‏שבת ‏28 ‏מאי ‏2022
הים התיכון
 
המישלמה
 
מפת יפו
 
פורטל יפו  עסקים ביפו  פורסמו תנאי חידוש החכירה בי. העתיקה
פורסמו תנאי חידוש החכירה בי. העתיקה
לאחר תקופה ארוכה בה עצרו תושבי יפו העתיקה את נשימתם, בהמתנה להחלטת חפ"י (החברה לפיתוח יפו העתיקה) לגבי תנאי חידוש החכירות במתחם, התפרסמו התנאים החדשים במלואם.
 מאת: אריה שפר
‏יום רביעי ‏24 ‏דצמבר ‏2014.
חכירה ביפו העתיקה
חכירה ביפו העתיקה
שתף |
 
לאלו שאינם מכירים היטב החומר, נספר כי כל מתחם יפו היה חרב כמעט לחלוטין בשנות השישים של המאה הקודמת.
קיימת הבחנה משמעותית בין נכסים המשמשים למגורים בעיקר, לנכסים המוגדרים כמסחריים, שהסכום הנדרש עבור חידוש החכירה בנכסים המסחריים גדול פי כמה וכמה מאלו המשמשים בעיקר למגורים ולגלריות אמנים
לאחר שהוחלט על שיקום המקום נכנסו אליו אמנים רבים, ביניהם גם דן בן אמוץ ושלל דמויות ציוריות אחרות, אשר שיפצו את הבתים העתיקים והפכו אותם לסדנאות אמנות וגלריות.
החברה לפיתוח יפו העתיקה חכרה את הקרקע לכמאה שנים, חלקה מהדינה וחלקה מהכניסה, והחכירה אות בחכירת משנה לדיירי העיר העתיקה.
חכירה ראשונה היתה ל- 49 שנה, עם אופציה לחדוש, אך ללא תנאים מוגדרים לגבי התקופת האופציה.
כעת חלפה תקופת החכירה הראשונה אצל חלק מהנכסים ביפו העתיקה והאחרים – קרובים לסיום.

תנאים מיוחדים נוספים במתחם יפו העתיקה הינם תשלום דמי חכירה שנתיים, תשלום דמי הסכמה במכירת נכס, תשלום אחוז נכבד מדמי שכירות המתקבלים על נכסים וכן חובה להוכחת זיקה לאמנות, מול ועדה של חפ"י.
 
תנאי החכירה
עם חתימת הסכם החכירה החדש, ישלם החוכר לחברה את הסכום החד-פעמי ואת הסכום השנתי לשנת החכירה הראשונה, בצירוף הפרשי הצמדה ומע"מ.
בגדול, ניתן לומר כי קיימת הבחנה משמעותית בין נכסים המשמשים למגורים בעיקר, לנכסים המוגדרים כמסחריים, שהסכום הנדרש עבור חידוש החכירה בנכסים המסחריים גדול פי כמה וכמה מאלו המשמשים בעיקר למגורים ולגלריות אמנים.
הסכום החד-פעמי והסכום השנתי יחושבו מסכום השווי בהתאם לפירוט בהמשך, לפי מטרת החכירה ובהתאם לשטח המוחכר

התמורה עבור חידוש החכירה בנכסי מגורים מוגדרת לפי שלוש קטגוריות עיקריות, התלויות בתקופת הזמן שנותרה לחכירה הראשונית.
1.      חוכר שהחכירה שלו במוחכר חודשה לתקופת החכירה החדשה שנתיים או פחות לפני תום תקופת החכירה המקורית, ישלם סכום חד-פעמי בשיעור 27.4% מסכום השווי, בתוספת סכום שנתי בשיעור 0.5% מסכום השווי;
2.      חוכר שהחכירה שלו במוחכר חודשה לתקופת החכירה החדשה יותר משנתיים לפני תום תקופת החכירה המקורית ולא יותר מארבע שנים (כולל), ישלם סכום חד-פעמי בשיעור 19.3% מסכום השווי, בתוספת סכום שנתי בשיעור 0.5% מסכום השווי;
3.      חוכר שהחכירה שלו במוחכר חודשה לתקופת החכירה החדשה יותר מארבע שנים לפני תום תקופת החכירה המקורית, ישלם סכום חד-פעמי בשיעור 15.3% מסכום השווי, בתוספת סכום שנתי בשיעור 0.5% מסכום השווי.
הסכום הנדרש לחידוש החכירה בנכסים מסחריים גבוה פי כמה, ויעמוד על לא פחות מ 81.9% בחידוש חכירה במוחכר שמטרת החכירה בו היא למסחר לסוגיו. גם כאן יהיה תשלום שנתי של 0.5% דמי חכירה.
קביעת סכום השווי
במקרה שלא יחודש חוזה החכירה, יהיה על החוכר לפנות את המוחכר בתום תקופת החכירה המקורית
חפ"י מאפשרת לחוכרים לבחור שני שמאים מתוך רשימה שפורסמה, אך לא לפנות אליהם ישירוץ החוכרי יוכלו להעביר אליהם מסמכים רלוונטיים לדעתם, דרך חפ"י.
כל אחד מהשמאים יעביר לחפ"י את הערכת השווי שלו.
במידה והפער בין הההערכות לא יעלה על 15%, ייקבע השווי בממוצע ההערכות.
היה והפער גדול יותר, יבחר החוכר שמאי שלישי ומכריע מתוך אותה רשימת שמאים.
אם תהיה הערכת השמאי המכריע גבוהה משתי ההצעות, תבחר ההערכה הגבוהה מבין שתיים הראשונות, ואם נמוכה משתי ההערכות – תבחר ההערכה הנמוכה משתי ההערכות הראשונות.
 
מה יקרה במידה ולא תחודש החכירה
אם החוכר לא פעל לחידוש החכירה בהתאם להוראות מדריך זה, בסדר הפעולות שנקבע במדריך ובלוח הזמנים שנקבע בו, יראו אותו כמי שאינו מעוניין בחידוש החכירה במוחכר, וכל מה שנעשה לצורך חידוש החכירה עד לאותו מועד, יהיה מחוסר תוקף וכאילו לא נעשה כלל מלכתחילה, ותשלומים שהחוכר שילם לצורך התהליך עד לאותו מועד, לא יוחזרו.
במקרה כזה, יהיה על החוכר לפנות את המוחכר בתום תקופת החכירה המקורית ולפעול בהתאם לקבוע בהסכם החכירה המקורי, על כל הכרוך בכך והמשתמע מכך.

תגיות:   אריה שפר   יפו העתיקה   נדל"ן ביפו   חכירות ביפו   נדל"ן הים התיכון   דירות ביפו העתיקה  

תגובות  לכתבה זו 0 תגובות  
תגובה לכתבה
שלחו כתבה
הדפסת כתבה
החברה מס' 1 לשיווק מגרשים ונכסים מורכבים
לקהל קוראינו - קטגורית המכרזים עברה כתובת
    
כתבה תמונה             
כתבו לנו |  תקנון האתר |  פרסמו אצלנו |  מפת אתר |  קישורים |  כתבים מובילים |