‏שבת ‏16 ‏ינואר ‏2021
הים התיכון
 
המישלמה
 
מפת יפו
 
פורטל יפו  עסקים ביפו  מכרזי נדל"ן חדשים וחוזרים
מכרזי נדל"ן חדשים וחוזרים
שני מכרזים שנכשלו בעבר וחמישה נכסים חדשים, כולם ביפו, הוציא המינהל לשוק
 מאת: אריה שפר
‏יום שני ‏12 ‏נובמבר ‏2012. צילומים: פורטל יפו
שטח לבניה בשד' ירושלים 58, יפו
שטח לבניה בשד' ירושלים 58, יפו
שתף |
 
הפעם הוציא המינהל לא פחות משבעה מכרזי נדל"ן בבת אחת.
שניים מהם מכרזים חוזרים:
מכרז לשטח קטן בתוך מבנה של דייר מוגן בגבעת עליה, עם זכויות בנייה, והשני מגרש עם זכויות בניה במרכז שדרות ירושלים - שלא זכו לאף הצעה בפעמים הקודמות, מוצעים שוב למכירה.
בנוסף - חמישה מכרזים לנכסים חדשים, שטרם פורסמו בעבר.

1. מכרז  עמ/702/2012 - עליית מחיר קלה, למרות שנכשל כבר פעמיים.
מכרז למכירת זכויות בעלות במבנה בגודל 39 מ"ר ובמגרש, כולל זכויות בניה, ברחוב בית פלט 24,  ת"א – יפו
גוש / חלקה וכתובת
פרטי הנכס המוצע
8999/15/2
רח' בית פלט מס' 24, ת"א-יפו
מוצעות זכויות בעלות בנכס בשטח של כ - 39 מ"ר הכולל 2 מחסנים בשטח של כ – 1 מ"ר ובשטח של כ – 2 מ"ר, וכן צמידויות כמפורט בחוברת המכרז.
נמכרות זכויות הבנייה בהיקף של עד כ - 142 מ"ר שטח עיקרי ושטחי שירות בהיקף של עד כ - 36 מ"ר ובנוסף נמכרות למימוש בסבירות נמוכה כ - 58 מ"ר שטח עיקרי ושטחי שירות של עד כ - 51 מ"ר.

השטח ברח' בית פלט 24, יפו
השטח ברח' בית פלט 24, יפו

מחיר המינימום
מחיר המינימום לנכס זה עמד על: 1,177,000 ₪ בתוספת מע"מ, במכרז הקודם.
בפעם השנייה עלה המחיר מעט ל: 1,189,200 ₪ בתוספת מע"מ.
כעת שוב טיפס המחיר קלות עד ל: 1,201,700 ₪ בתוספת מע"מ.

פרטי הנכס
הנכס המוצע נמצא בקומת הקרקע והוא בשטח כולל של כ- 39 מ"ר.
השטח כולל 2 מחסנים בשטח של כ- 1 מ"ר ובשטח של כ- 2 מ"ר.
מצבו של הנכס ירוד ויש להרסו לצורך מימוש זכויות הבניה.

צמידויות
לנכס מוצמדות הצמידויות הבאות:
1. צמידות המסומנת באות ז' - גג בטון בשטח של כ- 40 מ"ר.
2. צמידות המסומנת באות ח' - גג אסבסט בשטח של כ- 2 מ"ר.
3. צמידות המסומנת באות ו' - קרקע בשטח של כ- 15 מ"ר.
4. צמידות המסומנת באות ו' - קרקע בשטח של כ- 6 מ"ר.
5. צמידות המסומנת באות יא' - קרקע מקורה בשטח של כ- 21 מ"ר.
6. צמידות המסומנת באות ה' - גג פח בשטח של כ- 18 מ"ר.
7. זכויות בניה בהיקף של עד כ- 142 מ"ר שטחים עיקריים ושטחי שירות בשטח של עד כ- 36 מ"ר.
בנוסף נמכות זכויות בניה למימוש בסבירות נמוכה בשטח של כ- 58 מ"ר שטח עיקרי ושטחי שירות בשטח של כ- 51 מ"ר.

תאריך ביקור בנכס
תאריך הביקור בנכס הינו 21.11.2012 בשעה 11:05.

תאריך אחרון להגשת הצעות
תאריך אחרון להגשת הצעות למכרז זה הינו 10.12.2012 בשעה 13:00.

לחוברת המכרז הקודמת - לחצו כאן

2. מכרז מספר תא/689/2012 - ירידת מחיר חדה - מחצית מהמחיר במכרז הראשון מתוך שלושה.
מכרז למכירת קרקע עם זכויות בניה במרכז שדרות ירושלים 
ביפו
חברת עמידר, מבקשת בזאת לקבל הצעות לרכישת זכויות בעלות בנכס:
גוש / חלקה ויחידה
כתובת
פרטי הנכס המוצע
7076/40/7
שד' ירושלים מס' 58, ת"א-יפו
מוצעות זכויות בעלות בקרקע בשטח של כ - 111 מ"ר וזכויות הבנייה בהיקף של עד כ - 375 מ"ר עיקרי ושטחי שירות של עד כ -  145 מ"ר.
כ – 12 מ"ר מתוך שטח הקרקע מוחזק ע"י מחזיק לא כדין.

מחיר המינימום לנכס זה עמד במכרז הקודם על: 2,000,000 ₪ בתוספת מע"מ.
בפעם השנייה ירד מחיר המינימום באופן משמעותי ל-  1,610,750 ₪ בתוספת מע"מ.
כעת פורסם המכרז בשלישית והמחיר צנח המחיר באופן משמעותי ועומד על 1,017,100 ₪ בתוספת מע"מ. כמחצית ממחיר המינימום במכרז הראשון
ירידה משמעותית במחיר מינימום
מחיר המינימום לנכס זה עמד במכרז הקודם על: 2,000,000 ₪ בתוספת מע"מ.
בפעם השנייה ירד מחיר המינימום באופן משמעותי ל-  1,610,750 ₪ בתוספת מע"מ.
כעת פורסם המכרז בשלישית והמחיר צנח המחיר באופן משמעותי ועומד על 1,017,100 ₪ בתוספת מע"מ. כמחצית ממחיר המינימום במכרז הראשון.

פרטי הנכס
הנכס מהווה קרקע בשטח של כ- 111 מ"ר המסומנת באות ח' בתשריט.
נמכרות זכויות בניה בהיקף של עד 375 מ"ר שטח עיקרי ובהיקף של עד 145 מ"ר שטחי שירות, עפ"י תב"ע 2570.
על הקרקע קיים מבנה המהווה תוספת בניה שנבנתה שלא כדין בשטח של כ- 12 מ"ר הכלול בזכויות הבניה.
אחד המבנים בחלקה בה נמכרות זכויות הבניה, מיועד לשימור ב'.

תאריך ביקור בנכס
תאריך הביקור בנכס הינו 21.11.2012 בשעה 12:30.

תאריך אחרון להגשת הצעות
תאריך אחרון להגשת הצעות למכרז זה הינו 10.12.2012 בשעה 13:00.

לחוברת המכרז הקודמת - לחצו כאן3. מכרז מספר תא/703/2012 למכירת נכס עם גגות צמודים בלב יפו, ברחוב מיכאל אנג'לו 33
 חברת עמידר, מבקשת בזאת לקבל הצעות לרכישת זכויות בעלות בנכס בת"א – יפו :
גוש / חלקה ויחידה כתובת
פרטי הנכס המוצע
7076/36/6
רח' מיכאל אנג'לו מס' 33, ת"א-יפו

מוצעות זכויות בעלות בנכס בשטח של 71.77 מ"ר וכן צמידות גגות, מאסבסט ומבטון, בשטח של 46.18 מ"ר ובשטח של 31.08 מ"ר עפ"י צו הבית המשותף ותקנון מוסכם.  


מחיר מינימום:
מבנה ברחוב מיכאלאנג'לו 33
מבנה ברחוב מיכאלאנג'לו 33

מכרז זה הוצג ללא מחיר מינימום
יחד עם שאר ההצעות, תוגש מעטפה ובה שומת שמאי מטעם המציעה.
הפרוצדורה היא שבמידה וההצעה הגבוהה ביותר לא מגיעה ל- 50% הערכת השמאי לפחות, היא לא תזכה במכרז.

פרטים על הנכס
על החלקה בנוי מבנה אחד ובו 7 יחידות.
הנכס המוצע נמצא בקומה שנייה, בשטח של 71.11 מ"ר (שטח זה כולל מרפסת לר מקורה בשטח של 7.51 מ"ר).
לנכס מצומדות הצמידויות הבאות:
1. צמידות המסומנת בתשריט באות ה' ומהווה גג בטון בשטח של 31.08 מ"ר.
2. צמידות המסומנת באות ו' ומהווה גג אסבסט בשטח של 46.18 מ"ר.
אין גישה חוקית ומוסדרת לגגות המוצמדים.
הבניין הוכרז ע"י עיריית תל אביב-יפו כמבנה מסוכן לפי סעיף 3 לחוק העזר העירוני (מבנים מסוכנים).
המבנה בחלקה מיועד לשימור ב' עפ"י רשימת השימור של העירייה.

זכויות בנייה
לא נמכרות זכויות בנייה בעסקה זו.

תאריך ביקור בנכס
תאריך הביקור בנכס הינו 21.11.2012 בשעה 11:45.

תאריך אחרון להגשת הצעות
תאריך אחרון להגשת הצעות למכרז זה הינו 10.12.2012 בשעה 13:00.

לחוברת המכרז המלאה - לחצו כאן


4. מכרז מספר תא/701/2012 למכירת שלוש חלקות צמודות בעג'מי, ברחוב החרוב 35, 37, יפו
חברת עמידר, מבקשת בזאת לקבל הצעות לרכישת זכויות בעלות בנכס בת"א – יפו :
גוש / חלקה ויחידה כתובת
פרטי הנכס המוצע
7030/56,57,58
רח' החרוב מס' 35,37, ת"א-יפו

מוצעות זכויות בעלות בשלוש חלקות בשלמות בשטח כולל של כ - 310 מ"ר המהוות חלק ממגרש תכנוני אחד ביחד עם חלקה נוספת, וכן זכויות הבנייה בהיקף של עד כ- 311 מ"ר שטח עיקרי ושטחי שירות בהיקף של עד כ- 104 מ"ר בתוספת 249 מ"ר מרתפים

 
 


מחיר מינימום:
שלוש חלקות ברחוב החרוב בעג'מי
שלוש חלקות ברחוב החרוב בעג'מי
מחיר המינימום במכרז זה: 1,287,000 ₪ בתוספת מע"מ.

פרטים על הנכס
הממכר מהווה את חלקות 56, 57, 58 בשלמות בשטח כולל של כ- 310 מ"ר (הממכר מהווה חלק ממגרש תכנוני אחד, ביחד עם חלקה נוספת שאינה נמכרת במסגרת מכרז זה).

זכויות בנייה
1. נמכרות זכויות בנייה בהיקף של עד כ- 311 מ"ר שטח עיקרי.
2. שטחי שירות בהיקף של עד כ- 104 מ"ר.
כ- 249 מ"ר מרתפים.

תאריך ביקור בנכס
תאריך הביקור בנכס הינו 21.11.2012 בשעה 10:20.

תאריך אחרון להגשת הצעות
תאריך אחרון להגשת הצעות למכרז זה הינו 10.12.2012 בשעה 13:00.

לחוברת המכרז המלאה - לחצו כאן


5. מכרז מספר תא/699/2012 למכירת נכס עם צמידויות בעג'מי, ברחוב שמואל בן עדיה 25, יפו
חברת עמידר, מבקשת בזאת לקבל הצעות לרכישת זכויות בעלות בנכס בת"א – יפו :
גוש / חלקה ויחידה כתובת
פרטי הנכס המוצע

9013/9/2
רח' בן עדיה שמואל מס' 25, ת"א-יפו 
 

 
מוצעות זכויות בעלות בנכס בשטח של כ - 71 מ"ר וכן צמידויות קרקע בשטח של כ – 106 מ"ר וגג אסבסט בשטח של כ – 18 מ"ר.

מחיר מינימום:
הנכס ברחוב בן עדיה 25, יפו
הנכס ברחוב בן עדיה 25, יפו

מכרז זה הוצג ללא מחיר מינימום
יחד עם שאר ההצעות, תוגש מעטפה ובה שומת שמאי מטעם המציעה.
הפרוצדורה היא שבמידה וההצעה הגבוהה ביותר לא מגיעה ל- 50% הערכת השמאי לפחות, היא לא תזכה במכרז.

פרטים על הנכס
הנכס המוצע
מהווה יחידה 2 בתשריט בקומת הקרקע, בשטח של כ- 71 מ"ר.
לנכס מוצמדות הצמידויות הבאות:
1. צמידות המסומנת בתשריט באות ג', המהווה קרקע בשטח של כ- 106 מ"ר.
2. צמידות המסומנת בתשריט באות י' המהווה גג בשטח של כ- 18 מ"ר.

זכויות בנייה
לא נמכרות זכויות בנייה בנכס זה.

תאריך ביקור בנכס
תאריך הביקור בנכס הינו 21.11.2012 בשעה 09:40.

תאריך אחרון להגשת הצעות
תאריך אחרון להגשת הצעות למכרז זה הינו 10.12.2012 בשעה 13:00.

לחוברת המכרז המלאה - לחצו כאן

6. מכרז מספר תא/700/2012 למכירת גג עם זכויות בניה בעג'מי, ברחוב שמואל בן עדיה 25, יפו
חברת עמידר, מבקשת בזאת לקבל הצעות לרכישת זכויות בעלות בנכס בת"א – יפו :
גוש / חלקה ויחידה כתובת
פרטי הנכס המוצע
9013/9/5
רח' בן עדיה שמואל מס' 25, ת"א-יפו
 
מוצעות זכויות בעלות בגג בשטח של כ - 70 מ"ר
נמכרות זכויות הבנייה בהיקף של עד כ - 40 מ"ר שטח עיקרי ושטחי שירות בהיקף של עד כ - 12 מ"ר ובנוסף נמכרות למימוש בסבירות נמוכה עד כ - 46 מ"ר שטחי שירות


מחיר מינימום:
הנכס ברחוב בן עדיה 25, יפו
הנכס ברחוב בן עדיה 25, יפו
מכרז זה הוצג ללא מחיר מינימום
יחד עם שאר ההצעות, תוגש מעטפה ובה שומת שמאי מטעם המציעה.
הפרוצדורה היא שבמידה וההצעה הגבוהה ביותר לא מגיעה ל- 50% הערכת השמאי לפחות, היא לא תזכה במכרז.

פרטים על הנכס
הנכס מהווה גג מעל קומת קרקע וראשונה, בשטח של כ- 70 מ"ר.
זכויות בנייה:
1. זכויות בניה בהיקף של עד כ- 40 מ"ר שטח עיקרי.
2. שטחי שירות בהיקף של עד כ- 12 מ"ר.
3. זכויות בנייה למימוש בסבירות נמוכה בהיקף של כ- 46 מ"ר.

תאריך ביקור בנכס
תאריך הביקור בנכס הינו 21.11.2012 בשעה 09:40.

תאריך אחרון להגשת הצעות
תאריך אחרון להגשת הצעות למכרז זה הינו 10.12.2012 בשעה 13:00.

לחוברת המכרז המלאה - לחצו כאן


7. מכרז מספר תא/698/2012 למכירת נכס קטן עם זכויות בניה במתחם ירחינאי, ברחוב ירחינאי 1, יפו
חברת עמידר, מבקשת בזאת לקבל הצעות לרכישת זכויות בעלות בנכס בת"א – יפו :
גוש / חלקה ויחידה כתובת
פרטי הנכס המוצע
7045/5/6
רח' ירחינאי מס' 1, ת"א-יפו
מוצעות זכויות בעלות בנכס בשטח של כ-32 מ"ר ומחסן בשטח של כ-5 מ"ר, וכן קרקעות בשטח כולל של כ- 187 מ"ר וגג אסבסט בשטח של כ – 42 מ"ר.
נמכרות זכויות הבנייה בהיקף של עד כ- 240 מ"ר שטח עיקרי ושטחי שירות בהיקף של עד כ- 60 מ"ר ובנוסף נמכרות למימוש בסבירות נמוכה עוד זכויות בניה של כ - 39 מ"ר שטחי שירות.


מחיר מינימום:
רח' שמואל ירחינאי
רח' שמואל ירחינאי
מחיר המינימום במכרז זה: 811,500 ₪ בתוספת מע"מ.

פרטים על הנכס
הנכס המוצע בקומת קרקע בשטח של כ- 32 מ"ר ןמחסן של 5 מ"ר.
לנכס מוצמדות הצמידויות הבאות:
1. צמידות המסומנת באות יט ומהווה קרקע לא מקורה בשטח של כ- 28 מ"ר.
2. צמידות המסומנת באות כ' המהווה גג אסבסט השטח של כ- 42 מ"ר.
3. צמידות המסומנת באות כג' המהווה קרקע לא מקורה בשטח של כ- 159 מ"ר.
4. חלק מנכס בצדו המערבי נמצר מחוץ למגרש Aונמכרים לו רק החלקים אשר בגבולות מגרש A.

זכויות בניה
1. זכויות בנייה בהיקף של עד כ- 240 מ"ר שטח עיקרי.
2. שטחי שירות בהיקף של עד כ- 60 מ"ר.
3. זכויות בניה למימוש בסבירות נמוכה בהיקף של כ- 39 מ"ר.
מימוש זכויות הבנייה יהיה אפשרי רק בשיתוף עם יחידות 7 ו-5 בחלקה ובמגרש A בהסדרת הבנייה הקיימת ובהתאם להנחיות התוכנית התקפה ע"פ עיריית תל אביב-יפו.
חלק מזכויות הבנייה נמכרו לצדדים שלישיים.

תאריך ביקור בנכס
תאריך הביקור בנכס הינו 21.11.2012 בשעה 09:00.

תאריך אחרון להגשת הצעות
תאריך אחרון להגשת הצעות למכרז זה הינו 10.12.2012 בשעה 13:00.

לחוברת המכרז המלאה - לחצו כאןהכותב הינו הבעלים של משרד נדל"ן הים התיכון ביפו.
המשרד מציע שרותי יעוץ וליווי למעוניינים בזכיה במכרזים.

תגיות:   מכרזים ביפו   נדל"ן ביפו   אריה שפר   נדל"ן הים התיכון  

תגובות  לכתבה זו 0 תגובות  
תגובה לכתבה
שלחו כתבה
הדפסת כתבה
החברה מס' 1 לשיווק מגרשים ונכסים מורכבים
לקהל קוראינו - קטגורית המכרזים עברה כתובת
    
כתבה תמונה             
כתבו לנו |  תקנון האתר |  פרסמו אצלנו |  מפת אתר |  קישורים |  כתבים מובילים |