‏יום ראשון ‏24 ‏ינואר ‏2021
הים התיכון
 
המישלמה
 
מפת יפו
 
פורטל יפו  עסקים ביפו  שלושה מכרזים חוזרים ביפו
שלושה מכרזים חוזרים ביפו
מנהל מקרקעי ישראל ממשיך להוציא לשוק מכרזים שנכשלו בפעמים הקודמות
 מאת: אריה שפר
‏יום שישי ‏03 ‏מאי ‏2013.
מיכאל אנג'לו 33 - נמכר וחזר
מיכאל אנג'לו 33 - נמכר וחזר
שתף |
מנהל מקרקעי ישראל ועמידר פרסמו לציבור הזמנה להציע הצעות למכרזים שכבר נכשלו בעבר, בעקבות סיבוכים ובמיוחד - התנגדות אקטיבית של תושבי יפו לשיווק נכסים הנמצאים בסמיכות רבה לבתיהם, ללא נתינת זכות קדימה לתושבים הותיקים.
כך היה בפעמים הקודמת, כאשר הגיעו מתעניינים רבים בתום לב לסיור בנכסים שכאלו, ונתקלו בדיירים ושכנים זועמים, שניסו להניס את המתעניינים מהמקום.
לפיכך נערכו סיורי המכרזים תחת אבטחה משטרתית כבדה וגרמו לתסיסה בקרב תושבי יפו הוותיקים.

1. מכרז חוזר, רביעי סמבפר, למכירת מגרש גדול ומסובך בפינת הרחובות איסקוב ונג'רה
חברת עמידר, ביקשה לקבל הצעות לרכישת זכויות בעלות במגרש בלב יפו, עם סיבוכים לא מעטים – בעלות משותפת עם פרטיים, דיירים מוגנים וגם פולשים.

להלן לשון המכרז מס' עמ/639/2013:
גוש / חלקה ויחידה כתובת
פרטי הנכס המוצע
7074/11,14,15
רח' איסקוב נסים
מס' 12 פינת רח' סג'רה מס' 4 , ת"א-יפו
מוצעות זכויות בעלות בשני מגרשים תכנוניים  (שבאחד מהם הבעלות משותפת עם פרטים) בשטח כולל של כ-1,324 מ"ר. על המגרשים בנויות 7 יחידות, מתוכן 2 יחידות מוחזקות בדיירות מוגנת (המהוות בפועל  דירה אחת), 4 יחידות פלושות ויחידה נוספת פנויה.
כמו כן, נמכרת חלקה של המזמינה בכל יתרת זכויות הבנייה שבמגרשים, המאפשרות בנייה חדשה של עד 15 יח"ד.

מחיר מינימום
מחיר המינימום במכרז הראשון היה 3,873,700 ₪ בתוספת מע"מ.
מחיר המינימום במכרז השני עלה מעט ועומד על 3,906,900 ₪ בתוספת מע"מ.
מחיר המינימום במכרז רביעי  זה - כמו במכרז השלישי במספר, נותר כשהיה.

מבנה, דיירים מוגנים ופולשים
מבנה, דיירים מוגנים ופולשים
פרטי הנכס
הממכר מהווה שני מגרשים תכנוניים, שבאחד מהם הבעלות משותפת עם פרטי.
נמכרת חלקה של המזמינה בכל יתרת זכויות הבנייה במגרשים, המאפשת בניית 15 יח"ד בבנייה חדשה.
בחלקה A הזכויות במושע עם שותפים פרטיים וחלקה של המזמינה הוא כ- 71.6% מהזכויות במגרש זה.
במגרש B הזכויות הן מלאות.
במגרשים 7 יחידות: 2 יחידות מוחזקות בדיירות מוגנת, יחידה אחת פנויה וכן 4 יחידות המוחזקות שלא בדין ע"ע פולשים.
מימוש זכויות הבניה במגרשים יהיה מותנה בפינוי פלישות לשטחים ציבוריים.
חלק מהמבנה המוחזק ע"י דייר מוגן הוכרז ע"י עיריית תל אביב-יפו כמבנה מסוכן. קיימת תביעה כנגד הבעלים עקב אי הסרת הסכנה. לטענת המציעה - עקב התנגדות הדיירת המוגנת לביצוע העבודות הנדרשות.
חלקים מחלקות 11, 14 ו- 15נמצאים מחוץ למגרשים התכנוניים.
כמו כן מיועדים חלקים מחלקות אלו להפקעה.

תאריך ושעת ביקור בנכס
הביקור בנכס ייערך בתאריך 27.5.13 בשעה 10:00

תאריך אחרון להגשה
התאריך האחרון להגשת הצעות לנכס זה הינו ביום ב', 17.6.13 בשעה 13:00

לחוברת המכרז הקודם - לחצו כאן


2. מכרז חוזר למכירת מבנה תפוס, גגות וזכויות בניה, המוחזקים בידי פולש
להלן לשון המכרז מס' עמ/640/2013:
חברת עמידר, מבקשת לקבל הצעות לרכישת זכויות בעלות בנכסים בת"א – יפו
גוש / חלקה ויחידה כתובת
פרטי הנכס המוצע
8999/14/1
רח' טולוז מס' 13,
ת"א-יפו
מוצעות זכויות בעלות בנכס בשטח של כ-61 מ"ר. , וכן צמידויות של גגות בשטח כולל של כ -  75 מ"ר וקרקע בשטח של כ - 142 מ"ר. הקרקע  מוחזקת ע"י מחזיק לא כדין.
נמכרות זכויות הבנייה בהיקף של עד כ - 168 מ"ר שטח עיקרי ושטחי  שירות בהיקף של עד  כ -  91 מ"ר.

הנכס ברח' טולוז 13
הנכס ברח' טולוז 13
מחיר מינימום
מחיר המינימום במכרז זה נותר גם הפעם על 1,650,000 ₪ בתוספת מע"מ.

תאור הנכס
הנכס המוצע הינו בקומת קרקע, בשטח של כ- 61 מ"ר.
חלק מהגדר הצפונית נמצאת מחוץ לגבול החלקה ואינה נכללת בממכר.
חלקים מהנכס בצפון ובמערב בנויים מחוץ לקו בניין ומחוץ למבנה המקורי.
קרקע ט' מוחזקת ע"י צד ג' שלא כדין. כנגד המחזיק הוגשה תביעה משפטית.

פרטי הנכס
לנכס הצמידויות הבאות:
1. צמידות המסומנת בתשריט באות ד' המהווה גג בטון בשטח של כ- 26 מ"ר.
2. צמידות המסומנת באות ה' המהווה גג אסבסט בשטח של כ- 26 מ"ר.
3. צמידות המסומנת באות ו' המהווה גג רעפים בשטח של כ- 25 מ"ר.
4. צמידות המסומנת באות ט' המהווה קרקע בשטח של כ- 142 מ"ר.

זכויות בניה
נמכרות זכויות בנייה בהיקף של עד כ- 168 מ"ר שטח עיקרי ושטחי שירות בהיקף של עד כ- 91 מ"ר.
מימוש זכויות הבניה אפשרי על גג ד' וקרקע ט', או לחילופין על קרקע ט' בלבד.
עיריית ת"א תתנה את מימוש זכויות הבניה בחלקה במימוש משותף עם שאר בעלי הזכויות בחלקה, הריסת תוספות בניה ושיפוץ הבניה הקיימת.

נרגילות במכרז הקודם
לכבוד המבקרים בסיור הקודם שערכה עמידר, הסתדרו חבורת תושבים מקומיים והקפידו לעשן נרגילה בכניסה לנכס.
הנרגילה כנראה עשתה את שלה, ולא נמצאה אף הצעה, עם פתיחת תיבת המכרזים.

תאריך ושעת ביקור בנכס
הביקור בנכס ייערך בתאריך 27.5.13 בשעה 10:45

תאריך אחרון להגשה
התאריך האחרון להגשת הצעות לנכס זה הינו ביום ב', 17.6.13 בשעה 13:00

לחוברת המכרז הקודם - לחצו כאן

3. מכרז חוזר - מספר תא/641/2013 למכירת נכס עם גגות צמודים בלב יפו, ברחוב מיכאל אנג'לו 33 אשר כבר הוצע בעבר ואף נמכר, אלא שכעת יצא שוב לשיווק.
חברת עמידר, מבקשת בזאת לקבל הצעות לרכישת זכויות בעלות בנכס בת"א – יפו :
גוש / חלקה ויחידה כתובת
פרטי הנכס המוצע
7076/36/6
רח' מיכאל אנג'לו מס' 33, ת"א-יפו
מוצעות זכויות בעלות בנכס בשטח של 71.77 מ"ר וכן צמידות גגות, מאסבסט ומבטון, בשטח של 46.18 מ"ר ובשטח של 31.08 מ"ר עפ"י צו הבית המשותף ותקנון מוסכם.  

מחיר מינימום:
המבנה ברחוב מיכאלאנג'לו 33
המבנה ברחוב מיכאלאנג'לו 33

מכרז זה מוצג עם מחיר מינימום של 427,500 ש"ח.

פרטים על הנכס
על החלקה בנוי מבנה אחד ובו 7 יחידות.
הנכס המוצע נמצא בקומה שנייה, בשטח של 71.11 מ"ר (שטח זה כולל מרפסת לר מקורה בשטח של 7.51 מ"ר).
לנכס מצומדות הצמידויות הבאות:
1. צמידות המסומנת בתשריט באות ה' ומהווה גג בטון בשטח של 31.08 מ"ר.
2. צמידות המסומנת באות ו' ומהווה גג אסבסט בשטח של 46.18 מ"ר.
אין גישה חוקית ומוסדרת לגגות המוצמדים.
הבניין הוכרז ע"י עיריית תל אביב-יפו כמבנה מסוכן לפי סעיף 3 לחוק העזר העירוני (מבנים מסוכנים).
המבנה בחלקה מיועד לשימור ב' עפ"י רשימת השימור של העירייה.

זכויות בנייה
לא נמכרות זכויות בנייה בעסקה זו.

תוצאות המכרז הקודם - בתאריך 12.12.12
מכרז זה זכה לעניין מצידם של משקיעים, אך כרגיל - חלק מההצעות שהוגשו היו נאיביות עד חסרות כל קשר למציאות הנדל"ן בארץ ישראל בכלל וביפו בפרט.
ההצעות היו כדלקמן:
הצעה אחת ע"ס 138,000 ש"ח.
שתי הצעות ע"ס 255,100 ש"ח ו- 270,000 ש"ח.
הצעה אחת ע"ס 348,000 ש"ח.
הצעה אחת ע"ס 500,490 ש"ח,
וההצעה הזוכה ע"ס 800,888 ש"ח שהגיש שלמה רמר. הצעה גבוהה משמעותי מההצעה השנייה אחריה, אך עדיין - ההצעה הזוכה.
משום מה, התבטלה הזכיה והנכס שוב מוצע במכרז.

לחוברת המכרז הקודמת - לחצו כאן

תאריך ושעת ביקור בנכס
הביקור בנכס ייערך בתאריך 27.5.13 בשעה 11:30

תאריך אחרון להגשה
התאריך האחרון להגשת הצעות לנכס זה הינו ביום ב', 17.6.13 בשעה 13:00


הכותב הינו הבעלים של משרד נדל"ן הים התיכון ביפו.
המשרד מציע שרותי יעוץ וליווי למעוניינים בזכיה במכרזים.

תגיות:   מכרזים ביפו   נדל"ן ביפו   נדל"ן הים התיכון   אריה שפר  

תגובות  לכתבה זו 0 תגובות  
תגובה לכתבה
שלחו כתבה
הדפסת כתבה
החברה מס' 1 לשיווק מגרשים ונכסים מורכבים
לקהל קוראינו - קטגורית המכרזים עברה כתובת
    
כתבה תמונה             
כתבו לנו |  תקנון האתר |  פרסמו אצלנו |  מפת אתר |  קישורים |  כתבים מובילים |