‏יום שישי ‏22 ‏ינואר ‏2021
הים התיכון
 
המישלמה
 
מפת יפו
 
פורטל יפו  עסקים ביפו  מכרז רביעי ביהודה הימית
מכרז רביעי ביהודה הימית
בפעם הרביעית מוציא המינהל מכרז למבנים ביהודה הימית, הפעם ללא מחיר מינימום.
עוד שלושה נכסים יוצאים שוב למכרז
 מאת: אריה שפר
‏יום שלישי ‏08 ‏מאי ‏2012. צילומים: פורטל יפו
יהודה הימית 29-31
יהודה הימית 29-31
שתף |

מכרז רביעי ביהודה הימית והפעם - ללא מחיר מינימום
שלוש פעמים ברציפות לא הוגשה אף הצעה למכרז למבנים ברחוב יהודה הימית, למרות שהמחיר ירד.
בפעם הראשונה יצא המכרז במחיר של 22 מליון ש"ח בתוספת מע"מ.
בפעם השנייה - 19 מליון ש"ח.
בפעם השלישית עמד מחיר המינימום על סך של 17 מליון ש"ח בתוספת מע"מ.
למרות זאת, לא הוגשה אף הצעה למכרז זה.

במקביל, למכרז נוסף שיצא ברחוב יהודה הימית, הוגשו מספר הצעות והוא זכה למחיר שיא של כ- 40 מליון ש"ח, כולל מע"מ ופיתוח.
סבירות גבוהה שמאוכזבי המכרז ההוא, ינסו כעת לרכוש את המבנים המוצעים במכרז זה, מה גם שהוסר מחיר המינימום בעסקה.

תזכורת לגבי נוהל עסקה ללא מחיר מינימום: יחד עם שאר ההצעות, מוגשת מעטפה ובה שומת שמאי מטעם המציעה.
הפרוצדורה היא שבמידה וההצעה הגבוהה ביותר לא מגיעה ל- 50% הערכת השמאי לפחות, היא לא תזכה במכרז.

שותפים, הפגנות ומתחרים
חשוב לציין כי בשלושת הפעמים בהן הוצג הנכס ליזמים, התקיימו הפגנות כנגד הוצאת לדיור ציבורי.
כמו כן, בעלי הנכס הם חברת עמידר וכן חברת א.ב.ג. גילרן בע"מ, בתוספת חנות השייכת לצד ג'.

להלן פרטי המכרז שנכשל – מספר עמ/600/2012, לקבלת הצעות לרכישת זכויות בעלות בנכס הבא :

גוש / חלקה ויחידה כתובת
פרטי הנכס המוצע
7023
23,24/1,2,4-14
רח' יהודה הימית 29,31ת"א-יפו
מוצעות כל זכויות הבעלות של רשות הפיתוח וחברת א.ב.ג. גילרן בע"מ בחלקות, לרבות כל זכויות הבניה בחלקות. על פי תכנית בתוקף ניתן לבנות במקרקעין כ- 33 יחידות דיור וכן שטחים מסחריים בהתאם לתכנית.
יחידה 3 (המהווה חנות) הינה בבעלות צד ג' ואיננה נכללת במכרז.

כאמור, מחיר המינימום במכרז זה עמד על 17 מליון ₪ בתוספת מע"מ.
נרשמה הערת אזהרה בעיריית תל אביב-יפו בגין התחייבויות של חברת גילרן לוועדה המקומית.
גילרן קיבלה את אישור הוועדה המקומית לאיחוד שתי החלקות.

תאור החלקה והמבנים
על החלקות מבנה אחד ובו 14 יחידות.
המבנה מוגדר כמבנה לשימור.
חנות אחת בקומת הקרקע שייכת לצד ג' ואינה חלק מהמימכר במכרז זה.

תאריך ושעת הסיור בנכס:
יום ג', 22.5.12 בשעה 09:00

מועד אחרון להגשת הצעות:
יום ב', 11.6.12 בשעה 13:00
2. מכרז מספר עמ/647/2012 למכירת דירה תפוסה ע"י פולש ברחוב יפת
גוש / חלקה
ותת חלקה, כתובת
פרטי הנכס המוצע
מחיר מינימום לא כולל מע"מ
9014/25/10
רח' יפת  מס' 88, ת"א-יפו
מוצעות זכויות בעלות בדירה בשטח של 102.13 מ"ר עפ"י צו הבית המשותף. הדירה  מוחזקת שלא כדין ע"י פולש.
 
1,163,000 ₪

תאור הנכס
דירה למכירה ברחוב יפת 88
דירה למכירה ברחוב יפת 88
מדובר על דירה בקומה ראשונה בבניין בן 12 יח"ד.
בנכס יש שלוש מרפסות וכן גגונים החורגים מקו החלקה מצד מזרח.
קיים צו בית משותף ותקנון מוסכם.
הנכס תפוס ע"י פולשת. במסגרת הסכם פשרה אשר קיבל תוקף פס"ד, יפנה הפולש את הנכס לאחר ההודעה על מכירתו.
לא נכללות זכויות בניה במסגרת עסקה זו.

אירועי המכרז הקודם בנכס
ביום המכרז הקודם, לפני כמעט שנה, התאספו כמה וכמה מתעניינים מתחת לבניין, והמתינו יחד עם אנשי עמידר לדיירת, כדי לקיים את הסיור המתואם בנכס.
אלא שלמרבה הצער, הדיירת "הלכה לקופת חולים" ולא הצליחה לחזור בזמן, מה לעשות.
לפיכך לא התקיים סיור בנכס, ובהמשך - גם לא הוגשה אף הצעה לנכס זה.

כעת יוצא שוב הנכס למכרז, באותו המחיר בדיוק.

תאריך ושעת הסיור בנכס:
יום ג', 22.5.12 בשעה 09:40

מועד אחרון להגשת הצעות:
יום ב', 11.6.12 בשעה 13:00

3. מכרז מס' עמ/649/2012 למכירת שתי דירות במתחם צהלון הרופא
גוש / חלקה ותת חלקה
כתובת
פרטי הנכס המוצע
7045/77/5,6
רח' צהלון הרופא מס' 4,
ת"א-יפו
מוצעות זכויות בעלות ב – 2 נכסים בשטח של כ - 54 מ"ר  ובשטח של כ - 24 מ"ר, וכן צמידויות של קרקעות  בשטח של כ – 169 מ"ר, גגות בשטח של כ – 93 מ"ר ומרפסת פתוחה בשטח של כ – 12 מ"ר, כמפורט בחוברת המכרז.
נמכרות זכויות בניה בחלקה בהיקף
 
שתי דירות במתחם צהלון בלב יפו
שתי דירות במתחם צהלון בלב יפו
מחיר מינימום
מחיר המינימום במכרז זה היה: 1,688,500 ₪ בתוספת מע"מ.
בקרב המתעניינים הרבים שהגיעו לסיור הקודם, היתה תמימות דעים שמחיר המינימום גבוה מדי, בהתחשב במיקום הנכס.

פרטי הנכס
הנכס מהווה יחידות 5 ו- 6 בתשריט בקומת קרקע בשטח של כ- 54 מ"ר ובשטח של כ- 24 מ"ר.
לנכס הצמידויות הבאות:
* קרקע בשטח 33 מ"ר (אות י' בתשריט)
* גג בטון בשטח של כ- 63 מ"ר (אות י"ח בתשריט)
* קרקע בשטח 21 מ"ר (אות י"א בתשריט)
* גג בטון בשטח של כ- 22 מ"ר (אות י"ט בתשריט)
* גג אסבסט בשטח של כ- 7 מ"ר (אות כ' בתשריט)
* מרפסת בשטח 12מ"ר (אות כ"גבתשריט)
* קרקע בשטח 115 מ"ר (אות ט' בתשריט)
כל הצמידויות צמודות לשתי היחידות.

קיימים פתחים בחלקה סמוכה (חלקה 75) הנמצאים בקו החלקה והפונים לכיוון קרקע ט' (המשותפת ליחדות 5 ו- 6).

זכויות בניה
נמכרות זכויות בניה בהיקף של עד כ- 223 מ"ר וכ- 73 מ"ר שטחי שירות.

תוצאות המכרז הקודם
למכרז הקודם לא הוגשה אף הצעה.

תאריך ושעת הסיור בנכס:
יום ג', 22.5.12 בשעה 10:20

מועד אחרון להגשת הצעות:
יום ב', 11.6.12 בשעה 13:00

לחוברת המכרז הקודמת - לחצו כאן4. מכרז מספר תא/117/2012
לרכישת זכויות במכר למגורים (2 יח"ד) ברחוב  געש 10 –
בתל אביב יפו
מתבקשות הצעות לחתימה על חוזה מכר, בגין השטח שפרטיו בעת פרסום המכרז הם כדלהלן:
מספר חלקה 
מספר מגרש
שטח במ"ר בערך
מספר יח"ד
הוצאות פיתוח בש"ח
(כולל מע"מ)
7428
10
2135       א
150
2
228,364

מחיר מינימום
המגרש ברחוב געש 10
המגרש ברחוב געש 10
בפעמים הראשונות הוצע מגרש זה ללא הצגת מחיר מינימום.
בפעם האחרונה שיצא המכרז עמד מחיר המינימום על סך 735,000 ש"ח בתוספת מע"מ.
כעת נשאר מחיר המינימום בעינו.
 

תאור המגרש
המגרש פנוי וריק מלבד ערימת פסולת בניין.

לפרטים מלאים על מכרז זה - לחצו כאן

תוצאות מכרזים קודמים
כאמור, לא הוגשה אף הצעה לאף אחד מהמכרזים הקודמים.

מועד אחרון להגשת הצעות:
יום ב', 17.6.12 בשעה 13:00


הכותב הינו הבעלים של משרד נדל"ן הים התיכון ביפו.
המשרד מציע שרותי יעוץ וליווי למעוניינים בזכיה במכרזים.


תגיות:   מכרזים ביפו   נדל"ן ביפו  

תגובות  לכתבה זו 0 תגובות  
תגובה לכתבה
שלחו כתבה
הדפסת כתבה
החברה מס' 1 לשיווק מגרשים ונכסים מורכבים
לקהל קוראינו - קטגורית המכרזים עברה כתובת
    
כתבה תמונה             
כתבו לנו |  תקנון האתר |  פרסמו אצלנו |  מפת אתר |  קישורים |  כתבים מובילים |