‏יום רביעי ‏22 ‏מאי ‏2024
הים התיכון
 
המישלמה
 
מפת יפו
 
פורטל יפו  עסקים ביפו  ארבעה מכרזי נדל"ן ביפו
ארבעה מכרזי נדל"ן ביפו
חברת עמידר פרסמה ארבעה מכרזי נדל"ן ביפו, שלושה מהם מכרזים שפורסמו ונכשלו ואחד - מכרז בשכונת צהלון, בצמוד לנכס שנמכר לפני כשנתיים וחצי.
הלן פרטים מלאים על מכרזים אלו.
 מאת: אריה שפר
‏יום רביעי ‏12 ‏נובמבר ‏2014.
הנכס ברחוב צהלון הרופא
הנכס ברחוב צהלון הרופא
שתף |
 
1. מכרז עמ/669/2014  למכירת נכס וגג צמוד בצפון רחוב יפת
גוש / חלקה ויחידה + כתובת
פרטי הנכס המוצע
7463/66,80,91/22
רח' יפת מספר 12, תל אביב-יפו
מוצעות זכויות בעלות בנכס בשטח של כ - 104 מ"ר, מרפסת לא מקורה בשטח של כ - 36 מ"ר וצמידות גג בשטח של כ - 104 מ"ר וכמפורט בחוברת המכרז.

הנכס ברחוב יפת 12
הנכס ברחוב יפת 12
מחיר מינימום
מחיר המינימום לא השתנה מאז פרסום המכרז הקודם.
מחיר המינימום עומד על  2,760,000 ש"ח בתוספת מע"מ.


פרטי הממכר - לפי חוברת המכרז הקודם
על החלקות בנוי מבנה אחד ובו 24 יחידות דיור.
הנכס המוצע הינו בקומה שניה - יחידה 22 בתשריט - בשטח של כ- 104 מ"ר ומרפסת לא מקורה בשטח של כ- 36 מ"ר.
לנכס מוצמד גג בטון - אות ה' בתשריט - בשטח של כ- 104 מ"ר.
אין גישה מוסדרת לגג העליון.
לא נמכרות זכויות בניה במסגרת מכרז זה.
התב"ע החלה באזור זה היא 606 והאזור בו מצוי הנכס הינו אזור לתכנון עתידי.
הנכס הנמכר שוכן בבניין המצוי על חלקות 80, 90 ו- 66 בגוש 7463 כשחלקה 80 רשומה באנ"נ.

תאריך הביקור בנכס
הביקור בנכס ייערך ביום ד' 26.11.14 בשעה 10:00.

מועד אחרון להגשת הצעות
המועד האחרון להגשת הצעות הינו יום ג' 30.12.14 בשעה 13:00.

לפרסום המכרז הקודם בפורטל יפו - לחצו כאן
טרם פורסמה חוברת.
לחוברת המכרז - לחצו כאן

 
2. מכרז עמ/670/2014  למכירת נכס עם זכויות בניה בשכונת צהלון
גוש / חלקה ויחידה + כתובת
פרטי הנכס המוצע
7045/75,78/1
רח' צהלון הרופא מס' 4, ת"א-יפו
מוצעות זכויות בעלות בנכס בשטח של כ-138 מ"ר, וכן צמידויות של גגות אסבסט בשטח כולל של כ - 131 מ"ר.
כמו כן, נמכרות זכויות בנייה בהיקף של עד כ - 62 מ"ר שטח עיקרי, כ- 15 מ"ר ושטחי שירות וכ- 84 מ"ר שטחי שירות למימוש בסבירות נמוכה, והכל כמפורט בחוברת המכרז.

הנכס ברחוב צהלון הרופא
הנכס ברחוב צהלון הרופא
מחיר מינימום
מחיר  מינימום במכרז זה עומד על 1,240,000 ₪ בתוספת מע"מ.

פרטי  הממכר
הנכס המוצע הינו יחידה צמודת קרקע בשטח של כ- 138 מ"ר (כולל יציע של כ- 9 מ"ר).

לנכס זה הצמידויות הבאות:
1. גג אסבסט בשטח של כ- 51 מ"ר (האות יד' בתשריט).
2. גג אסבסט בשטח של כ- 80 מ"ר (האות לג' בתשריט).
3. זכויות בנייה בהיקף של כ- 62 מ"ר שטח עיקרי, כ- 15 מ"ר שטחי שירות וכ- 84 מ"ר שטחי שירות למימוש בסבירות נמוכה.

זכויות הבניה ניתנות למימוש בחלקה 78 בלבד.
מימוש זכויות הבניה יהיה במשותף עם שאר בעלי הזכויות בחלקה ובתנאי לשיפוץ הבניה הקיימת.
ייתכן והרשות הרלוונטית תתנה את מימוש זכויות הבנייה בחלקה 78 בהריסת החלק של הנכס הבנוי בחלקה 75.
במידה וייהרס החלק הבנוי בחלקה 75, הזכויות הנגזרות ממנו יכולות להיות ממומשות רק בחלקה 75 ובמשותף עם שאר בעלי הזכויות שם.
חלקים מחלקה 75 מיועדים להפקעה.

שימו לב:
בקרבת באותה הכתובת, נמכר במכרז של עמידר נכס אחר, במחצית שנת 2012.
לפרטי המכרז והזכייה במכרז בשנת 2012 - לחצו כאן.

תאריך הביקור בנכס
הביקור בנכס ייערך ביום ד' 26.11.14 בשעה 10:35.

מועד אחרון להגשת הצעות
המועד האחרון להגשת הצעות הינו יום ג' 30.12.14 בשעה 13:00.

לחוברת המכרז - לחצו כאן והמתינו בסבלנות.

3. מכרז עמ/631/2014  למכירת נכס קטן עם צמידויות של גג ומרפסת בגבעת עליה
גוש / חלקה ויחידה + כתובת
פרטי הנכס המוצע
7428/12/5
רח' הסנה מס' 6 פינת  רח' געש מס' 14, ת"א-יפו
מוצעות זכויות בעלות בנכס  בשטח של כ-59 מ"ר, וכן צמידויות של גג בשטח של כ -  65 מ"ר ומרפסת בשטח של כ - 7 מ"ר כמפורט בחוברת המכרז.

הנכס ברחוב הסנה, גבעת עליה
הנכס ברחוב הסנה, גבעת עליה
מחיר מינימום
מחיר  מינימום במכרז הקודם עמד על 574,500 ₪ בתוספת מע"מ.
כעת עלה המחיר קלילות והוא עומד על 577,100 ש"ח בתוספת מע"מ.

פרטי הממכר - לפי חוברת המכרז הקודם
על החלקה בנוי מבנה אחד ובו 5 יח"ד.
הנכס המוצע הינו בקומת גג ושטחו 59 מ"ר.
לנכס מוצמד גג בשטח של כ- 65 מ"ר ומרפסת בשטח של כ- 7 מ"ר.
לא נמכרות זכויות בניה בממכר.

תאריך הביקור בנכס
הביקור בנכס ייערך ביום ד' 26.11.14 בשעה 11:15.

מועד אחרון להגשת הצעות
המועד האחרון להגשת הצעות הינו יום ג' 30.12.14 בשעה 13:00.

לפרסום המכרז הקודם בפורטל יפו - לחצו כאן

לחוברת המכרז  - לחצו כאן


4. מכרז עמ/632/2014  למכירת גגות עם זכויות בנייה בלב יפו גג
גוש / חלקה ויחידה + כתובת
פרטי הנכס המוצע
7073/42/6
רח' איסקוב מס' 5, ת"א - יפו
מוצעות זכויות בעלות בנכס בשטח של כ-2 מ"ר, וכן צמידויות של גגות בשטח כולל של כ - 228 מ"ר.
כמו כן, נמכרות זכויות בנייה בהיקף של עד כ - 211 מ"ר שטח עיקרי, כ- 53 מ"ר ושטחי  שירות וכ- 50 מ"ר שטחי שירות למימוש בסבירות נמוכה.

מחיר מינימום
מחיר  מינימום במכרז זה עמד במכרז הקודם על 922,000 ₪ בתוספת מע"מ.
גם כאן יש עליה מדדית קלה ומחיר המינימום החדש הינו 926,500 ש"ח בתוספת מע"מ.

פרטי  הממכר - לפי חוברת המכרז הקודם
הנכס המוצע הינו בקומת הקרקע ושטחו כ- 2 מ"ר.
לנכס הצמידויות הבאות:
גג בטון בשטח של כ- 92 מ"ר.
גג בטון בשטח של כ- 12 מ"ר.
גג בטון בשטח של כ- 105 מ"ר.
זכויות בניה בהיקף של עד כ- 211 מ"ר שטח עיקרי, כ- 53 מ"ר שטחי שירות וכ- 50 מ"ר שטחי שירות נוספים, למימוש בסבירות נמוכה.

המבנה הוכרז ע"י עיריית ת"א כמבנה מסוכן - צו 3.
יש צדדים שלישיים העושים שימוש בנכס ללא אישור המזמינה (עמידר).

תאריך הביקור בנכס
הביקור בנכס ייערך ביום ד' 26.11.14 בשעה 11:50.

מועד אחרון להגשת הצעות
המועד האחרון להגשת הצעות הינו יום ג' 30.12.14 בשעה 13:00.

עדכון תאריך אחרון למכרז זה: יום ג' 13.01.2015, בשעה 13:00.

לפרסום המכרז הקודם בפורטל יפו - לחצו כאן
משום מה, למכרז זה, בניגוד לאחרים, טרם פורסמה חוברת.
לחוברת המכרז הקודם - לחצו כאן

הכותב הינו בעלים של רשת נדל"ן הים התיכון ביפו.
המשרד מספק שירותי יעוץ למכרזים.

תגיות:   מכרזים ביפו   נדל"ן ביפו   נדל"ן הים התיכון   אריה שפר  

תגובות  לכתבה זו 0 תגובות  
תגובה לכתבה
שלחו כתבה
הדפסת כתבה
החברה מס' 1 לשיווק מגרשים ונכסים מורכבים
לקהל קוראינו - קטגורית המכרזים עברה כתובת
    
כתבה תמונה             
כתבו לנו |  תקנון האתר |  פרסמו אצלנו |  מפת אתר |  קישורים |  כתבים מובילים |