‏יום רביעי ‏27 ‏אוקטובר ‏2021
הים התיכון
 
המישלמה
 
מפת יפו
 
פורטל יפו  עסקים ביפו  הימור על תוצאות מכרזים ביפו
הימור על תוצאות מכרזים ביפו
עם תום המועד להגשת שלושה מכרזים, מנסים המומחים לנבא את תוצאותיהם, עוד לפני הפרסום הרשמי
 מאת: אריה שפר
‏יום שישי ‏04 ‏אפריל ‏2014.
הנכס ברחוב דודאים 6
הנכס ברחוב דודאים 6
שתף |
תוצאות מכרזי נדל"ן קשות מאד לניבוי.
העובדה שההצעות מוגשות במעטפות אטומות ללא תהליך התמחרות, יכולה לגרום לתנודות חריפות במחיר המוצע, למעלה או למטה.
עם זאת, עבודת הכנה קפדנית והכרת השוק, יכולה לסייע להגדיל את הסיכוי לזכיה.
עם תום המועד האחרון להגשת הצעות לשלושה מכרזי נדל"ן ביפו, הנה לפניכם הערכותיו של אריה שפר מנדל"ן הים התיכון, לתוצאות מכרזים אלו.


1. מכרז חוזר למכירת מבנה תפוס, גגות וזכויות בניה, המוחזקים בידי פולש
בסיורים הקודמים למכרזים, שערכה חברת עמידר, הסתדרו חבורת תושבים מקומיים לכבוד המבקרים והקפידו לעשן נרגילה בכניסה לנכס.
הנרגילה כנראה עשתה את שלה, ולא נמצאה אף הצעה, עם פתיחת תיבות המכרזים הקודמים.
הפעם, לשם שינוי, לא הוצגה התנגדות מצד השכנים, והסיור עבר חלק.

להלן לשון המכרז, מס' עמ/618/2014:
חברת עמידר, מבקשת לקבל הצעות לרכישת זכויות בעלות בנכסים בת"א – יפו

גוש / חלקה ויחידה כתובת
פרטי הנכס המוצע
8999/14/1
רח' טולוז מס' 13,
ת"א-יפו
מוצעות זכויות בעלות בנכס בשטח של כ-61 מ"ר. , וכן צמידויות של גגות בשטח כולל של כ -  75 מ"ר וקרקע בשטח של כ - 142 מ"ר. הקרקע  מוחזקת ע"י מחזיק לא כדין.
נמכרות זכויות הבנייה בהיקף של עד כ - 168 מ"ר שטח עיקרי ושטחי  שירות בהיקף של עד  כ -  91 מ"ר.

הנכס ברח' טולוז 13
הנכס ברח' טולוז 13
מחיר מינימום
מחיר המינימום במכרז זה עמד בפעמים הקודמות על 1,650,000 ₪ בתוספת מע"מ.
לאחר מכן  עלה מעט המחיר ל- 1,675,200 ₪ בתוספת מע"מ.
כעת העניק המינהל הנחה קלה והמחיר עומד על  1,534,000 ₪ בתוספת מע"מ.

תאור הנכס
הנכס המוצע הינו בקומת קרקע, בשטח של כ- 61 מ"ר.
חלק מהגדר הצפונית נמצאת מחוץ לגבול החלקה ואינה נכללת בממכר.
חלקים מהנכס בצפון ובמערב בנויים מחוץ לקו בניין ומחוץ למבנה המקורי.
קרקע ט' מוחזקת ע"י צד ג' שלא כדין. כנגד המחזיק הוגשה תביעה משפטית.

פרטי הנכס
לנכס הצמידויות הבאות:
1. צמידות המסומנת בתשריט באות ד' המהווה גג בטון בשטח של כ- 26 מ"ר.
2. צמידות המסומנת באות ה' המהווה גג אסבסט בשטח של כ- 26 מ"ר.
3. צמידות המסומנת באות ו' המהווה גג רעפים בשטח של כ- 25 מ"ר.
4. צמידות המסומנת באות ט' המהווה קרקע בשטח של כ- 142 מ"ר.

זכויות בניה
נמכרות זכויות בנייה בהיקף של עד כ- 168 מ"ר שטח עיקרי ושטחי שירות בהיקף של עד כ- 91 מ"ר.
מימוש זכויות הבניה אפשרי על גג ד' וקרקע ט', או לחילופין על קרקע ט' בלבד.
עיריית ת"א תתנה את מימוש זכויות הבניה בחלקה במימוש משותף עם שאר בעלי הזכויות בחלקה, הריסת תוספות בניה ושיפוץ הבניה הקיימת.

מה תהיינה תוצאות המכרז?
ההימור שלנו שהפעם כן תוגשנה הצעות לנכס זה.
צפי הצעות: 3 הצעות בתיבה.
סכום ההצעה הזוכה: 1,670,000 ₪ בתוספת מע"מ.

לחוברת המכרז - לחצו כאן 


2. מכרז מס' עמ/619/2014 למכירת נכס קטן עם גג גדול וזכויות בניה

חברת עמידר, מבקשת לקבל הצעות לרכישת זכויות בעלות בנכסים בת"א – יפו

גוש / חלקה ויחידה כתובת
פרטי הנכס המוצע
7116/17/4
רח' הדודאים מס' 6 פינת רח' צנובר מס' 7,
ת"א-יפו
מוצעות זכויות בעלות בנכס בשטח של 37.34 מ"ר, וכן צמידויות גגות בשטח כולל של 126.52 מ"ר עפ"י צו הבית המשותף, תקנון מוסכם וכמפורט בחוברת המכרז.
כמו כן, נמכרות יתרת זכויות הבניה בחלקה עפ"י תב"ע 2660 ועפ"י תקנון מוסכם.

הנכס ברחוב דודאים 6
הנכס ברחוב דודאים 6
מחיר מינימום
מכרז זה פורסם ללא מחיר מינימום.

תאור הנכס
על החלקה בנויים שני מבנים ובהם חמש יחידות.
הנכס המוצע נמצא בקומה שניה במבנה מס' 1 בתשריט.
המבנה הינו מבנה לשימור עפ"י רשימות השימור של עיריית ת"א.
קיים תקנון מוסכם לבית המשותף (בחוברת המכרז).

לנכס הצמידויות הבאות:
1. גג מרוצף בשטח של 79.25 מ"ר - מסומן באות יב' בתשריט.
2. גג עץ בשטח של 9.93 מ"ר המסומן באות יד' בתשריט.
3. גג בטון בשטח של 37.34 מ"ר המסומן באות טו' בתשריט.
4. יתרת זכויות הבניה בחלקה ע"פ תב"ע 2660.

באחד הגגות מותקנת ארובה של השכן ביחידה שמתחת.

מה תהיינה תוצאות המכרז?
הביקור בנכס זה לא עבר בשקט. ממש לא.
בזמן הביקור הודיעה משפחה מקומית, המתגוררת בקומה שמתחת, שהנכס שייך להם ונלקח מהם במרמה ע"י עמידר.
לטענתם, איש לא יוכל לקנות את הנכס ולהנות ממנו.
טענה זו גובתה בתצוגת עצבים מרשימה ע"י מספר בני משפחה.
הביקור התאפשר לבסוף לזמן קצר ובחסות משטרתית מוגברת בלבד.

סוג כזה של מחאה מוריד באופן דרמטי את רמת העניין בנכס. משקיעים אינם מחפשים צרות, מצד אחד, ולא רוצים לפגוע במשפחה מקומית, מצד שני.
עם זאת, לאור האטרקטיביות של הנכס - דירת גג עם מרפסת גדולה, זכויות בניה ונוף לים - עדיין תוגשנה הצעות.
צפי הצעות: 3 הצעות (כולל אחת של יפואי ממוצא ערבי ואחת של יהודי שומר מצוות).
סכום ההצעה הזוכה: 840,000 ₪ בתוספת מע"מ.

לחוברת המכרז - לחצו כאן3. מכרז מס' עמ/620/2014 למכירת נכס קטן עם מחסן וצמידויות
חברת עמידר, מבקשת לקבל הצעות לרכישת זכויות בעלות בנכסים בת"א – יפו

גוש / חלקה ויחידה כתובת
פרטי הנכס המוצע
7073/28/4
רח' באר שבע מס' 20-22,
ת"א-יפו
מוצעות זכויות בעלות בנכס בשטח של 57.06 מ"ר ומחסן בשטח של 3.60 מ"ר, וכן צמידויות עפ"י צו הבית המשותף, תקנון מוסכם וכמפורט בחוברת המכרז.
כמו כן, נמכרות חלק היחסי של זכויות הבניה בחלקה עפ"י תקנון מוסכם.

הנכס ברחוב באר שבע 20-22
הנכס ברחוב באר שבע 20-22
מחיר מינימום
מכרז זה פורסם ללא מחיר מינימום.

תאור הנכס
על החלקה בנוי מבנה אחד ובו 4 יחידות.
הנכס המוצע בקומת הקרקע, מסומן בתשריט כתת חלקה 4 בשטח כולל של 60.66 מ"ר.
קיים תקנון מוסכם לבית המשותף (בחוברת המכרז).

לנכס הצמידויות הבאות:
1. קרקע מקורה בשטח של 6.80 מ"רהמסומנת בתשריט באות י'.
2. גג פיברגלס בשטח של 9.97 מ"ר המסומן בתשריט באות יד'.
3. גג אסבסט בשטח של 55.61 מ"ר המסומן בתשריט באות יא'.
4. שירותים בשטח של 5.39 מ"ר המסומנים בתשריט באות יב'.
5. קרקע בשטח של 55.74 המסומנת בתשריט באות יז'.
6. גג אסבסט בשטח של 5.37 מ"ר המסומן בתשריט באות יח'.
7. יתרת זכויות הבניה בחלקה עפ"י תב"ע 2728.

המחסן המהווה חלק מהנכס - הרוס.
חלקים מהבנוי נמצאים מחוץ לקווי בניין.

מה תהיינה תוצאות המכרז?
הביקור בנכס עבר ללא בעיות. הנכס עצמו עם הרבה פוטנציאל לשיפוץ והשכרה או מגורים.
לא ברור אם כלכלי כרגע למצות את זכויות הבנייה במלואן.

לנכס זה אנו צופים ביקוש גבוה יחסית.
צפי הצעות: 11 הצעות, בחלוקה הרגילה של 3 הצעות באזור 500,000 ₪, עוד כמה עד המיליון ושלוש ארבע מעל מיליון.
סכום ההצעה הזוכה:  1,265,000 ₪ בתוספת מע"מ.

לחוברת המכרז - לחצו כאן

להזכירכם - מדובר בהימור פומבי, וכך יש להתייחס אליו.
עם פרסום התוצאות נוכל לראות עד כמה פגענו במטרה.

אריה שפר הינו בעלים של רשת נדל"ן הים התיכון ביפו.
המשרד מספק שירותי יעוץ למכרזים.

תגיות:   מכרזים ביפו   נדל"ן ביפו   נדל"ן הים התיכון   אריה שפר  

תגובות  לכתבה זו 0 תגובות  
תגובה לכתבה
שלחו כתבה
הדפסת כתבה
החברה מס' 1 לשיווק מגרשים ונכסים מורכבים
לקהל קוראינו - קטגורית המכרזים עברה כתובת
    
כתבה תמונה             
כתבו לנו |  תקנון האתר |  פרסמו אצלנו |  מפת אתר |  קישורים |  כתבים מובילים |