת 12 מוצע בפעם השלישית, לאחר שני כשלונות, למרות שהמתחם נחשב לחם מאד בשוק.

מכרז לשטח קטן בתוך מבנה של דייר מוגן בגבעת עליה, עם זכויות בנייה, והשני מגרש עם זכויות בניה במרכז שדרות ירושלים - לא זכו לאף הצעה בפעם הקודמת, מוצעים גם הם שוב למכירה.

1. מכרז  עמ/688/2012
מכרז למכירת זכויות בעלות במבנה בגודל 39 מ"ר ובמגרש, כולל זכויות בניה, ברחוב בית פלט 24,  ת"א – יפו
גוש / חלקה וכתובת
פרטי הנכס המוצע
8999/15/2
רח' בית פלט מס' 24, ת"א-יפו
מוצעות זכויות בעלות בנכס בשטח של כ - 39 מ"ר הכולל 2 מחסנים בשטח של כ – 1 מ"ר ובשטח של כ – 2 מ"ר, וכן צמידויות כמפורט בחוברת המכרז.
נמכרות זכויות הבנייה בהיקף של עד כ - 142 מ"ר שטח עיקרי ושטחי שירות בהיקף של עד כ - 36 מ"ר ובנוסף נמכרות למימוש בסבירות נמוכה כ - 58 מ"ר שטח עיקרי ושטחי שירות של עד כ - 51 מ"ר.

השטח ברח' בית פלט 24, יפו
השטח ברח' בית פלט 24, יפו

מחיר המינימום
מחיר המינימום לנכס זה עמד על: 1,177,000 ₪ בתוספת מע"מ, במכרז הקודם.
כעת דווקא עלה המחיר מעט ל: 1,189,200 בתוספת מע"מ.

פרטי הנכס
הנכס המוצע נמצא בקומת הקרקע והוא בשטח כולל של כ- 39 מ"ר.
השטח כולל 2 מחסנים בשטח של כ- 1 מ"ר ובשטח של כ- 2 מ"ר.
מצבו של הנכס ירוד ויש להרסו לצורך מימוש זכויות הבניה.

צמידויות
לנכס מוצמדות הצמידויות הבאות:
1. צמידות המסומנת באות ז' - גג בטון בשטח של כ- 40 מ"ר.
2. צמידות המסומנת באות ח' - גג אסבסט בשטח של כ- 2 מ"ר.
3. צמידות המסומנת באות ו' - קרקע בשטח של כ- 15 מ"ר.
4. צמידות המסומנת באות ו' - קרקע בשטח של כ- 6 מ"ר.
5. צמידות המסומנת באות יא' - קרקע מקורה בשטח של כ- 21 מ"ר.
6. צמידות המסומנת באות ה' - גג פח בשטח של כ- 18 מ"ר.
7. זכויות בניה בהיקף של עד כ- 142 מ"ר שטחים עיקריים ושטחי שירות בשטח של עד כ- 36 מ"ר.
בנוסף נמכות זכויות בניה למימוש בסבירות נמוכה בשטח של כ- 58 מ"ר שטח עיקרי ושטחי שירות בשטח של כ- 51 מ"ר.

תאריך ביקור בנכס
תאריך הביקור בנכס הינו 15.10.2012 בשעה 09:40.

תאריך אחרון להגשת הצעות
תאריך אחרון להגשת הצעות למכרז זה הינו 28.10.2012 בשעה 13:00.

לחוברת המכרז הקודמת - לחצו כאן

2. מכרז מספר תא/689/2012 
מכרז למכירת קרקע עם זכויות בניה במרכז שדרות ירושלים 
ביפו
חברת עמידר, מבקשת בזאת לקבל הצעות לרכישת זכויות בעלות בנכס:
גוש / חלקה ויחידה
כתובת
פרטי הנכס המוצע
7076/40/7
שד' ירושלים מס' 58, ת"א-יפו
מוצעות זכויות בעלות בקרקע בשטח של כ - 111 מ"ר וזכויות הבנייה בהיקף של עד כ - 375 מ"ר עיקרי ושטחי שירות של עד כ -  145 מ"ר.
כ – 12 מ"ר מתוך שטח הקרקע מוחזק ע"י מחזיק לא כדין.

ירידה משמעותית במחיר מינימום
מחיר המינימום לנכס זה עמד במכרז הקודם על: 2,000,000 ₪ בתוספת מע"מ.
כעת ירד המחיר באופן משמעותי ועומד על 1,610,750 ₪ בתוספת מע"מ.

פרטי הנכס
הנכס מהווה קרקע בשטח של כ- 111 מ"ר המסומנת באות ח' בתשריט.
נמכרות זכויות בניה בהיקף של עד 375 מ"ר שטח עיקרי ובהיקף של עד 145 מ"ר שטחי שירות, עפ"י תב"ע 2570.
על הקרקע קיים מבנה המהווה תוספת בניה שנבנתה שלא כדין בשטח של כ- 12 מ"ר הכלול בזכויות הבניה.
אחד המבנים בחלקה בה נמכרות זכויות הבניה, מיועד לשימור ב'.

תאריך ביקור בנכס
תאריך הביקור בנכס הינו 15.10.2012 בשעה 10:20.
תאריך אחרון להגשת הצעות
תאריך אחרון להגשת הצעות למכרז זה הינו 28.10.2012 בשעה 13:00.

לחוברת המכרז הקודמת - לחצו כאן3. מכרז חוזר, מספר תא/687/2012 למכירת נכס בשטח של 180 מ"ר במתחם הצורפים המבוקש
 חברת עמידר, מבקשת בזאת לקבל הצעות לרכישת זכויות בעלות בנכס בת"א – יפו :
גוש / חלקה ויחידה כתובת
פרטי הנכס המוצע
7463/80,66/16
רח' יפת מס' 12 , ת"א-יפו
מוצעות זכויות הבעלות של ר"פ בחלק מיחידה המצויה בחלקות 66 ו- 80 בשטח של כ-180 מ"ר. חלק מהיחידה, בשטח של כ- 15 מ"ר, המצוי בחלקה 91 אשר הבעלות בה טרם הוכרעה, אינה נמכרת במסגרת המכרז והזוכה יתחייב לרכוש את החלק הנ"ל ככל שיוכרע כי חלקה 91 היא בבעלות המזמינה. כמו כן, חלק מהיחידה, בשטח של כ- 30 מ"ר, מוחזק ע"י מחזיק לא כדין.

הנכס ברחוב יפת 12, יפו
הנכס ברחוב יפת 12, יפו

ירידה משמעותית במחיר מינימום
מכרז זה יצא בפעם השניה במחיר מינימום של 2,260,000 ₪ בתוספת מע"מ.
כעת ירד המחיר באופן משמעותי ועומד על 1,820,150 ₪ בתוספת מע"מ.

פרטים על הנכס
מדובר במבנה ובו 24 יחידות דיור.
הנכס נמצא בקומת ביניים, מעל קומת קרקע וראשונה, בשטח של כ- 180 מ"ר המסומן כיחידה 16 בתשריט.
בעבר כלל הנכס שטח נוסף של כ- 15 מ"ר נוספים, שנמצא בתחום חלקה 61 והבעלות עליו טרם הוסדרה ונמצאת בדיון משפטי. חוברת המכרז מתייחסת במפורט לשטח זה. בכל מקרה, תידרש הפקדה של 30,000 ש"ח כביטחון לכך שהזוכה לא יפלוש לשטח זה.
חלק מהנכס, בשטח של כ- 30 מ"ר, מוחזק ע"י פולש, מולו מתנהלים הליכים משפטיים לפינוי.
לא נמכרות זכויות בנייה במסגרת המכרז.
הנכס נמצא מחוץ לגבולות יפו העתיקה.

שימושים מותרים בנכס
הנכס נמצא בתחום אזור לתכנון בעתיד - אזור בידור, אמנות ושעשועים. ספק אם העירייה תאפשר שימוש למגורים עקב הגדרות יעוד אלו.

תאריך ביקור בנכס
תאריך הביקור בנכס הינו 15.10.2012 בשעה 09:00.
תאריך אחרון להגשת הצעות
תאריך אחרון להגשת הצעות למכרז זה הינו 28.10.2012 בשעה 13:00.

לחוברת המכרז הקודמת - לחצו כאן

הכותב הינו הבעלים של משרד נדל"ן הים התיכון ביפו.
המשרד מציע שרותי יעוץ וליווי למעוניינים בזכיה במכרזים.

תגיות:   מכרזים ביפו   נדל"ן ביפו   אריה שפר   נדל"ן הים התיכון  

תגובות  לכתבה זו 0 תגובות  
תגובה לכתבה
שלחו כתבה
הדפסת כתבה
החברה מס' 1 לשיווק מגרשים ונכסים מורכבים
לקהל קוראינו - קטגורית המכרזים עברה כתובת
    
כתבה תמונה             
כתבו לנו |  תקנון האתר |  פרסמו אצלנו |  מפת אתר |  קישורים |  כתבים מובילים |