‏יום שני ‏25 ‏ינואר ‏2021
הים התיכון
 
המישלמה
 
מפת יפו
 
פורטל יפו  עסקים ביפו  תוצאות מכרזי נדל"ן ביפו
תוצאות מכרזי נדל"ן ביפו
התפרסמו תוצאות מכרזים למגרשים ודירות ביפו
 מאת: אריה שפר
‏יום חמישי ‏16 ‏דצמבר ‏2010. צילומים: פורטל יפו
המבנה ברחוב גר צדק 12, יפו
המבנה ברחוב גר צדק 12, יפו
שתף |
המכרזים שפרסמה חברת עמידר לפני כחודש, ברחבי יפו, כללו  דירות, מגרשים וגגות עם זכויות בניה.
סיור המכרזים לא עבר בשקט - התושבים התנגדו וניתן היה להציג חלק מהנכסים רק בחסות כוחות משטרה שהוזעקו למקום.

להלן תוצאות ששת המכרזים:
 
1.      מכרז עמ/698/2010 למכירת גגות וזכויות בניה 
גוש / חלקה וכתובת
פרטי הנכס המוצע
7073/36/7
רח' גר צדק מס' 12,
ת"א-יפו
מוצעות זכויות בעלות במחסן (הרוס) בשטח של 9.00 מ"ר וכן גגות בשטח כולל של 89.50 מ"ר עפ"י צו הבית המשותף.
נמכרות זכויות בניה עפ"י תקנון הבית המשותף.
 
המבנה ברחוב גר צדק 12, יפו
המבנה ברחוב גר צדק 12, יפו
מכרז זה פורסם ללא מחיר מינימום.
על החלקה בנוי מבנה אחד בן 8 יח"ד.
הנכס המוצע למכירה מהווה מחסן הרוס בקומה א', מעל קומת קרקע.
הנכס משווק ללא תשתית למים/חשמל/ביוב.
ההצמדות הנמכרות יחד עם הנכס הן גג בשטח 9 מ"ר ועוד גג בשטח של 80.50 מ"ר.
המחסן עצמו והגג שמעליו נהרסו בפועל ואינם קייימים, למרות שהם מופיעים בצב"מ.
קיים תקנון מוסכם לבית המשותף.

תוצאת המכרז 
מחיר המינימום הסמוי היה 100,000 ש"ח.
למכרז זה הוגשה הצעה אחת בלבד, של אודליה בריזמן, ע"ס 50,000 ש"ח, אשר זכתה, היות והגיעה ל- 50% נהערך הקובע.
הדייר שגר מתחת לגג התלונן בזמן הסיור כי הוא היה יוזם הוצאת הגג למכרז, היות ורצה לבנות שם דירה לבתו.
נראה כי חלומו התגשם והיא אכן רכשה את הגג במחיר נוח.
אנו מאחלים למשפחה שנים של מגורים טובים יחדיו.

2.      מכרז עמ/699/2010 למכירת דירה וצמידויות 
גוש / חלקה וכתובת
פרטי הנכס המוצע
7047/42/1
רח' מאור עיניים מס' 12,
ת"א-יפו
מוצעות זכויות בעלות בדירה בשטח של 59.43 מ"ר וכן צמידויות עפ"י צו הבית המשותף.
 
המבנה ברחוב מאור עיניים 12 יפו
המבנה ברחוב מאור עיניים 12 יפו
על החלקה בנוי מבנה אחד בן 5 יח"ד.
הנכס המוצע למכירה הינו דירת מגורים בשטח של 59.43 מ"ר.
לנכס הצמידויות הבאות:
* קרקע (א') בשטח 27.76 מ"ר.
* גג (ב') בשטח של 36.80 מ"ר.
* גג (ג') בשטח של 18.72 מ"ר.
* גג (ד') בשטח של 5.72 מ"ר.
לא נמכרות זכויות בניה בעסקה זו.
מכרז זה פורסם עם מחיר מינימום של 299,000₪ .

תוצאת המכרז
בזמן סיור המכרזים נעמדו בני המשפחה והשכנים בכניסה, ולא אפשרו ביקור בנכס.
רק לאחר מסע פשרות בראשות סמואל השוטר, התאפשרה הצגה חלקית של הנכס.
למכרז זה הוגשו 4 הצעות קרובות אחת לשניה, בסכומים של 321,000, 350,000, 371,000 
וההצעה הזוכה של אבו עדס חסן ע"ס 380,000 ש"ח.
לאור העובדה שהזוכה הוא ערבי, נראה כי לא תתחוללנה מהומות נוספות בכתובת זו.


3.      מכרז עמ/700/2010 למכירת מחסן, קרקע וזכויות בניה 
גוש / חלקה וכתובת
פרטי הנכס המוצע
7047/22/3
שד' חב"ד מס' 26,
ת"א-יפו
מוצעות זכויות בעלות במחסן (הרוס ) בשטח של 9.00 מ"ר וכן קרקע  בשטח של 250.00 מ"ר עפ"י צו הבית המשותף.
נמכרת יתרת זכויות הבניה בחלקה למעט 104 מ"ר עפ"י תקנון הבית המשותף.
 
שד' חב"ד 26, יפו
שד' חב"ד 26, יפו
על החלקה בנוי מבנה אחד בן 3 יח"ד.
הנכס המוצע למכירה הינו מחסן הרוס בקומת הקרקע, בשטח של 9.00 מ"ר.
יחד עימו נמכרות ההצמדות הבאות:
* גג (ז') בשטח של 11.50 מ"ר.
* קרקע (ו') בשטח של 250 מ"ר.
קיימת פלישה למכס מכיוון חלקה 23 בצד מערב.
מכרז זה פורסם ללא מחיר מינימום. 

תוצאת המכרז
הערכת השמאי הסמויה היתה  כ- 900,000 ש"ח.
למכרז זה הוגשו 3 הצעות, ע"ס 671,500, 750,000 ו- 1,150,000 ש"ח.
ההצעה הזוכה היא דווקא ההצעה האמצעית, ע"ס 750,000 ש"ח של גרבוע מאהר.

4.      מכרז עמ/701/2010 למכירת גג עם זכויות בניה 
גוש / חלקה וכתובת
פרטי הנכס המוצע
7022/17/6
רח' שערי ניקנור מס' 42,
ת"א-יפו
מוצעות זכויות בעלות בדירה ו – 2 מחסנים  בשטח  כולל של 23.20 מ"ר וכן צמידויות עפ"י צו הבית המשותף.
 
על החלקה בנויים שני מבנים ובהם 7 יח"ד.
הנכס הנמכר הינו דירת מגורים ו- 2 מחסנים בקומת הקרקע במבנה מספר 1, בשטח כולל של 23.30 מ"ר.
יחד עימו נמכרות ההצמדות הבאות:
* גג (ז') בשטח של 1.70 מ"ר.
* גג (ח')בשטח של 5.00 מ"ר.
* צמידות משותפת עם תת חלקה 7 – משטח (כ"') בשטח של 11.10 מ"ר.
שני המחסנים הוסבו לשימוש כחדר שירותים ומטבח.
בעסקה זו לא נמכרות זכויות בניה כלשהן.
מכרז זה פורסם ללא מחיר מינימום.

תוצאת המכרז
נדרשו כוחות משטרה ויס"מ על מנת לאפשר הצגה של נכס זה, עקב התנגדות השכנים, שהנכס ממש נמצא צמוד ובתוך ביתם.
מחיר המינימום הסמוי היה כ- 150,000 ש"ח.
הוגשו 6 הצעות למכרז זה, לפי הפרוט הבא:
110,000, 170,000, 171,000, 180,000, 210,000
וההצעה הזוכה בפוטו פיניש ממש, של השכנים הצמודים - פואד זיינב, ע"ס 215,000 ש"ח.
סוף טוב מבחינת המשפחה, בדרמה זו.
יהיה עליהם לדוג לא מעט דגים, כדי לשלם את התמורה...

5.     מכרז עמ/702/2010 למכירת דירה קטנה ברחוב יפת עם גגות וזכויות בניה 
גוש / חלקה וכתובת
פרטי הנכס המוצע
9006/6/4
רח' יפת מס' 234,
ת"א-יפו
מוצעות זכויות בעלות בנכס  בשטח של 12.10 מ"ר וכן גגות   בשטח  כולל של 178.26 מ"ר עפ"י צו הבית המשותף.
נמכרת יתרת זכויות הבניה בחלקה למעט 4.60 מ"ר עפ"י תקנון הבית המשותף.
 
הבניין ברחוב יפת 234, יפו
הבניין ברחוב יפת 234, יפו
על החלקה בנוי מבנה אחד בן 4 יח"ד.
הנכס הנמכר (תת חלקה 4) הינו בשטח של 12.10 מ"ר, נמצא בקומה שנייה ונרשם על חלקת משנה 124/4 בגוש 7044 טרם הליך ההסדר.
לנכס ההצמדות הבאות:
* גג (ז) בשטח של 16.00 מ"ר.
* גג (ו') בשטח של 162.26 מ"ר.
קיים פסק דין לפיו הדיירים האחרים בבניין יחזיקו במפתח ויאפשרו לחברת עמידר גישה בכל עת לנכס.
נמכרו עם הנכס יתרת זכויות הבניה בנכס, למעט 4.60 מ"ר הצמודות לתת חלקה 2 כזכות לבניית מחסן.
מימוש זכויות הבניה מחייב שיפוץ הבניין באחריות ועל חשבון הזוכה.
ייתכן ולצורך מימוש זכויות הבניה יידרשו הקלה בגובה והקלה בתכסית הגג.
מכרז זה פורסם ללא מחיר מינימום.

תוצאת המכרז
מכרז זה עבר בשקט וללא שום התנגדויות.
שומת הגג הסמויה היתה כ- 400,000 ש"ח.
5 הצעות הוגשו למכרז, ואלו הן:
350,000, 420,000, 450,000, 535,000 וההצעה הזוכה של גרבוע מאהר ע"ס 700,000 ש"ח בדיוק.
עוד זכיה של מאהר, שגם זכה בנכס ברחוב חב"ד 26.
ברכות לזוכה.

6.      מכרז עמ/703/2010 למכירת בית ברחוב השחף 
גוש / חלקה וכתובת
פרטי הנכס המוצע
9006/23/1
רח' השחף מס' 4,
ת"א-יפו
מוצעות זכויות בעלות בדירה בשטח של 222.26 מ"ר וכן צמידויות עפ"י צו הבית המשותף.
הנכס תפוס ע"י מחזיק שלא כדין ויפונה עפ"י הסכם פשרה כמפורט בחוברת המכרז.
 
הבית ברחוב השחף נמכר במכרז החמישי
הבית ברחוב השחף נמכר במכרז החמישי
שטח החלקה 143 מ"ר.
הנכס הנמכר הינו דירת מגורים הכוללת מרפסת לא מקורה בקומה ראשונה, מסומנת כתת חלקה 1 בשטח כולל של 222.26 מ"ר.
הנכס נמכר עם ההצמדות הבאות:
* קרקע (א') בשטח של 7 מ"ר.
* גג (ב') בשטח של 95.99 מ"ר.
* גג (ג') בשטח של 9.96 מ"ר.
הנכס מוחזק שלא כדין ע"י דיירת, עימה נחתם הסכם פשרה המחייב אותה לפנות את הנכס לאחר מכירתו בשוק החופשי.
מכרז זה פורסם עם מחיר מינימום של 4,900,000₪.

תוצאת המכרז
גם מכרז זה עבר ללא התנגדות או אירועים מיוחדים.
למרות שהנכס כבר פורסם 4 פעמים בעבר ולא זכה לאף הצעה, הרי שהפעם הגיע מר בית"ר ירושלים - משה דדש, הציע 5,000,055 ש"ח וזכה במכרז.
יאללה בית"ר?

המנהל גם פרסם תוצאות שני מכרזים מתאריכים מוקדמים יותר:

7. מכרז עמ/678/2010
למכירת מחסן בשטח של כ- 11 מ"ר שעל קומת הגג ברח' עזה מס' 70 ת"א-יפו:
גוש / חלקה
ותת חלקה כתובת
פרטי הנכס המוצע
ערבות בנקאית
תאריך ושעת ביקור בנכס
7046/7/4
רח' עזה מס' 70,
ת"א-יפו
 
מוצעות זכויות בעלות במחסן (הרוס בחלקו) בשטח של 11.40 מ"ר וכן גגות בשטח כולל של 124.10 מ"ר עפ"י צו הבית המשותף. נמכרת יתרת זכויות הבניה בחלקה עפ"י תקנון הבית המשותף.
סכום השווה
ל- 10% מסכום ההצעה
11.10.10 
9:40
 
מחסן על גג ברחוב עזה
מחסן על גג ברחוב עזה
המחסן הנמכר רשום כיחידת משנה מתוך ארבע יחידות במבנה יחיד בן 3 קומות, קרקע + 2.
הוא הרוס בחלקו ויתכן ולא יהיה ניתן לבנותו מחדש.
קיים תקנון בית משותף.
הנכס נמכר עם הצמידויות הבאות:
·         109.8 מ"ר גג – ח' בתשריט
·         14.3 מ"ר גג – ט' בתשריט
 
במכרז זה נמכרו יתרת זכויות הבניה בחלקה ע"פ צו ותקנון הבית המשותף.
היטל השבחה, במידה ויחול, יהיה על חשבון הקונה במכרז.
הזוכה יהיה פטור מתשלום היטלי פיתוח לעיריה.
נכס זה נמכר ללא הצגת מחיר מינימום.

תוצאת המכרז 
3 הצעות שונות מאד הוגשו למכרז זה.
שתי הצעות קרובות יחסית, ע"ס  45,000 ו- 71,000
וההצעה הגבוהה בהרבה, של עספור חליל, ע"ס 366,000 ש"ח.
אין לראות מגרעת בהפרש הגדול בין ההצעה הזוכה וזו שאחריה, היות והערכת השמאי היתה קרובה ל- 600,000 ש"ח וכל הצעה מתחת למחצית שומה זו, לא היתה זוכה בכל מקרה.

8. מכרז לרכישת זכויות במכר למגורים ברח' אמונים 1 פינת בן עדיה 12, יפו.
מספר המכרז: תא/235/2010 וזו היתה לשונו:
 
מינהל מקרקעי ישראל (להלן: המינהל), מזמין בזה הצעות לחתימה על חוזה מכר, בגין השטח שפרטיו בעת פרסום המכרז הם כדלהלן:
 
מספר חלקה  (בשלמות)
מספר מגרש
שטח במ"ר בערך
מספר יח"ד
הוצאות פיתוח בש"ח
(כולל מע"מ)
מחיר מינימום בש"ח
(לא כולל מע"מ)
9009
40
2201      א
130
1
108,396
760,000
 
על המגרש חלות תבע"ות תא/2660, תא/ח, תא/ע/1/א, שלפיהן יעוד המגרש הינו מגורים, יתר פרטי המכרז מפורטים בחוברת המכרז.
 
המגרש ברחוב בן עדיה 12
המגרש ברחוב בן עדיה 12
המגרש נשוא המכרז תפוס ומוחזק, בין היתר, ע"י מחזיקים המתגוררים בחלקה הגובלת מדרום, זאת בלא שיש בידם זכויות כלשהן, בין מכוח חוזה ובין מכוח הדין, במגרש נשוא המכרז.
לחלקו הדרומי של המגרש חודרים מרפסת ומשטח בטון, המהווים חלק מבית מגורים, הממוקם בחלקה הגובלת מדרום.
בפועל משמשת המרפסת המקורה כחלק מבית המגורים, הכולל שירותים, מטבח וחדר מגורים.
בחלקו הצפוני של המגרש נעשה שימוש לחצר בית המגורים הנ"ל, גינה וצמחיה, המתוחמים בחומה, גדר ורשת.
לגבי המגרש נשוא המכרז ניתנה, בשנת 1999, פסיקתא בת.א. 13027/98 לסילוק ידם של מחזיקים ללא כדין מהמגרש, לפינוי מיידי ולהחזרת המגרש לידי המינהל כשהוא נקי מכל אדם וחפץ, לרבות הריסת כל המבנים וכל תוספות הבניה שנבנו ללא זכות וללא רשות המינהל.

ביוני 1999 נפתח תהליך הוצל"פ למימוש הפסיקתא, אשר עדיין תלוי ועומד בלשכת ההוצל"פ.

קווי בניין לפי תב"ע 2660 הם:
·         קדמי  – 0 מטר
·         צדדי   – 0 מטר
·         אחורי – 0 מטר
על פי התב"ע ניתן להוסיף יחידת דיור אחת בהליך של הקלה.

תוצאת המכרז
לא הוגשו הצעות
למכרז זה.
נראה כי ההשילוב של מחיר פתיחה גבוה, ונכס התפוס ע"י פולשים, הבריח את הקונים מהעסקה.

הכותב הינו הבעלים של משרד נדל"ן הים התיכון ביפו.
המשרד מציע שרותי יעוץ וליווי למעוניינים בזכיה במכרזים.

תגיות:   מכרזים ביפו   נדל"ן ביפו  

תגובות  לכתבה זו 0 תגובות  
תגובה לכתבה
שלחו כתבה
הדפסת כתבה
לקהל קוראינו - קטגורית המכרזים עברה כתובת
המגרש ברחוב יפת 133
העתירה המנהלית שגרמה להקפאת המכרז ברחוב יפת 133 נמחקה, צו הביניים בוטל והתנאים השתנו, אך הלקוחות הצביעו ברגליים
    
כתבה תמונה             
כתבו לנו |  תקנון האתר |  פרסמו אצלנו |  מפת אתר |  קישורים |  כתבים מובילים |