‏יום רביעי ‏22 ‏מאי ‏2024
הים התיכון
 
המישלמה
 
מפת יפו
 
פורטל יפו  עסקים ביפו  מכרז להפעלת נכס ביפו העתיקה
מכרז להפעלת נכס ביפו העתיקה
הזמנה להציע הצעות להפעלת נכס ביפו העתיקה בהליך דו-שלבי
 מאת: מערכת הפורטל
‏יום ראשון ‏02 ‏נובמבר ‏2014.
כיכר קדומים יפו
כיכר קדומים יפו
שתף |
 
הזמנה להציע הצעות להפעלת נכס ביפו העתיקה בהליך דו-שלבי
 
1. החברה לפיתוח יפו העתיקה בע"מ (להלן - "החברה") מזמינה את הציבור להציע הצעות להפעלת נכס בכיכר קדומים ביפו העתיקה. מדובר בגלריה הבנויה בסגנון ייחודי טיפוסי למקום, והיא תימסר למפעיל במצבה as is והשימוש בה יהיה בהתאם למותר על-פי כל דין ובכפוף לקבלת כל האישורים וההיתרים כחוק (להלן - "הגלריה" או "הנכס").
 
2. תקופת ההפעלה לפי ההסכם תהיה שנה. לחברה הזכות הבלעדית להאריך את התקופה לתקופה או תקופות נוספות ובלבד שסך תקופות ההארכה לא יעלה על תקופה של 4 שנים, ובסך הכל 5 שנים, והכל כמפורט במסמכי ההליך.
 
3. ההצעות בהליך יתייחסו לשימוש המוצע בנכס וכן לגובה דמי השימוש החודשיים המוצעים.  השימושים המותרים יהיו בהתאם לייעוד המקום קרי: עסק בתחום התיירות ו/או תרבות ו/או אמנות (כגון: סטודיו לאמן ו/או למעצב/ גלריה לאומנות/ בית קפה), השימוש המוצע יהא טעון אישור של החברה כי מדובר בשימוש מותר, מציעים יהיו רשאים להציע מספר שימושים מותרים וחלופיים לנכס ובלבד שבפועל, ייעשה במקום שימוש אחד.
 
4. על המציע להיות בעל ניסיון מוכח בהפעלת עסק מסוג השימוש (או השימושים במקרה שבו הציע מספר שימושים חלופיים) שהוא מציע להפעיל בנכס.
 
5.  ניתן לראות את הנכס ולקבל את מסמכי ההליך בימים א'-ה' בין השעות 10:00-16:00 בין התאריכים 19.10.14 עד ה- 6.11.14 בתאום מראש בטלפון  6828006 - 03. לא מוטלת על המציעים החובה לראות את הנכס.
 
6.  את ההצעה יש להגיש בשתי מעטפות נפרדות כמפורט במסמכי ההליך על-גבי טופס הצעה מלא וחתום הכולל את הסכם השימוש חתום על-ידי המציע, במשרדי החברה לא יאוחר מיום 9.11.14 בשעה 12:00, החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לדון בהצעות שתוגשנה לאחר המועד הזה.
 
7. כמפורט במסמכי ההליך, מדובר בהליך דו שלבי המורכב משקלול רכיב האיכות (60%) ורכיב המחיר (40%).
8. מובהר בזה כי ההליך לבחירת ההצעה הזוכה אינו מכרז, על כל הכרוך בכך.
9. החברה שומרת לעצמה את הזכות לחזור בה מהזמנה זו, להאריך את המועד להגשת הצעות, לפרסם הזמנה חדשה, לקיים תחרות או לנקוט בכל הליך שתמצא לנכון.
10. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי ההליך וההסכם, האמור במסמכי ההליך וההסכם יגבר.
11. מודעה זו מנוסחת בלשון זכר, מטעמי נוחות בלבד, והיא מופנית לכל אחד ואחת.
 
סמטת מזל דגים 17, יפו העתיקה, טלפון: 03-6828006

תגיות:   מכרז ביפו   יפו העתיקה   עסקים ביפו   חנויות ביפו העתיקה   נכסים ביפו העתיקה  

תגובות  לכתבה זו 0 תגובות  
תגובה לכתבה
שלחו כתבה
הדפסת כתבה
החברה מס' 1 לשיווק מגרשים ונכסים מורכבים
לקהל קוראינו - קטגורית המכרזים עברה כתובת
    
כתבה תמונה             
כתבו לנו |  תקנון האתר |  פרסמו אצלנו |  מפת אתר |  קישורים |  כתבים מובילים |