‏שבת ‏13 ‏אפריל ‏2024
הים התיכון
 
המישלמה
 
מפת יפו
 
פורטל יפו  עסקים ביפו  חמישה מכרזי נדל"ן חדשים ביפו
חמישה מכרזי נדל"ן חדשים ביפו
חברת עמידר פרסמה חמישה מכרזי נדל"ן חדשים ביפו, רובם ככולם מתאימים ליזם/משקיע קטן, מה שמבטיח הרבה מאד מתעניינים.
להלן פרטים מלאים על מכרזים אלו.
 מאת: אריה שפר
‏יום ראשון ‏13 ‏אפריל ‏2014.
הנכס ברחוב יפת 70
הנכס ברחוב יפת 70
שתף |
 
1. מכרז עמ/629/2014  למכירת נכס קטן במרתף ברחוב יפת
גוש / חלקה ויחידה + כתובת
פרטי הנכס המוצע
9008/34/1
רח' יפת מס' 70, ת"א-יפו
מוצעות זכויות בעלות בנכס  בשטח של 39.20 מ"ר, וכן צמידות עפ"י צו הבית המשותף, תקנון מוסכם וכמפורט בחוברת המכרז.

הנכס ברחוב יפת 70
הנכס ברחוב יפת 70
מחיר מינימום
מכרז זה פורסם ללא מחיר מינימום.
במקביל להצעות במכרז תוגש גם מעטפה אטומה אשר תכלול את שומת שמאי המזמינה.
הצעה אשר לא תגיע ל- 80% מהשומה שהוגשה בפני הוועדה, לא תוכרז כזוכה, גם אם זו ההצעה הגבוה ביותר.

פרטי  הממכר
על החלקה בנוי מבנה אחד ובו 3 יח"ד.
הנכס המוצע הינו בקומת מרתף. ושטחו 39.2 מ"ר.
לנכס מוצמדות מדרגות בשטח של 3 מ"ר.

תאריך הביקור בנכס
הביקור בנכס ייערך ביום ב' 19.5.14 בשעה 10:00.

מועד אחרון להגשת הצעות
המועד האחרון להגשת הצעות הינו יום ג' 10.6.14 בשעה 13:00.

לחוברת המכרז המלאה - לחצו כאן

 
2. מכרז עמ/630/2014  למכירת נכס קטן עם צמידויות ברחוב עבד אל גני
גוש / חלקה ויחידה + כתובת
פרטי הנכס המוצע
7023/95/2
רח' עבד אל גני מס' 10, ת"א-יפו
מוצעות זכויות בעלות בנכס בשטח של 34.42 מ"ר, וכן צמידות עפ"י צו הבית המשותף, תקנון מוסכם וכמפורט בחוברת המכרז.

המבנה ברחוב עבד אל גני 10
המבנה ברחוב עבד אל גני 10
מחיר מינימום
מחיר  מינימום במכרז זה עומד על 195,500 ₪ בתוספת מ"עמ.

פרטי  הממכר
על החלקה בנוי מבנה אחד ובו 9 יח"ד.הנכס המוצע הינו בקומת הקרקע בשטח של 34.42 מ"ר.
לנכס מוצמד גג אסבסט בשטח של 7.20 מ"ר.

תאריך הביקור בנכס
הביקור בנכס ייערך ביום ב' 19.5.14 בשעה 10:45.

מועד אחרון להגשת הצעות
המועד האחרון להגשת הצעות הינו יום ג' 10.6.14 בשעה 13:00.

לחוברת המכרז המלאה - לחצו כאן


3. מכרז עמ/631/2014  למכירת נכס קטן עם צמידויות של גג ומרפסת בגבעת עליה
גוש / חלקה ויחידה + כתובת
פרטי הנכס המוצע
7428/12/5
רח' הסנה מס' 6 פינת  רח' געש מס' 14, ת"א-יפו
מוצעות זכויות בעלות בנכס  בשטח של כ-59 מ"ר, וכן צמידויות של גג בשטח של כ -  65 מ"ר ומרפסת בשטח של כ - 7 מ"ר כמפורט בחוברת המכרז.

הנכס בשכונת גבעת עליה
הנכס בשכונת גבעת עליה
מחיר מינימום
מחיר  מינימום במכרז זה עומד על 574,500 ₪ בתוספת מ"עמ.

פרטי  הממכר
על החלקה בנוי מבנה אחד ובו 5 יח"ד.
הנכס המוצע הינו בקומת גג ושטחו 59 מ"ר.
לנכס מוצמד גג בשטח של כ- 65 מ"ר ומרפסת בשטח של כ- 7 מ"ר.
לא נמכרות זכויות בניה בממכר.

תאריך הביקור בנכס
הביקור בנכס ייערך ביום ב' 19.5.14 בשעה 11:30.

מועד אחרון להגשת הצעות
המועד האחרון להגשת הצעות הינו יום ג' 10.6.14 בשעה 13:00.

לחוברת המכרז המלאה - לחצו כאן


4. מכרז עמ/632/2014  למכירת גגות עם זכויות בנייה בלב יפו גג
גוש / חלקה ויחידה + כתובת
פרטי הנכס המוצע
7073/42/6
רח' איסקוב מס' 5, ת"א - יפו
מוצעות זכויות בעלות בנכס בשטח של כ-2 מ"ר, וכן צמידויות של גגות בשטח כולל של כ - 228 מ"ר.
כמו כן, נמכרות זכויות בנייה בהיקף של עד כ - 211 מ"ר שטח עיקרי, כ- 53 מ"ר ושטחי  שירות וכ- 50 מ"ר שטחי שירות למימוש בסבירות נמוכה.

הנכס ברחוב איסקוב
הנכס ברחוב איסקוב
מחיר מינימום
מחיר  מינימום במכרז זה עומד על 922,000 ₪ בתוספת מע"מ.

פרטי  הממכר
הנכס המוצע הינו בקומת הקרקע ושטחו כ- 2 מ"ר.
לנכס הצמידויות הבאות:
גג בטון בשטח של כ- 92 מ"ר.
גג בטון בשטח של כ- 12 מ"ר.
גג בטון בשטח של כ- 105 מ"ר.
זכויות בניה בהיקף של עד כ- 211 מ"ר שטח עיקרי, כ- 53 מ"ר שטחי שירות וכ- 50 מ"ר שטחי שירות נוספים, למימוש בסבירות נמוכה.

המבנה הוכרז ע"י עיריית ת"א כמבנה מסוכן - צו 3.
יש צדדים שלישיים העושים שימוש בנכס ללא אישור המזמינה (עמידר).

תאריך הביקור בנכס
הביקור בנכס ייערך ביום ב' 19.5.14 בשעה 12:15.

מועד אחרון להגשת הצעות
המועד האחרון להגשת הצעות הינו יום ג' 10.6.14 בשעה 13:00.

לחוברת המכרז המלאה - לחצו כאן


5. מכרז עמ/633/2014  למכירת גג לבנייה בשדרות ירושלים
גוש / חלקה ויחידה + כתובת
פרטי הנכס המוצע
11 ב'/7046/14
שד' ירושלים מס' 117,
ת"א - יפו
מוצעות זכויות חכירה עפ"י תשריט בגג בשטח של כ- 131 מ"ר וזכויות הבניה בהיקף של עד כ - 119 מ"ר שטח עיקרי, שטחי שירות בהיקף של עד כ - 12 מ"ר, שטח עיקרי למימוש בסבירות נמוכה בהיקף של עד כ - 51 מ"ר וכן שטחי שירות למימוש בסבירות נמוכה בהיקף של עד כ - 93 מ"ר כמפורט בחוברת המכרז.
המכר הינו בניגוד לצו הבית המשותף ותקנון מוסכם.

הנכס בשדרות ירושלים 117
הנכס בשדרות ירושלים 117
מחיר מינימום
מחיר המינימום במכרז זה עומד על 587,000 ₪ בתוספת מע"מ.

פרטי  הממכר
הזכויות הנכס הינן חכירה.
הנכס המוצע מהווה גג בשטח של כ- 131 מ"ר עם זכויות בניה כמפורט:
עד כ- 119 מ"ר שטחים עיקריים.
כ- 12 מ"ר שטחי שירות.
כ- 51 מ"ר  שטחין עיקריים למימוש בסבירות נמוכה.
כ- 93 מ"ר שטחי שירות למימוש בסבירות נמוכה.

המכר הינו בניגוד לצו הבית המשותף ותקנון מוסכם.
קיים מעבר/פתח בין חלקה האחורי של תת חלקה 11 (המוחזק ע"י צד שלישי), לבין הממכר ועל הזוכה לדאוג לאטימת מעבר/פתח, על כל המשתמע מכך.

תאריך הביקור בנכס
הביקור בנכס ייערך ביום ב' 19.5.14 בשעה 13:00.

מועד אחרון להגשת הצעות
המועד האחרון להגשת הצעות הינו יום ג' 10.6.14 בשעה 13:00.


הכותב הינו בעלים של רשת נדל"ן הים התיכון ביפו.
המשרד מספק שירותי יעוץ למכרזים.

תגיות:   מכרזים ביפו   נדל"ן ביפו   נדל"ן הים התיכון   אריה שפר  

תגובות  לכתבה זו 0 תגובות  
תגובה לכתבה
שלחו כתבה
הדפסת כתבה
החברה מס' 1 לשיווק מגרשים ונכסים מורכבים
לקהל קוראינו - קטגורית המכרזים עברה כתובת
    
כתבה תמונה             
כתבו לנו |  תקנון האתר |  פרסמו אצלנו |  מפת אתר |  קישורים |  כתבים מובילים |