‏יום שני ‏18 ‏ינואר ‏2021
הים התיכון
 
המישלמה
 
מפת יפו
 
פורטל יפו  עסקים ביפו  מכרזי נדל"ן חדשים ביפו
מכרזי נדל"ן חדשים ביפו
מנהל מקרקעי ישראל וחברת עמידר פרסמו מספר מכרזי נדל"ן חדשים, לנכסים ברחבי יפו.
 מאת: אריה שפר
‏יום שני ‏20 ‏יולי ‏2009.
המגרש ברחוב שפתי ישנים
המגרש ברחוב שפתי ישנים
שתף |
שוב פורסמו מכרזי נדל"ן ביפו ואנו מרכזים לפניכם את כולם, כולל  התייחסות מקצועית.
 
מכרז של חברת עמידר לבית כמעט פרטי (קיר אחד משותף) בשכונה המרונית ביפו:
 
מס' מכרז
 
גוש / חלקה
ותת חלקה
כתובת
פרטי הנכס המוצע
מחיר
 מינימום
לא כולל
מע"מ
ערבות בנקאית
תאריך ושעת ביקור בנכס
א'
 
ב'
ג'
ד'
ה'
ו'
עמ/679/2009
 
9004/23/1
רח' שחף מס' 4,
ת"א-יפו
מוצעות זכויות בעלות בדירה בשטח של 222.26 מ"ר וכן צמידויות עפ"י צו הבית המשותף.
הנכס תפוס ע"י מחזיק שלא כדין ויפונה עפ"י הסכם פשרה כמפורט בחוברת המכרז.
 
4,916,600₪
 
 
492,000₪
20.07.09
10:30
 
המועד האחרון להגשת ההצעות: יום ב'  10 באוגוסט 2009  בשעה : 13:00.
 
הערות: יש לציין כי זו כבר הפעם השלישית שעמידר מנסה למכור את הנכס  במכרז.
בפעמיים הקודמות לא הוגשו הצעות, לאור מחיר המינימום הגבוה.
 
מכרז של חברת עמידר למכירת גג עם זכויות בניה בלב יפו:
 
מס' מכרז
 
גוש / חלקה
ותת חלקה
כתובת
פרטי הנכס המוצע
מחיר
 מינימום
לא כולל
מע"מ
ערבות בנקאית
תאריך ושעת ביקור בנכס
א'
 
ב'
ג'
ד'
ה'
ו'
עמ/678/2009
 
7045/114/6
רח' עבודת ישראל מס' 7,
ת"א-יפו
מוצעות זכויות ב- 21/24 חלקים בלתי מסוימים במושע מכלל זכויות הבעלות בגג בשטח של כ- 199 מ"ר וכן חלקה של ר"פ ביתרת זכויות הבניה בחלקה עפ"י תב"ע 2563.
304,000₪
 
 
 
31,000 ₪
20.07.09
10:00
 
המועד האחרון להגשת ההצעות: יום ב'  10 באוגוסט 2009  בשעה : 13:00.
הערות: מכרז זה פורסם במחיר מינימום של 556,400 ₪ ולא הוגשו הצעות אליו.
המחיר ירד לכמעט חצי במכרז זה.
 
מכרז של חברת עמידר למכירת דירה במתחם נגה: 
 
מס' מכרז
 
גוש / חלקה
ותת חלקה
כתובת
פרטי הנכס המוצע
מחיר
 מינימום
לא כולל
 מע"מ
ערבות בנקאית
תאריך ושעת ביקור בנכס
א'
 
ב'
ג'
ד'
ה'
ו'
עמ/677/2009
 
7016/44/5
רח' פוריה מס' 6,
ת"א-יפו
מוצעות זכויות בעלות בדירה בשטח של 55.20 מ"ר וכן צמידויות עפ"י צו הבית המשותף.
289,000 ₪
 
 
29,000 ₪
20.07.09
9:40
 
המועד האחרון להגשת ההצעות: יום ב'  10 באוגוסט 2009  בשעה : 13:00.
 
הערות: מכרז היוצא לראשונה, במתחם נגה המבוקש. המחיר הסופי יהיה גבוה בהרבה, ללא ספק.
 
מכרז של חברת עמידר למכירת שטחים לבניה במתחם נגה: 
 
מס' מכרז
 
גוש / חלקה
ותת חלקה
כתובת
פרטי הנכס המוצע
מחיר
 מינימום
לא כולל
 מע"מ
ערבות בנקאית
תאריך ושעת ביקור בנכס
א'
 
ב'
ג'
ד'
ה'
ו'
עמ/676/2009
 
7016/42/12
 
רח' תרצ"ה מס' 23,
ת"א-יפו
 
מוצעות זכויות בעלות במחסן בשטח של 15.50  מ"ר וכן צמידויות עפ"י צו הבית המשותף.
נמכרות זכויות הבניה בחלקה עפ"י צו הבית המשותף.
 
 ללא הצגת מחיר מינימום
בהתאם לסכום ההצעה כמפורט בחוברת המכרז
20.07.09
9:20

המועד האחרון להגשת ההצעות: יום ב'  10 באוגוסט 2009  בשעה: 13:00.
 
הערות: מכרז המיועד למקצוענים, אשר מסוגלים להרים פרוייקט בניה ביעד מבונה ולצאת בחיים.
הזוכה המתאים יוכל לרכוש נכס מעניין במחיר אטרקטיבי, אך עליו להכין היטב את שיעורי הבית ולהיות מוכן לעיכובים בלתי צפויים, כיד המלך.
 
מכרז של חברת עמידר למכירת דירה ברחוב אילת עם דייר מוגן: 
 
מס' מכרז
 
גוש / חלקה
ותת חלקה
כתובת
פרטי הנכס המוצע
מחיר
 מינימום
לא כולל מע"מ
ערבות בנקאית
תאריך ושעת ביקור בנכס
א'
 
ב'
ג'
ד'
ה'
ו'
עמ/675/2009
7083/1/11
רח' אילת מס' 32
ת"א-יפו
מוצעות זכויות בעלות בדירה עם גלריה ומחסן בשטח כולל של 83.60 מ"ר וכן צמידות משותפת עפ"י צו הבית המשותף.
הדירה מוחזקת ע"י דייר מוגן.
179,000 ₪
 
18,000 ₪
20.07.09
9:00
 
המועד האחרון להגשת ההצעות: יום ב'  10 באוגוסט 2009  בשעה : 13:00.
 
הערות: עוד מכרז המיועד למקצוענים, אשר מוכנים להתעסק עם דייר מוגן. יש כאלו שבמחיר הזה ישמחו לקחת צ'אנס. רוב הצבור לא ירצה בכלל לגעת בנכס.
 
מכרז של מנהל מקרקעי ישראל בשכונת עג'מי, רח' אמונים 9 א', יפו
מינהל מקרקעי ישראל (להלן: המינהל), מזמין בזה הצעות לחתימה על חוזה חכירה ל – 98 שנים עם אופציה להארכה לעוד 98 שנים, בגין השטח שפרטיו בעת פרסום המכרז הם כדלהלן:
 
מספר חלקה 
שטח במ"ר בערך
מספר יח"ד
הוצאות פיתוח בש"ח
(כולל מע"מ)
7026
50
111
1
105,030
 
זהו מכרז ללא הצעת מחיר מינימום.
 
בהתאם לתב"ע תא/2660, תא/ח, תא/ע/1, יעוד המגרש הינו מגורים. 
בנוסף לסכום עבור הקרקע ישלם הזוכה במכרז הוצאות פיתוח למינהל מקרקעי ישראל.
חוברת המכרז ניתנת להורדה והדפסה מאתר האינטרנט - כאן.
המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז הוא בתאריך 23/08/2009 בשעה 12:00 בצהרים.
 
הערות: מכרז מעניין לבית פרטי במיקום מבוקש בעג'מי, הסובל ממעט פגמים, כפי שמפורט בחוברת המכרז.
כנהוג לאחרונה, יוצא המכרז ללא מחיר מינימום ואנו מצפים להתעניינות רבה מאד מצד הצבור.
 
מכרז של מנהל מקרקעי ישראל למכירת מגרש בגבעת עליה, יפו
זוהי הזמנה לקבלת הצעות לרכישת זכויות במכר בעלות במושעא (9.52 יח"ד מתוך 12) ברח' שפתי ישנים, יפו.
מינהל מקרקעי ישראל (להלן: המינהל), מזמין בזה הצעות לחתימה על חוזה מכר, בגין השטח שפרטיו בעת פרסום המכרז הם כדלהלן:
 
מס' גוש
מס' חלקה  (חלק)
מס' מגרש
שטח במ"ר בערך
מספר יח"ד
הוצאות פיתוח בש"ח
(כולל מע"מ)
מחיר מינימום בש"ח
(לא כולל מע"מ)
גובה פקדון בש"ח
7043
32, 34
2004
518
9.52 מתוך 12
1,002,887
450,500
100,000
 
בהתאם לתב"ע תא/2660, תא/ח, תא/ע/1, יעוד המגרש הינו מגורים. 
בנוסף לסכום עבור הקרקע ישלם הזוכה במכרז הוצאות פיתוח למינהל מקרקעי ישראל.
המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז הוא בתאריך 6/09/2009 בשעה 12:00 בצהרים.
 
הערות: מגרש זה יוצא שוב למכרז לאחר שבמכרז קודם לא הוגשו הצעות כלל, אף שבאותו מכרז לא היה מחיר מינימום. המגרש משמש כיום כמגרש כדורגל.
 
*הכותב הינו בעל משרד נדל"ן הים התיכון ביפו

תגיות:   מכרזי נדל"ן ביפו  

תגובות  לכתבה זו 0 תגובות  
תגובה לכתבה
שלחו כתבה
הדפסת כתבה
החברה מס' 1 לשיווק מגרשים ונכסים מורכבים
לקהל קוראינו - קטגורית המכרזים עברה כתובת
    
כתבה תמונה             
כתבו לנו |  תקנון האתר |  פרסמו אצלנו |  מפת אתר |  קישורים |  כתבים מובילים |