‏יום רביעי ‏24 ‏פברואר ‏2021
הים התיכון
 
המישלמה
 
מפת יפו
 
פורטל יפו  עסקים ביפו  תוצאות מכרזים אחרונים ביפו
תוצאות מכרזים אחרונים ביפו
אין כמעט הפתעות בתוצאות המכרזים האחרונים. עשרות הצעות לדירה ברחוב יפת, מתחם הצורפים
 מאת: אריה שפר
‏יום שני ‏18 ‏מרץ ‏2013.
המוני בית ישראל עטים על המכרז
המוני בית ישראל עטים על המכרז
שתף |
מנהל מקרקעי ישראל ועמידר פרסמו תוצאות מכרזים שכבר נכשלו בעבר, בעקבות סיבוכים ובמיוחד - התנגדות אקטיבית של תושבי יפו לשיווק נכסים הנמצאים בסמיכות רבה לבתיהם, ללא נתינת זכות קדימה לתושבים הותיקים.
כך היה בפעם הקודמת, כאשר הגיעו מתעניינים רבים בתום לב לסיור בנכסים שכאלו, ונתקלו בדיירים ושכנים זועמים, שניסו להניס את המתעניינים מהמקום.
לפיכך נערכו סיורי המכרזים תחת אבטחה משטרתית כבדה וגרמו לתסיסה בקרב תושבי יפו הוותיקים.

בנוסף לכך, הוצע במחיר מינימום נמוך במיוחד נכס ברחוב יפת 34, במתחם הצורפים ביפו, צמוד לנכס אחר שהוצע בעבר וזכה להצעות רבות. בבמונים זרמו לסיור, הגישו עשרות הצעות ולבסוף זכה משקיע משופשף, שידע לקרוא את המפה.

1. מכרז שלישי למכירת מגרש גדול ומסובך בפינת הרחובות איסקוב ונג'רה
חברת עמידר, ביקשה לקבל הצעות לרכישת זכויות בעלות במגרש בלב יפו, עם סיבוכים לא מעטים – בעלות משותפת עם פרטיים, דיירים מוגנים וגם פולשים.

להלן לשון המכרז מס' עמ/610/2013:
גוש / חלקה ויחידה כתובת
פרטי הנכס המוצע
7074/11,14,15
רח' איסקוב נסים
מס' 12 פינת רח' סג'רה מס' 4 , ת"א-יפו
מוצעות זכויות בעלות בשני מגרשים תכנוניים  (שבאחד מהם הבעלות משותפת עם פרטים) בשטח כולל של כ-1,324 מ"ר. על המגרשים בנויות 7 יחידות, מתוכן 2 יחידות מוחזקות בדיירות מוגנת (המהוות בפועל  דירה אחת), 4 יחידות פלושות ויחידה נוספת פנויה.
כמו כן, נמכרת חלקה של המזמינה בכל יתרת זכויות הבנייה שבמגרשים, המאפשרות בנייה חדשה של עד 15 יח"ד.

מחיר מינימום
מחיר המינימום במכרז הראשון היה 3,873,700 ₪ בתוספת מע"מ.
מחיר המינימום במכרז השני עלה מעט ועומד על 3,906,900 ₪ בתוספת מע"מ.
מחיר המינימום במכרז זה - השלישי במספר, נותר כשהיה.

מבנה, דיירים מוגנים ופולשים
מבנה, דיירים מוגנים ופולשים
פרטי הנכס
הממכר מהווה שני מגרשים תכנוניים, שבאחד מהם הבעלות משותפת עם פרטי.
נמכרת חלקה של המזמינה בכל יתרת זכויות הבנייה במגרשים, המאפשת בניית 15 יח"ד בבנייה חדשה.
בחלקה A הזכויות במושע עם שותפים פרטיים וחלקה של המזמינה הוא כ- 71.6% מהזכויות במגרש זה.
במגרש B הזכויות הן מלאות.
במגרשים 7 יחידות: 2 יחידות מוחזקות בדיירות מוגנת, יחידה אחת פנויה וכן 4 יחידות המוחזקות שלא בדין ע"ע פולשים.
מימוש זכויות הבניה במגרשים יהיה מותנה בפינוי פלישות לשטחים ציבוריים.
חלק מהמבנה המוחזק ע"י דייר מוגן הוכרז ע"י עיריית תל אביב-יפו כמבנה מסוכן. קיימת תביעה כנגד הבעלים עקב אי הסרת הסכנה. לטענת המציעה - עקב התנגדות הדיירת המוגנת לביצוע העבודות הנדרשות.
חלקים מחלקות 11, 14 ו- 15נמצאים מחוץ למגרשים התכנוניים.
כמו כן מיועדים חלקים מחלקות אלו להפקעה.

תוצאות המכרז
לא הוגשה אף הצעה למכרז זה והוא נכשל שוב.

לחוברת המכרז הקודם - לחצו כאן


2. מכרז חוזר, רביעי במספר, למכירת קרקע עם זכויות בניה במרכז שדרות ירושלים ביפו
מכרז מספר תא/612/2013 - הוצע בפעם האחרונה תוך ירידת מחיר חדה - מחצית מהמחיר במכרז הראשון מתוך שלושה. למרות זאת - לא הוגשה אף הצעה תקינה והמכרז נכשל בשלישית.

חברת עמידר, מבקשת בזאת לקבל הצעות לרכישת זכויות בעלות בנכס:
גוש / חלקה ויחידה
כתובת
פרטי הנכס המוצע
7076/40/7
שד' ירושלים מס' 58, ת"א-יפו
מוצעות זכויות בעלות בקרקע בשטח של כ - 111 מ"ר וזכויות הבנייה בהיקף של עד כ - 375 מ"ר עיקרי ושטחי שירות של עד כ - 145 מ"ר.
כ – 12 מ"ר מתוך שטח הקרקע מוחזק ע"י מחזיק לא כדין.

לא נמכר בפעמים הקודמות, למרות ירידה משמעותית במחיר מינימום
מחיר המינימום לנכס זה עמד במכרז הראשון על: 2,000,000 ₪ בתוספת מע"מ.
בפעם השנייה ירד מחיר המינימום באופן משמעותי ל- 1,610,750 ₪ בתוספת מע"מ.
במכרז בשלישי המחיר צנח המחיר באופן משמעותי ועומד על 1,017,100 ₪ בתוספת מע"מ. כמחצית ממחיר המינימום במכרז הראשון. למרות זאת - לא נמכר הנכס.
כעת יצא המכרז ברביעית - באותו מחיר מינימום בו הוצע בפעם שעברה - 1,017,100 ₪ בתוספת מע"מ.

נמכר סוף סוף, לאחר כל ההורדות
נמכר סוף סוף, לאחר כל ההורדות
פרטי הנכס
הנכס מהווה קרקע בשטח של כ- 111 מ"ר המסומנת באות ח' בתשריט.
נמכרות זכויות בניה בהיקף של עד 375 מ"ר שטח עיקרי ובהיקף של עד 145 מ"ר שטחי שירות, עפ"י תב"ע 2570.
על הקרקע קיים מבנה המהווה תוספת בניה שנבנתה שלא כדין בשטח של כ- 12 מ"ר הכלול בזכויות הבניה.
אחד המבנים בחלקה בה נמכרות זכויות הבניה, מיועד לשימור ב'.

תוצאות המכרז הקודם
בפעם שעברה הוגשה רק הצעה לא תקינה אחת, ע"ס 1,069,000 ש"ח שנפסלה. לפיכך המכרז נכשל.

תוצאות המכרז
הפעם הוגשה הצעה אחת ויחידה ע"י בני משפחת שפירא ועוד אחד הכוללים את:  יובל פוזניאק חן שפירא גל שפירא שפירא ישראל שפירא הראל .
ההצעה היתה ע"ס 1,175,000 ש" בתוספת מע"מ ופטור מתשלום פיתוח, לבניית 4 יח"ד, כלומר כ- 344,000 ש"ח קרקע ליח"ד.

לחוברת המכרז הקודמת - לחצו כאן

3. מכרז חוזר למכירת מבנה תפוס, גגות וזכויות בניה, המוחזקים בידי פולש
להלן לשון המכרז מס' עמ/713/2012:
חברת עמידר, מבקשת לקבל הצעות לרכישת זכויות בעלות בנכסים בת"א – יפו
גוש / חלקה ויחידה כתובת
פרטי הנכס המוצע
8999/14/1
רח' טולוז מס' 13,
ת"א-יפו
מוצעות זכויות בעלות בנכס בשטח של כ-61 מ"ר. , וכן צמידויות של גגות בשטח כולל של כ -  75 מ"ר וקרקע בשטח של כ - 142 מ"ר. הקרקע  מוחזקת ע"י מחזיק לא כדין.
נמכרות זכויות הבנייה בהיקף של עד כ - 168 מ"ר שטח עיקרי ושטחי  שירות בהיקף של עד  כ -  91 מ"ר.

הנכס ברח' טולוז 13
הנכס ברח' טולוז 13
מחיר מינימום
מחיר המינימום במכרז זה נותר על 1,650,000 ₪ בתוספת מע"מ.

תאור הנכס
הנכס המוצע הינו בקומת קרקע, בשטח של כ- 61 מ"ר.
חלק מהגדר הצפונית נמצאת מחוץ לגבול החלקה ואינה נכללת בממכר.
חלקים מהנכס בצפון ובמערב בנויים מחוץ לקו בניין ומחוץ למבנה המקורי.
קרקע ט' מוחזקת ע"י צד ג' שלא כדין. כנגד המחזיק הוגשה תביעה משפטית.

פרטי הנכס
לנכס הצמידויות הבאות:
1. צמידות המסומנת בתשריט באות ד' המהווה גג בטון בשטח של כ- 26 מ"ר.
2. צמידות המסומנת באות ה' המהווה גג אסבסט בשטח של כ- 26 מ"ר.
3. צמידות המסומנת באות ו' המהווה גג רעפים בשטח של כ- 25 מ"ר.
4. צמידות המסומנת באות ט' המהווה קרקע בשטח של כ- 142 מ"ר.

זכויות בניה
נמכרות זכויות בנייה בהיקף של עד כ- 168 מ"ר שטח עיקרי ושטחי שירות בהיקף של עד כ- 91 מ"ר.
מימוש זכויות הבניה אפשרי על גג ד' וקרקע ט', או לחילופין על קרקע ט' בלבד.
עיריית ת"א תתנה את מימוש זכויות הבניה בחלקה במימוש משותף עם שאר בעלי הזכויות בחלקה, הריסת תוספות בניה ושיפוץ הבניה הקיימת.

נרגילות במכרז הקודם
לכבוד המבקרים בסיור הקודם שערכה עמידר, הסתדרו חבורת תושבים מקומיים והקפידו לעשן נרגילה בכניסה לנכס.
הנרגילה כנראה עשתה את שלה, ולא נמצאה אף הצעה, עם פתיחת תיבת המכרזים.

תוצאות המכרז
כאז כן עתה, לא הוגשה אף הצעה למכרז זה.

לחוברת המכרז הקודם - לחצו כאן


4. מכרז חדש ומעניין - מספר תא/613/2013 - למכירת נכס במתחם הצורפים - רחוב יפת 34, בצמוד ליפו העתיקה.
מכרז לנכס גדול, באותה הכתובת  ממש,זכה בזמנו ללא פחות מ- 18 הצעות של מתעניינים במכרז. גם הפעם זכה המכרז לעניין רב, במיוחד לאור מחיר המינימום הנמוך שהוצג עם פרסומו.

להלן לשון המכרז:
חברת עמידר, מבקשת בזאת לקבל הצעות לרכישת זכויות בעלות בנכס:
גוש / חלקה ויחידה
כתובת
פרטי הנכס המוצע
7019/55/12
רח' יפת מס' 34,
ת"א-יפו
מוצעות זכויות בעלות בנכס בשטח של כ-73 מ"ר, וכן צמידות של גג בשטח של כ - 74 מ"ר וכניסה משותפת בשטח של כ - 12 מ"ר.

*P4*מחיר מינימום נמוך במיוחד
מחיר המינימום במכרז זה עומד על 414,600 ש"ח בתוספת מע"מ.
ציפינו להמוני בית ישראל שיציפו את המקום ביום הביקור בנכס, רעבים למציאות יפואיות ובדיוק כך היה.

פרטי הנכס
הנכס המוצע מהווה יחידה 12 בתשריט בקומה ראשונה מעל קומת הקרקע, ושטחו כ- 73 מ"ר.
לנכס גג צמוד (האות ג' בתשריט) באותו השטח וצמידות משותפת עם יחידה סמוכה בחדר כניסה, בשטח של כ- 12 מ"ר נוספים.
לא נמכרות זכויות בניה במכרז זה.
כרגע לא מותר שימוש למגורים לפי תב"ע נוכחית (תב"ע 660) אלא לסטודיו לאומן, מוזיאון, גלריה, מסעדה וכו'.
ידוע לנו כי העיריה מאפשרת מגורים בהיתר לשימוש חורג ומקדמת תכנית שתתיר מגורים בנכס.

תוצאות המכרז
נו, מה נאמר ומה נדבר - לא פסו ההתלהבות והתקוה מן הארץ.
עשרות רבות של משקיעים נלהבים עלו וירדו במדרגות התלולות, מאמינים שהם ממשיכי דרכו של קולומבוס, עת דרכה רגלו לראשונה על אדמת הדוד סם.
לא פחות מ- 27 הצעות נמצאו בתיבת המכרזים עם פתיחתה. יש לציין כי טווח המחירים התפרס לכל אורך הגרף שבין מחיר המינימום, להצעה הזוכה.
אז מה היה לנו?
שלושה מציעים חולמניים למהדרין, שקיוו לזכות תמורת 450,000 ש"ח, 472,000 ש"ח ו- 530,000 ש"ח.
תשעה ציידי מציאות הציעו בין 600,000 ש"ח ל- 700,000 ש"ח.
חמישה כרישי נדל"ן שאינם מבינים יפו מהי, הגיעו עד לכמעט 800,000 ש"ח, כולל הצעת ה 777,777 ש"ח הבלתי נמנעת.
עוד שני מציעים שמתחת ל- 900,000 ש"ח ושלושה מתחת למליון.
שתי הצעות מעט מעל מליון,
שתי הצעות זהות ע"ס 1,200,000 ש"ח - אסור לרשום מספרים עגולים!
הצעה אחת ע"ס 1,222,000 ש"ח
וההצעה הזוכה של תמיר גולדנר, שכבר רכש מספר נכסים במתחם זה, ע"ס 1,286,000 ש"ח.
מוסר השכל: קל לבלבל את ההמון במחיר מינימום נמוך, אך הדבר משרת את המקצוענים, בסופו של דבר.


לחוברת המכרז - לחצו כאן


הכותב הינו הבעלים של משרד נדל"ן הים התיכון ביפו.
המשרד מציע שרותי יעוץ וליווי למעוניינים בזכיה במכרזים.

תגיות:   מכרזים ביפו   נדל"ן ביפו   נדל"ן הים התיכון   אריה שפר  

תגובות  לכתבה זו 0 תגובות  
תגובה לכתבה
שלחו כתבה
הדפסת כתבה
לקהל קוראינו - קטגורית המכרזים עברה כתובת
המגרש ברחוב יפת 133
העתירה המנהלית שגרמה להקפאת המכרז ברחוב יפת 133 נמחקה, צו הביניים בוטל והתנאים השתנו, אך הלקוחות הצביעו ברגליים
    
כתבה תמונה             
כתבו לנו |  תקנון האתר |  פרסמו אצלנו |  מפת אתר |  קישורים |  כתבים מובילים |