‏יום שישי ‏15 ‏ינואר ‏2021
המישלמה
 
יפו TV קהילה
 
הודעות משטרת ישראל
 
פורטל יפו  קהילת יפו  נושאים על הפרק ביפו
נושאים על הפרק ביפו
שוב אנו מעלים מספר נושאים המטופלים ע"י חבר מועצת העיר.
 מאת: אחמד משהראוי
‏יום שישי ‏18 ‏ספטמבר ‏2009.
צריח המסגד ייעלם עקב הבניה מסביב
צריח המסגד ייעלם עקב הבניה מסביב
שתף |
 שלום רב,
 
שוב אני מדווח על מספר מקרים בטיפולי, חלקם בעקבות פניות תושבי יפו.
כמו תמיד, אשמח לעמוד לשירותכם ולסייע ככל יכולתי.
 
תחנת אוטובוס ערומה ברחוב יפת
תחנת אוטובוס ערומה ברחוב יפת
תחנת האוטובוס ברחוב יפת נעקרה
מאז תחילת שנת הלימודים נאלצים מאות תלמידים מבתי הספר הסמוכים למתחם אנדרומדה, לחכות על שפת המדרכה אשר ברחוב יפת, עד להגעת לאוטובוס.
חברת אנדרומדה החליפה את הגדר הפונה לרחוב יפת,לאורך מתחם המגורים של הפרויקט, ולשם כך עקרה את תחנת האוטובוס ממקומה והציבה עמוד במקומה. מכיוון שאין במקום תחנה מסודרת הדבר עלול להוות סכנה לילדים הממתינים להגעת האוטובוס משום שהם משוטטים ברחבי המתחם, קופצים לכביש וממתינים לאוטובוס תחת השמש היוקדת.
פניתי לסמנכ"ל תפעול בעירייה, מר רובי זלוף וביקשתי להציב במקום מעקה בטיחות שימנע מהם לרדת לכביש. בעקבות הפניה העירייה תקים במקום סככה חדשה.
 
תגבור נושא סייעות ביפו
ביפו בכלל ובעגמי בפרט יש מספר גנים לחינוך מיוחד.
על פי סוג האוכלוסייה ומצבה הסוציו אקונומי, גנים אלה חייבים להעסיק סייעות
לתיגבור.
פניתי למפקח איחסאן בשארה בבקשה לתגבר את הגנים על פי הצורך והופתעתי
לשמוע כי כל המכסות חולקו כבר ואין מכסות פנויות ליפו.
חשוב גם לציין שישנן מספר סייעות שעובדות שנים רבות במערכת ולפתע מתחילת
השנה נמצאו ללא תעסוקה.
 
פניתי למר שמואל גרוס, מנהל מחוז ת"א יפו  וביקשתי ממנו להעניק חשיבות לנושא הסיוע למגזר הערבי לצורך צמצום פערים ומתן הזדמנות שווה הן כמובן בטיפול בילדים (תגבור הסיוע) והן כהיבט של העסקת סייעות ערביות (מתן הזדמנות שווה).
 
ערר על בניית המלון בככר השעון
מסיבת עיתונאים מול פרויקט הקישלה
מסיבת עיתונאים מול פרויקט הקישלה
כזכור, התנגדתי למתן ההקלות לגובה, אותן נתנה הוועדה המקומית לתכנון ובניה, לפרוייקט הקישלה בככר השעון.
טענתי כי הדבר יפגע במסגד הגדול והחשוב ביותר ביפו, כמו גם במתחם כולו.
מליאת מועצת עיריית תל אביב תקיים ישיבה מיוחדת לדיון בערר שהגשתי, ביום רביעי 23 ספטמבר בשעה 17:00 בבניין העירייה קומה 12.
למרות בקשותיי להתחשב בחג שלנו - עיד אל פיטר ולדחות את הדיון רחוק מימי החג, נתקלתי בסירוב מוזר והוחלט לקיים את הדיון החשוב ביום השלישי רביעי של החג.
בכל מקרה אני מביא את הערר בפניכם הקוראים.
 
אני חושב שהמליאה תעשה טעות שלא תסולח אם היא תאשר את החריגות.
אני לא רוצה להרחיב בפניכם את הנימוק הדתי, היות ובמקרה הספציפי הזה משתלבים סיבות סביבתיות עם סיבות דתיות.
מגיל אפס התלוויתי לאבי לתפילות יום שישי, למקום המקסים שנקרא המסגד הגדול.
הרבה מסגדים קטנים נעלמו לאורך השנים במתחם השעון, אולם הפעם באים להעלים לנו את המסגד הפעיל והחשוב ביותר.
רק מילה לגבי הנימוק הדת:
מגיל אפס התלוויתי לאבי לתפילות יום שישי, למקום המקסים שנקרא המסגד הגדול.
הרבה מסגדים קטנים נעלמו לאורך השנים במתחם השעון, אולם הפעם באים להעלים לנו את המסגד הפעיל והחשוב ביותר.
ישנו סעיף חשוב במגילת העצמאות - למי ששכח נזכיר – בו מדובר על חופש פולחן הדת.
היכן הוא מיושם במקרה זה?
 אנחנו כולנו יודעים כיצד זה מתחיל ולאן זה הולך, ראה מתחם אנדרומדה.
 
בחלק הסביבתי יש הסכמה בין כל הארגונים הסביבתיים, בראשם אדם טבע ודין, שבנייה לגובה תפגע במרקם היפואי המיוחד של יפו.
הרבה דברים ייעלמו ועוד נצטער קשות עליהם.
אני לא ארחיב יתר על המידה - אני אצרף את הערר ואקווה רק לטוב:

אוגוסט 2009
                                                                                                                        
לכבוד:
עו"ד דורון ספיר
יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובנייה
 
אדר' חזי ברקוביץ'
מהנדס העיר
 
עו"ד שרי אורן
היועהמ"ש ל הועדה המקומית לתכנון ובנייה
                                   
הנדון: ערר למליאת הועדה המקומית –  רחוב רזיאל 22
בקשה להקלה תיק בניין 3002-022
 
 
הנני מתכבד לערור על החלטת הועדה המקומית להמליץ על מתן הקלות בפרויקט האמור ומבקש לקיים
דיון במליאת הועדה המקומית לגבי תכנית זו, וזאת מהסיבות הבאות:
 
1.      התוכנית מאפשרת תוספת של 2 קומות והקלה בגובה הבניין שיעמוד על 18.75 מר' (ו/או 21 מר) במקום 13.5 מ"ר וכן סה"כ 6 קומות מעל הקרקע. כאשר בתב"ע 2572 "מתחם ככר השעון" מוגדר כי "גובה הבניין לא יעלה על 13.5 מ' ... ומספר הקומות המירבי יהיה 4 קומות כולל קומת קרקע".
 
2.      התוכנית מבקשת ומקבלת הקלה בגובה הבנייה, כאשר המתחם האמור מצוי בתחום הסביבה החופית שלגביו לא ניתן לתת הקלה בגובה אלא באישור הוולחו"ף. יש לציין כי על פי חוות דעת אדם טבע ודין , אין בסמכותה של הועדה המקומית לתת היתר להקלה ולרישוי בנייה בתחום הסביבה החופית אלא לאחר אישור הועדה לשמירה על סביבה חופית וכי הועדה המקומית צריכה לדון בתוכנית רק לאחר האישור כאמור.
 
3.      המתחם ממוקם בתחום טיילת יפו ובמתחם שהינו שער הכניסה ליפו. זהו מתחם שיש לו חשיבות היסטורית, תרבותית וציבורית מהיבטים רבים. עולה חשש כי השינוי בגובה המבנים עשוי להשפיע על הנוף הנשקף למי שמשקיף על יפו מצפון ו/או מכיוון מערב ולשנות את קו הרקיע בכניסה ליפו.
 
4.      המתחם גובל בציר גישה לטיילת החוף של העיר, אשר מצטמצמת לכלל רצועה דקה באיזור זה. ראוי כי הפיתוח המבוקש יתייחס לציר האמור תוך שהוא מדגיש את השימוש בו כציר ירוק להולכי רגל. בנוסף הכניסה למתחם ע"י מדרגות ורמפה הנמצאים מחוץ לתחומי המגרש וכן, צרכי כיבוי אש הוגדרו גם הם בשטח הציבורי מחוץ למתחם.  עולה חשש כי התכנון של מתחם זה והסמוכים אליו יצרו את הגישה הציבורית לטיילת החוף העירונית.
 
5.      מאחר ומדובר במבנים לשימור חלה על המגרש תוכנית "ע" המתירה הקמה של עד 2 קומות תת קרקעיות. התוכנית המבוקשת מתירה הקמה של 5 קומות מרתף לחניה.
 
6.      בניית מלון שכולל 132 חדרים על אדמת בית קברות מוסלמי ובצמוד למסגד הגדול ביותר והחשוב ביותר ביפו פוגעת ברגשות המוסלמים ובייחודיות של המבנה.
 
7.      לציבור המוסלמי ביפו לא ניתנה הזדמנות הוגנת להביע התנגדות להליך אישור התכנית בועדת תכנון עיר.מודעות על מתן אפשרות הגשת התנגדויות לתכנית  פורסמו בעיתון "הצופה"...דבר שמעיד על חוסר תום לב כלפי האוכלוסייה המוסלמית.
 
8.      הקפתו של המסגד בשבעה מבנים גבוהים:שישה של פרויקט הקישלה ואחד של פרויקט רוסלאן הוא בבחינת בכייה לדורות שכן טבעת החנק שתתהדק סביב המסגד תגרום להאפלה  על אתר דתי קדוש למוסלמים.
 
לאור האמור לעיל מתבקש לדחות את התוכנית ולא לאשר אותה, או לחילופין הועדה המקומית מתבקשת לדון בתוכנית רק לאחר שתידון בועדה לסביבה חופית,
 
חלוקת חבילות מזון לחג-אוכלוסיה מוסלמית
פניתי אל מר יחיאל מחדון - מ' אגף דרום, באלו המילים:
 
שלום לך יחיאל ,
 
כידוע לך, חג עיד אל פיטר חל השנה בדיוק בראש השנה בתקווה שזה מסמן התחלה חדשה.
 
שוחחתי היום עם דורית על כך שכפי שיש חלוקה של חבילות מזון מטעם העירייה לחג ראש השנה,יהיה מאוד מכובד שעיריית תל אביב יפו תקציב חלוקה של חבילות מזון גם לאוכלוסייה הערבית החלשה של יפו וזאת לקראת החג שלנו כמוסלמים.
אני רוצה לקוות שפעולה חשובה זו של עזרה לנזקקים בחג מטעם העירייה תביא לקירוב לבבות.
אודה לך אם תיצור עימי קשר על מנת לבדוק איך ניתן לבצע את החלוקה.
אשמח להיות לעזר.
 
ביום שלישי בערב, בשעה מאוחרת, התקשר אליי מר יחיאל מחדון ובישר לי שהעירייה נענית לבקשה שלי ועוד למחרת, ביום רביעי, תתקיים התארגנות לביצוע בתיאום איתי.
תבורך מחלקת הרווחה בעירייה ושיה חג שמח לכל הדתות

תגיות:   תלונות ביפו  

תגובות  לכתבה זו 1 תגובות  
תגובה לכתבה
שלחו כתבה
הדפסת כתבה
 1.  מתחם השעון
יבגני, (18/09/2009)
רכבת קלה ביפו
החלו עבודות הרכבת הקלה בדרום העיר
קרית חינוך יפו
שבוע הספר בבית הספר היסודי "קרית חינוך יפו"
    
כתבה תמונה             

לחצו על התאריך וקבלו את אירועי היום

? ? ? ? ? ? ?
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10
11
12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             
מתאריך עד תאריך
מחזור שני עירוני ז סיים ב1059
בתיה א.comמיר ( אלשך), cbat yam, (18/03/2017)
בית הספר החדש - בי"ס שיוויוני
הורה יפואי, יפו, (27/07/2016)
מקום נפלא וקסום
איל, גבעתיים, (22/05/2016)
תאונה ביפו
יהב, יפו, (17/05/2016)
פסטיבל הונגריה ביפו
עידית, שערי תקווה, (08/05/2016)
למי מכוון הספר?
אודליה, (01/04/2016)
גמאל בובלי
סמירה , (05/05/2015)
רוכב אופניים נפצא
עדנה לוי, יפו העתיקה, (01/05/2015)
חריף כמו תמיד
יונס אוסרוף, יפו, (05/09/2014)
רוצים לברך מישהו מיפו?
למסור אהבה?
איחולים מהלב?
כנסו ושלחו ממש כאן.
פורטל יפו
הזמינו עכשיו את פנטזיה אירועים לחגיגות שלכם הכנסו לאתרנו http://www.fantasyevents.co.il/
פנטזיה אירועים
הגולים מאוד יפיםםם
עילאי
מוסרת דש לסמי אלבו ולמי שיש פרטים איך להגיע אליו אשמח מאוד.
יעל
האתר בסדר אבל אני לא אוהבת בסדר אני רוצה אתר מצויין וזה אתר ולא טוב אז לאור כך אני מבקשת לסדר את האתר כראוי בתודה שני בן.....
שני
היי מאמי, לא דיברנו מלא זמן ותכלס אני מתגעגעת! מתי אתה בא לבקר?? באמת שאני תמיד נזכרת כמה כיף היה לנו ופשוט מתגעגעת.. תקשר אליי כשאתה רואה את זה! 0548029893 בייי אהובי יום טוב 3> 3>3>
שידלוב הנסיכה :)
מירה טל היא הכתבת הכי מדהימה שלכם!!! מוכשרת ברמות!!
ליעד

אני מאחלת לכולם כואב :)
רועי יאחטייייייייייייי

אלה תמיר הית
אני מבקש שתעזרול
נואהדה אחמד
לבעלי היקר טומי מודה אני לאלוהים על כך שיש לי אותך אישתך
ויקטוריה אנגל
כתבו לנו |  תקנון האתר |  פרסמו אצלנו |  מפת אתר |  קישורים |  כתבים מובילים |