‏שבת ‏25 ‏יוני ‏2022
הים התיכון
 
המישלמה
 
מפת יפו
 
פורטל יפו  עסקים ביפו  תוצאות מכרזי נדל"ן ביפו
תוצאות מכרזי נדל"ן ביפו
להלן תוצאות שלושת המכרזים שהסתיימו בשבוע שעבר, והצלבת התוצאות מול הערכותיו של אריה שפר
 מאת: אריה שפר
‏יום שני ‏07 ‏אפריל ‏2014.
הנכס ברחוב דודאים 6
הנכס ברחוב דודאים 6
שתף |
התפרסמו תוצאות שלושת מכרזי הנדל"ן האחרונים ביפו.
הפעם גם נצליב אותם יחד עם הערכותיו המוקדמות של אריה שפר מנדל"ן הים התיכון, לתוצאות מכרזים אלו.


1. מכרז חוזר למכירת מבנה תפוס, גגות וזכויות בניה, המוחזקים בידי פולש
בסיורים הקודמים למכרזים, שערכה חברת עמידר, הסתדרו חבורת תושבים מקומיים לכבוד המבקרים והקפידו לעשן נרגילה בכניסה לנכס.
הנרגילה כנראה עשתה את שלה, ולא נמצאה אף הצעה, עם פתיחת תיבות המכרזים הקודמים.
הפעם, לשם שינוי, לא הוצגה התנגדות מצד השכנים, והסיור עבר חלק.

להלן לשון המכרז, מס' עמ/618/2014:
חברת עמידר, מבקשת לקבל הצעות לרכישת זכויות בעלות בנכסים בת"א – יפו

גוש / חלקה ויחידה כתובת
פרטי הנכס המוצע
8999/14/1
רח' טולוז מס' 13,
ת"א-יפו
מוצעות זכויות בעלות בנכס בשטח של כ-61 מ"ר. , וכן צמידויות של גגות בשטח כולל של כ -  75 מ"ר וקרקע בשטח של כ - 142 מ"ר. הקרקע  מוחזקת ע"י מחזיק לא כדין.
נמכרות זכויות הבנייה בהיקף של עד כ - 168 מ"ר שטח עיקרי ושטחי  שירות בהיקף של עד  כ -  91 מ"ר.

הנכס ברח' טולוז 13
הנכס ברח' טולוז 13
מחיר מינימום
מחיר המינימום במכרז זה עמד בפעמים הקודמות על 1,650,000 ₪ בתוספת מע"מ.
לאחר מכן  עלה מעט המחיר ל- 1,675,200 ₪ בתוספת מע"מ.
כעת העניק המינהל הנחה קלה והמחיר עומד על  1,534,000 ₪ בתוספת מע"מ.

תאור הנכס
הנכס המוצע הינו בקומת קרקע, בשטח של כ- 61 מ"ר.
חלק מהגדר הצפונית נמצאת מחוץ לגבול החלקה ואינה נכללת בממכר.
חלקים מהנכס בצפון ובמערב בנויים מחוץ לקו בניין ומחוץ למבנה המקורי.
קרקע ט' מוחזקת ע"י צד ג' שלא כדין. כנגד המחזיק הוגשה תביעה משפטית.

פרטי הנכס
לנכס הצמידויות הבאות:
1. צמידות המסומנת בתשריט באות ד' המהווה גג בטון בשטח של כ- 26 מ"ר.
2. צמידות המסומנת באות ה' המהווה גג אסבסט בשטח של כ- 26 מ"ר.
3. צמידות המסומנת באות ו' המהווה גג רעפים בשטח של כ- 25 מ"ר.
4. צמידות המסומנת באות ט' המהווה קרקע בשטח של כ- 142 מ"ר.

זכויות בניה
נמכרות זכויות בנייה בהיקף של עד כ- 168 מ"ר שטח עיקרי ושטחי שירות בהיקף של עד כ- 91 מ"ר.
מימוש זכויות הבניה אפשרי על גג ד' וקרקע ט', או לחילופין על קרקע ט' בלבד.
עיריית ת"א תתנה את מימוש זכויות הבניה בחלקה במימוש משותף עם שאר בעלי הזכויות בחלקה, הריסת תוספות בניה ושיפוץ הבניה הקיימת.

ההערכה של אריה שפר
ההימור היה שהפעם כן תוגשנה הצעות לנכס זה.
צפי הצעות: 3 הצעות בתיבה.
הערכה מוקדמת להצעה הזוכה 1,670,000 ₪ בתוספת מע"מ


תוצאת המכרז בפועל
הוגשו  2 הצעות.
אחת בסך 1,565,000 ₪
וההצעה הזוכה ע"ס  1,610,000 ₪ בתוספת מע"מ של  אבו סייף מוחמד וסעיד דוח.


2. מכרז מס' עמ/619/2014 למכירת נכס קטן עם גג גדול וזכויות בניה

חברת עמידר, מבקשת לקבל הצעות לרכישת זכויות בעלות בנכסים בת"א – יפו

גוש / חלקה ויחידה כתובת
פרטי הנכס המוצע
7116/17/4
רח' הדודאים מס' 6 פינת רח' צנובר מס' 7,
ת"א-יפו
מוצעות זכויות בעלות בנכס בשטח של 37.34 מ"ר, וכן צמידויות גגות בשטח כולל של 126.52 מ"ר עפ"י צו הבית המשותף, תקנון מוסכם וכמפורט בחוברת המכרז.
כמו כן, נמכרות יתרת זכויות הבניה בחלקה עפ"י תב"ע 2660 ועפ"י תקנון מוסכם.

הנכס ברחוב דודאים 6
הנכס ברחוב דודאים 6
מחיר מינימום
מכרז זה פורסם ללא מחיר מינימום.
בדיעבד עמד מחיר השומה על 762,711 ₪ ומחיר מינימום על 572,034 ₪.

תאור הנכס
על החלקה בנויים שני מבנים ובהם חמש יחידות.
הנכס המוצע נמצא בקומה שניה במבנה מס' 1 בתשריט.
המבנה הינו מבנה לשימור עפ"י רשימות השימור של עיריית ת"א.
קיים תקנון מוסכם לבית המשותף (בחוברת המכרז).

לנכס הצמידויות הבאות:
1. גג מרוצף בשטח של 79.25 מ"ר - מסומן באות יב' בתשריט.
2. גג עץ בשטח של 9.93 מ"ר המסומן באות יד' בתשריט.
3. גג בטון בשטח של 37.34 מ"ר המסומן באות טו' בתשריט.
4. יתרת זכויות הבניה בחלקה ע"פ תב"ע 2660.

באחד הגגות מותקנת ארובה של השכן ביחידה שמתחת.

מה תהיינה תוצאות המכרז?
הביקור בנכס זה לא עבר בשקט. ממש לא.
בזמן הביקור הודיעה משפחה מקומית, המתגוררת בקומה שמתחת, שהנכס שייך להם ונלקח מהם במרמה ע"י עמידר.
לטענתם, איש לא יוכל לקנות את הנכס ולהנות ממנו.
טענה זו גובתה בתצוגת עצבים מרשימה ע"י מספר בני משפחה.
הביקור התאפשר לבסוף לזמן קצר ובחסות משטרתית מוגברת בלבד.

סוג כזה של מחאה מוריד באופן דרמטי את רמת העניין בנכס. משקיעים אינם מחפשים צרות, מצד אחד, ולא רוצים לפגוע במשפחה מקומית, מצד שני.
עם זאת, לאור האטרקטיביות של הנכס - דירת גג עם מרפסת גדולה, זכויות בניה ונוף לים - עדיין תוגשנה הצעות.

צפי הצעות:

3 הצעות (כולל אחת של יפואי ממוצא ערבי ואחת של יהודי שומר מצוות).
הערכה מוקדמת להצעה הזוכה: 840,000 ₪ בתוספת מע"מ.

תוצאות המכרז בפועל
הוגשו 3 הצעות.
2 הצעות ע"ס 458,880 ₪ ו- 612,790 ₪.
וההצעה הזוכה, הנמצאת הרבה הרבה מעל, של חברת בנין רענן תמ"א 38 רעננה בע"מ, שמענה עמוק בבני ברק החרדית, אשר שברה את הכלים ועמדה ע"ס 1,111,111 ₪ בתוספת מע"מ.
כנראה שלמציעים יש קטע עם הספרה 1, אולי משהו שקשור לעצת רבים, אך היא עלתה להם הרבה מאד כסף, במקרה זה.
נו, גם דנקנר לא ממש יצא כוכב מהעצות של הרנטגנים למיניהם...

לחוברת המכרז - לחצו כאן3. מכרז מס' עמ/620/2014 למכירת נכס קטן עם מחסן וצמידויות
חברת עמידר, מבקשת לקבל הצעות לרכישת זכויות בעלות בנכסים בת"א – יפו

גוש / חלקה ויחידה כתובת
פרטי הנכס המוצע
7073/28/4
רח' באר שבע מס' 20-22,
ת"א-יפו
מוצעות זכויות בעלות בנכס בשטח של 57.06 מ"ר ומחסן בשטח של 3.60 מ"ר, וכן צמידויות עפ"י צו הבית המשותף, תקנון מוסכם וכמפורט בחוברת המכרז.
כמו כן, נמכרות חלק היחסי של זכויות הבניה בחלקה עפ"י תקנון מוסכם.

הנכס ברחוב באר שבע 20-22
הנכס ברחוב באר שבע 20-22
מחיר מינימום
מכרז זה פורסם ללא מחיר מינימום.
בדיעבד עמדה השומה על 1,206,780 ₪ ומחיר המינימום לזכייה היה חצי - 603,390 ₪.

תאור הנכס
על החלקה בנוי מבנה אחד ובו 4 יחידות.
הנכס המוצע בקומת הקרקע, מסומן בתשריט כתת חלקה 4 בשטח כולל של 60.66 מ"ר.
קיים תקנון מוסכם לבית המשותף (בחוברת המכרז).

לנכס הצמידויות הבאות:
1. קרקע מקורה בשטח של 6.80 מ"רהמסומנת בתשריט באות י'.
2. גג פיברגלס בשטח של 9.97 מ"ר המסומן בתשריט באות יד'.
3. גג אסבסט בשטח של 55.61 מ"ר המסומן בתשריט באות יא'.
4. שירותים בשטח של 5.39 מ"ר המסומנים בתשריט באות יב'.
5. קרקע בשטח של 55.74 המסומנת בתשריט באות יז'.
6. גג אסבסט בשטח של 5.37 מ"ר המסומן בתשריט באות יח'.
7. יתרת זכויות הבניה בחלקה עפ"י תב"ע 2728.

המחסן המהווה חלק מהנכס - הרוס.
חלקים מהבנוי נמצאים מחוץ לקווי בניין.

מה תהיינה תוצאות המכרז?
הביקור בנכס עבר ללא בעיות. הנכס עצמו עם הרבה פוטנציאל לשיפוץ והשכרה או מגורים.
לא ברור אם כלכלי כרגע למצות את זכויות הבנייה במלואן.

לנכס זה אנו צופים ביקוש גבוה יחסית.
צפי הצעות: 11 הצעות, בחלוקה הרגילה של 3 הצעות באזור 500,000 ₪, עוד כמה עד המיליון ושלוש ארבע מעל מיליון.
הערכה מוקדמת להצעה הזוכה:  1,265,000 ₪ בתוספת מע"מ.

תוצאות המכרז בפועל
למכרז זה הוגשו 9 הצעות, לפי החלוקה הבאה:
2 הצעות בסך 63,162  ₪ ו- 131,500 ₪ של אנשים ששקועים עדיין במאה הקודמת.
5 הצעות באזור ה- 600,000 ₪ ו- 700,000 ₪.
הצעה אחת על 1,039,540 ₪ וההצעה הזוכה של מהא אבו טלב ע"ס 1,050,000 ₪  בתוספת מע"מ - לא מתחכם, אך זוכה, על חוט השערה, כמו שצריך.
רכישה מצויינת!

לחוברת המכרז - לחצו כאן


הכותב הינו הבעלים של משרד נדל"ן הים התיכון ביפו.
המשרד מציע שרותי יעוץ וליווי למעוניינים בזכיה במכרזים.

תגיות:   מכרזים ביפו   נדל"ן ביפו   נדל"ן הים התיכון   אריה שפר  

תגובות  לכתבה זו 0 תגובות  
תגובה לכתבה
שלחו כתבה
הדפסת כתבה
לקהל קוראינו - קטגורית המכרזים עברה כתובת
המגרש ברחוב יפת 133
העתירה המנהלית שגרמה להקפאת המכרז ברחוב יפת 133 נמחקה, צו הביניים בוטל והתנאים השתנו, אך הלקוחות הצביעו ברגליים
    
כתבה תמונה             
כתבו לנו |  תקנון האתר |  פרסמו אצלנו |  מפת אתר |  קישורים |  כתבים מובילים |