‏שבת ‏13 ‏אפריל ‏2024
הים התיכון
 
המישלמה
 
מפת יפו
 
פורטל יפו  עסקים ביפו  מכרז חוזר למגרש ביפת 133
מכרז חוזר למגרש ביפת 133
לאחר שבמכרז הקודם הוגשה עתירה מנהלית שגרמה להקפאת המכרז, צו הביניים בוטל והתנאים השתנו. למרות זאת לא הוגשה אף הצעה. כעת שוב יוצא המכרז לשוק
 מאת: אריה שפר
‏יום שלישי ‏30 ‏יוני ‏2015.
המגרש ברחוב יפת 133
המגרש ברחוב יפת 133
שתף |
 
לאחר שלא הוגשה אף הצעה למגרש ברחוב יפת 133, אותו מכרז שהוקפא בצו בית המשפט ושב לבסוף לשיווק, יוצא המגרש למכרז נוסף
מכרז עמ/680/2014  למכירת מגרש גדול עם זכויות בנייה בלב רחוב יפת
גוש / חלקה ויחידה + כתובת
פרטי הנכס המוצע
7047/119,120,159
רח' יפת מס' 133, ת"א-יפו
מוצעות זכויות בעלות במגרש תכנוני עפ"י תב"ע 2563 בשטח של 771 מ"ר. כמו כן נמכרות זכויות בניה בהיקף של כ - 1,233 מ"ר שטחים עיקרים, שטחי שירות בשטח של כ - 269 מ"ר ושטחים למרתפים בשטח של כ - 617 מ"ר.
 

המגרש ברחוב יפת 133
המגרש ברחוב יפת 133
מחיר מינימום
מחיר  המינימום במכרז זה נותר כשהיה -  10,210,000 ₪ בתוספת מע"מ.

פרטי  הממכר
הנכס מהווה מגרש תכנוני עפ"י תב"ע 2563 בשטח של 771 מ"ר, לרבות זכויות בניה בהיקף של 1,233 מ"ר שטחים עיקריים, שטחי שירות בשטח של 269 מ"ר ושטחים למרתפים בשטח של 617 מ"ר.
חלקים מחלקות 119 ו- 159 בגוש 7047 מיועדים להפקעה על פי התכנית ואף נרשמה הערה בדבר סעיף 19 בלשכה לרישום מקרקעין.
בחלקים מהמגרש נעשים שימושים שלא כדין ע"י צדדים שלישיים.
בחלק מהמגרש (בחלקה 120) ישנה חצר בשטח של כ- 194 מ"ר אשר מוחזקת בדיירות מוגנת מכוח פסק דין ע"י שני דיירים מוגנים מהבניין הסמוך למגרש.
מימוש זכויות הבנייה יהיה, בין היתר, בכפוף לביצוע איחוד וחלוקה בהתאם לתכנית.

התיקון בתנאי המכרז - בסעיף 2.8 - כפי שבוצע במכרז הקודם
"ידוע לזוכה/מציע, כי בחלק מהמגרש (בחלקה 120) קיימת חצר אשר מוחזקת בדיירות מוגנת מכח פסק דין ע"י שני דיירים מוגנים מהבניין הסמוך למגרש (להלן: "החצר המוגנת").
במסגרת פסק-הדין נקבע, כי החצר המוגנת הינה בהתאם לתשריט שצורף להליך המשפטי.
על אף שהתשריט המקורי לא בנמצא הרי שבהתאם למסמכים שונים בתיק (לרבות צילום תשריט), שטח החצר המוגנת הינו   כ- 194 מ"ר.
שטח החצר המוגנת מסומן באופן מקורב בתשריט המצ"ב.
ידוע לזוכה/מציע, כי גבולותיה המחייבים של החצר המוגנת הינם  על פי פסק-הדין, וכי הסימון ע"ג התשריט המצ"ב הינו מקורב בלבד.
עוד ידוע לזוכה/מציע, כי הדיירים המוגנים ו/או חלקם טוענים ששטח החצר המוגנת הינו 295 מ"ר.
הזוכה/מציע לא יבוא בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המזמינה בעניין זה, לרבות באם יתברר כי גבולות החצר המוגנת שונים מאלה המצויינים בפסק הדין".

תאריך הביקור בנכס
הביקור בנכס ייערך בתאריך  3.8.15 בשעה 10:30

תאריך אחרון להגשת הצעות
המועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה הינו  1.9.13

לכתבה על סיור המכרזים שעבר בנכס - לחצו כאן

לחוברת המכרז הקודמת - לחצו כאן

למפות המכרז - לחצו כאן
הכותב הינו בעלים של רשת נדל"ן הים התיכון ביפו.
המשרד מספק שירותי יעוץ למכרזים.

תגיות:   מכרזים ביפו   נדל"ן ביפו   נדל"ן הים התיכון   אריה שפר  

תגובות  לכתבה זו 0 תגובות  
תגובה לכתבה
שלחו כתבה
הדפסת כתבה
החברה מס' 1 לשיווק מגרשים ונכסים מורכבים
לקהל קוראינו - קטגורית המכרזים עברה כתובת
    
כתבה תמונה             
כתבו לנו |  תקנון האתר |  פרסמו אצלנו |  מפת אתר |  קישורים |  כתבים מובילים |